Brannvesenet vil ha tredje dose: – De ansatte er redd for å komme hjem fra jobb

Brannvesenet mener det er viktig at de rykker frem i køen for koronavaksine. Hvis ikke frykter de det kan gå utover beredskapen.

Eirik Ivan Berntsen og Tony G. Pettersen, brannmestere i Tjeldsund kommune.

Brannmesterne i Tjeldsund kommune, Eirik Ivan Berntsen og Tony G. Pettersen, ønsker å bli prioritert i vaksinekøen.

Foto: Børge Hoseth / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I distriktene er det store avstander, og veien til annen helsehjelp kan være lang. Derfor er det i mange tilfeller brannkonstablene som er først på plass i akutte situasjoner.

– Vi yter førstehjelp på et tidlig nivå hos pasienter vi ikke kjenner. Smittevern like viktig hos oss som hos andre i helsevesenet, sier brannmester på Evenskjer i Tjeldsund kommune, Eirik Ivan Berntsen.

Ifølge brannmesteren på Grov i Tjeldsund kommune, Tony G. Pettersen, er om lag halvparten av deres oppdrag helsehjelp.

Han deler bekymringene med sin kollega på Evenskjer. Nå ønsker han at de blir prioritert i vaksinekøen.

– Får vi covid internt i vår arbeidsgruppe er det et kjempeproblem. Da er hele beredskapen satt ut av drift, sier han.

Tony G. Pettersen, brannmester på Grov i Tjeldsund.

Brannmester på Grov i Tjeldsund kommune, Tony G. Pettersen, anslår at om lag halvparten av oppdragene deres er helsehjelp.

Foto: Børge Hoseth / NRK

Vanskelig med godt smittevern

Brannkonstablene prøver så langt det lar seg gjøre å opprettholde godt smittevern.

– Vi har laget gode rutiner, men av og til er det nesten helt umulig – spesielt på førstehjelpsoppdragene. Men også når vi rykker ut til ordinære brannoppdrag. Da må vi kle oss om i en tett brannbil, sier brannmesteren på Grov.

Pettersen mener derfor det er viktig at hans ansatte får den tredje dosen for å ikke spre mer smitte.

– De ansatte er også redd for å komme hjem fra jobb og smitte sin familie, fordi de rykket ut på helseoppdrag, sier han.

FHI prioriterer ikke brannkonstabler

Brannkonstablene i Tjeldsund ble prioritert av kommunen i forrige vaksinasjonsrunde. Men nå kan ikke kommunene selv bestemme hvem som kommer først i køen.

Kommuneoverlege i Tjeldsund og Evenes, Marie Helene Jørgensen, sendte tidligere i november en e-post til Statsforvalteren i Troms og Finnmark for å rådføre seg.

Statsforvalteren sier imidlertid at det er Folkehelseinstituttet som bestemmer hvem som skal prioriteres.

I en e-post til NRK skriver FHI følgende:

«Vi anbefaler foreløpig tredje dose til helsepersonell «som over tid har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke»

«Brannfolk mener vi at ikke kommer inn under dette begrepet selv om vi er klar over at brannfolk noen steder i landet bistår med håndtering av pasienter.»

Fagborbundet uenig

I Norge er over 7000 brannkonstabler organisert i Fagforbundet.

Forbundet er klar på at de medlemmene som jobber på utsatt steder, bør prioriteres i vaksinekøen.

– Det er viktig for å sikre nødvendige velferdstjenester til befolkningen, og at de ansatte har forsvarlige arbeidsforhold, sier Stein Guldbrandsen, leder av yrkesseksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet.

Stein Guldbrandsen, Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk.

Stein Guldbrandsen i Fagforbundet mener at brannkonstabler bør prioriteres i vaksinekøen.

Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Har forståelse for situasjonen

Høyres stortingsrepresentant for Troms og Finnmark, Erlend Svardal Bøe, har forståelse for brannvesenets bekymring.

Det er en kritisk infrastruktur som er viktig at vi klarer å opprettholde. Spesielt i distriktene, der det er store avstander, sier Bøe.

Han støtter seg imidlertid til de helsefaglige vurderingene gjort av FHI.

– Men jeg har en klar forventning om at både FHI og regjeringen gjør fortløpende vurderinger rundt dette. Det er ulike sårbarheter i beredskapen rundt omkring i landet. Det er noe som må tas hensyn til i den diskusjonen, sier Bøe.

Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant for Høyre i Troms.

Høyres stortingsrepresentant for Troms og Finnmark, Erlend Svardal Bøe, er medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Han ønsker at tredje dose rulles raskere ut til alle.

Foto: Inghild Eriksen/NRK

Blir gjort løpende vurderinger

Regjeringen sier at de så langt støtter seg til rådene fra FHI om å kun gi oppfriskningsdose til de over 65 år, helsepersonell med pasientkontakt over tid og personer med alvorlig svekket immunforsvar under 65 år.

– Det er for tidlig å svare på om det er aktuelt å prioritere utvalgte yrkesgrupper nå, men det gjøres løpende vurderinger av nytte og risiko ved oppfriskningsdose for voksne, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap).

Regjeringen planlegger at alle mellom 18 og 64 år får tilbud om oppfriskningsdose. Men det blir ikke før jul.

– Kommunene gjør en stor innsats for at vaksineringen skal gå så raskt som mulig. Kommunene er nå bedt om å øke vaksinasjonskapasiteten fra 200.000 doser per uke til 400.000 doser. Vi forventer at dette blir fulgt opp, sier Bjørkholt.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap)

Statssekretær, Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap), kan ikke love at brannvesenet blir prioritert.

Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Kan bli et krav

I skrivende stund er smittetrykket i Tjeldsund kommune på et moderat nivå. Brannvesenet har så langt ikke blitt rammet av korona.

Men dersom smittetrykket øker, kan brannmesternes håp om prioritering bli gjort om til et krav.

– Hvis det blir slik at jeg må vurdere om jeg i det hele tatt kan sette mine ansatte til å gjøre den jobben vi skal, kan det fort bli et krav. I verste fall kan vi bli nødt til å si nei til helseoppdrag, sier brannmesteren på Evenskjer.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 21.01.2022
89 733
Smittede siste 7 dager
230
Innlagte
1 414
Døde
4 306 412
Vaksinerte