Hopp til innhold

Bussen får eget felt ved Giæverbukta

Et nytt bussfelt langs veien i Tromsø skal sikre at bussen kommer fram.

Giæverbukta

For å lette fremkommeligheten, blir det nytt bussfelt i Giæverbukta.

Foto: Statens vegvesen

– Dette er en strekning mange av bybussene må passere to ganger, på veg inn og ut av bussterminalen som ligger like over. Når vi nå slipper bussen fram, blir det et bidrag for å gjøre bussen mer attraktiv i byen, sier avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Veien mellom Giæverbukta og Tverrforbindelsen er en velkjent trafikkork, både for bilister og bussen.

Den innerste filen mellom rundkjøringene i Jekta og Giæverbukta har vært planlagt for kollektivtrafikken helt siden vegstrekningen fikk tre filer noen år tilbake. Vegvesenet har likevel utsatt å sette opp disse skiltene som reserverer filen for bussen, inntil nå.

Målet er at bybussene i Tromsø skal være tromsøværingenes valg på to av ti hverdagsreiser innen 2030. I tillegg skal bussreisen på hovedlinjene gå 20 prosent raskere enn i dag.

En av de største utfordringene for å nå dette målet er at bussturen blir for lang sammenlignet med bilturen. Det skjer når bussen står i den samme køen som bilene og bruker for lang tid, blant annet i knutepunkt som Giæverbukta.

– For å nå disse ambisiøse målene må vi bygge kollektivfelt og gjøre større ombygginger i flaskehalser, slik at bussen kommer seg fram. Det blir viktige tiltak for byutviklingsprosjektet «Tenk Tromsø» i framtiden. I mellomtiden må vi gjøre de grepene vi kan for å gjøre bussen til et attraktivt alternativ. Dette er et slikt tiltak, sier Thorsteinsen.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark