Hopp til innhold

Helseministeren varsler endring i koronastrategien

Helseministeren varsler endringer i den nasjonale koronastrategien etter at ordførerne i bergensregionen er svært urolige for smittesituasjonen.

Ingvild Kjerkol

ER ENIG: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier hun er helt enig med ordførerne i Bergensregionen om at den strategien som lå til grunn for gjenåpning 25. september ikke er formålstjenlig lenger.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Vi vurderer alle tiltak på alle nivåer nå. Den strategien som gjaldt med bakgrunn i gjenåpningen i september skal vi revidere nå. Den anser vi ikke lenger som formålstjenlig, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Det er Statsforvalteren i Vestland som har oppsummert innspill fra ordførerne i et brev til Helsedirektoratet i dag.

I brevet går det frem at ordførerne i Vestland er svært urolige for situasjonen, og for hva som kan bli konsekvensene dersom det ikke settes i verk tiltak.

– Det er økende smitte og forvirring om hvordan dette skal håndteres når mange er vaksinert og vi likevel har økende smitte, sier fungerende statsforvalter Gunnar O. Hæreid til NRK.

Ordførerne beskriver en svært presset situasjon for helsetjenesten, der kapasiteten er i ferd med å bli nådd på mange områder.

Helsedirektoratet ønsker ikke å kommentere brevet overfor NRK, og viser til Helse- og omsorgsdepartementet.

Kjerkol: – ikke formålstjenlig lenger

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier altså hun er helt enig med ordførerne i bergensregionen om at den strategien som lå til grunn for gjenåpning 25. september, ikke er formålstjenlig lenger.

– Nå jobber vi med å innhente innspill både fra partene i arbeidslivet, vi har hatt møte med tillitsvalgte i sykehusene i dag, hatt tett og direkte kontakt med kommunene og statsforvalterne. Det er innspill som vi trenger for å treffe riktige vurderinger når vi skal vurdere om vi skal ha nye tiltak.

Hun sier de er interessert i å gjøre det de kan for å stoppe smittespredning.

– Vi er glade for at både Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø har lokale tiltak, også med anbefaling om munnbind. Og så er det viktig at vi holder oppe vaksineaktiviteten.

– Varsler du nå at det vil komme strengere nasjonale tiltak?

– Jeg varsler en revidering av strategien, og så skal statsministeren redegjøre for Stortinget tirsdag. Da skal vi gjøre flere vurderinger.

Ulme eller slippes løs?

I brevet fra ordførerne står det at de ser på det som svært utfordrende å forklare publikum hva som er målet: Skal smitten slås ned, ulme, eller slippes løs?

Kjerkol sier at den nasjonale strategien i tiden framover vil være å begrense smitte.

– Vi har en situasjon her og nå som vi er nødt til å håndtere. Det er økt smitte som også fører til økte innleggelser, sier hun.

– Sitter i en skvis

Høyre-ordfører Tom Georg Indrevik i Øygarden kommune er blant ordførerne som har gitt innspill til brevet.

Ordførar Tom Georg Indrevik (H)

Høyre-ordfører Tom Georg Indrevik i Øygarden etterlyser tydeligere koronastrategi fra regjeringen.

Foto: Lidvard Sandven / NRK

– Vi føler at vi er litt tilbake til situasjonen i fjor høst hvor kommunene ble overlatt til seg selv. Med det tenker jeg at det ikke er noen klar nasjonal strategi på hvordan vi skal møte dette. Skal vi møte det med å få mange syke og håndtere det, eller prøve å dempe smitten, spør Indrevik.

– Det vi etterlyser er hvilken retning vi skal gå i. Man kan ikke på ene siden si at man skal slå det ned og på andre siden si åpne opp, sånn fungerer det ikke, sier Indrevik til NRK.

Indrevik mener Støre-regjeringen til nå ikke har kommunisert tydelig nok hva som er målet med den nåværende smittestrategien.

Indrevik mener kommunene kommer i skvis når de får hele ansvaret for å innføre nye tiltak, særlig fordi kommunene ikke kan gi koronakompensasjon til virksomheter som rammes negativt økonomisk om mer av samfunnet må stenges ned.

– Si nå at vi strammer inn for hotell- og restaurantnæringen i vårt område. Da får vi ikke noen ekstra støttetiltak, mens nasjonale regler vil følges av støtte.

Følger rådene fra FHI

Også utenfor bergensområdet er smitte. I Sogndal kommune er det nå 49 som er smittet. Ordfører Arnstein Menes (Sp) sier utbruddet sprer seg i kommunen.

Han sier at nasjonale tiltak ikke er et krav fra kommunen sin side. Han sier de følger rådene fra Folkehelseinstituttet.

Vi tenker at med de generelle smittevernrådene skal vi klare å begrense utbruddet. Men dette kan utvikle seg videre, og da må vi gjøre nye grep.