Nå slipper du å bekymre deg for når bussen faktisk kommer

I Harstad og Tromsø er det nå mulig å følge bybussene minutt for minutt.

Nytt buss-system

Bussene i Tromsø og Harstad er nå utstyrt med et nytt system som skal gi deg informasjon om hvor bussen befinner seg, og når den skal komme til holdeplassen.

Foto: Mohamed Dahir / NRK

I begge byene er det nå innført et såkalt sanntidssystem som via skjermer på de mest brukte stoppestedene forteller nå bussen kommer.

Med å bruke appen «Troms reise» har du også mulighet til å se når bussen faktisk kommer, og ikke bare når den skulle vært på stoppestedet. I tillegg er det en sanntidsskjerm inne i bussen som forteller hvor befinner seg.

I Tromsø er slike skjermer foreløpig montert i 77 busser. I Harstad er det 36 busser som har fått skjermer.

Ny applikasjon

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, er godt fornøyd med det nye buss-systemet, som blant annet består av en ny applikasjon.

Foto: Mohamed Dahir / NRK

– Dette er svært bra, og jeg er glad for at systemet en er satt i drift. Det er seinere aktuelt å innføre systemet på distriktsruter, og på hurtigbåtene mellom Tromsø og Harstad, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo.

På busstoppene i Tromsø sentrum er dat satt opp en knapp som svaksynte kan trykke på for å få opplest hvor langt unna bussene er.

Grete Kongsbakk er sterkt svaksynt. For henne er dette en kjærkommen nyhet.

– Systemet har vært utprøvd en tid, og er litt ustabilt. Men for oss svaksynte er det godt å få vite hvor bussen befinner seg. Jeg har flere ganger på vinteren gått av på feil stoppested, sier Kongsbakk.

Det er Troms fylkestrafikk som eier systemet, som allerede er innført i flere av de største byene. Fylkesråd Prestbakmo sier at det ikke blir noen endringer i billettprisene på grunn av det nye sanntidssystemet.

Kongsbakk

Svaksynte Grete Kongsbakk tror det nye systemet kan gjøre hverdagen enklere for henne.

Foto: Mohamed Dahir / NRK