Bonde tiltalt etter at 83 døde sauer ble funnet i fjøset

En sauebonde fra Målselv må møte i Senja tingrett, tiltalt for flere brudd på dyrevelferdsloven.

Binge

OBS! STERKE BILDER: Bonden i Målselv er nå tiltalt etter at over 80 døde sauer ble funnet i fjøset i Målselv.

Foto: Mattilsynet

14. september i fjor fant politiet rundt 83 døde sauer i fjøset på gården til bonden.

En person hadde da varslet veterinær etter å ha fått en titt inn i fjøset.

Inne i fjøset var det også flere levende sauer. 11 av dem var så avmagret at de ble nødslaktet på stedet.

Noen av de døde dyrene hadde begynt å gå i forråtnelse, og det var både voksne sauer og lam i fjøset.

På innmarksbeitet like ved beita resten av flokken. Det ble også funnet store hauger med rundballer.

Hvorfor bonden hadde unnlatt å fôre sauene, og heller ikke sluppet dem ut på sommerbeite, var et mysterium.

Mattilsynet sendte varsel om at bonden måtte avvikle gårdsdriften.

– Tar det tungt

Nå er bonden tiltalt for flere brudd på dyrevelferdsloven. Dette er forhold mannen har tilstått. Bondens forsvar, Tor Reidar Klausen, sier mannen tar det tungt.

– Han har det ikke bra. Han tar det tungt, og saken går hardt inn på ham. Han er glad i dyr, så dette har vært helt forferdelig for ham, sier forsvareren.

Bonden ser nå frem til å få saken overstått.

– Dette er både en dyretragedie og en menneskelig tragedie, sier Klausen.

Under det siste avhøret av mannen hadde han ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld.

– Det er konstatert at dyrene var avmagra. Påtalemyndigheter mener han ikke har oppfylt sine plikter som dyreholder, sier politiadvokat Marie Lygre.

Påtalemyndigheten bruke vitner, bilder og obduksjonsrapporter av dyr som bevis i saken. Strafferammen for grovt brudd på dyrevelferdsloven, slik påtalemyndigheten mener mannen har begått, er fengsel i inntil tre år.

– Om det foreligger skjerpende eller formildende omstendigheter vil være gjenstand for bevisførsel, sier Lygre.

I live

11 av dyrene var i så dårlig forfatning at de måtte avlives.

Foto: Mattilsynet

Sjokk for alle

Statsadvokaten mener bonden unnlot å sørge for at flere av sauene fikk tilstrekkelig med mat slik at de døde eller måtte bli avlivet. Statsadvokaten mener det også er lovbrudd at bonden ikke tilkalte veterinær da dyr ble syke.

Når saken kommer opp for Senja tingrett vil det trolig legges ned påstand om forbud mot å ha dyr.

Hendelsen kom som et sjokk på bondens kolleger. Ingen hadde hatt noen anelse om tragedien som utspant seg på gården.

– Det er som å få et slag i magen, man blir satt ut av det. Jeg kjenner alle som driver med sau i Midt-Troms og lurer på hva som har skjedd, sa leder i Troms sau og geit, Jan Ottar Østring.

Etter hvert ble det kjent i miljøet hvilken gård det var snakk om. Da kom også støtteerklæringene til bonden. Dagen etter avsløringen dro leder i Målselv sau og geit, Georg Hegstad, på besøk til bonden. Hans oppfatning var at tragedien hadde kommet snikende og at bonden var nedbrutt.

– Jeg tror rett og slett man blir litt handlingslammet. Man går oppi det daglig, og så ser man ikke virkeligheten før det er for sent. Så prøver man kanskje å dekke over det så godt som man kan, og til slutt går det ikke an lenger, sa han.

Det er satt av to dager i Senja tingrett til behandling av saken i slutten av mai.