Hopp til innhold

Behovet for fosterhjem øker – men folk har sluttet å ta kontakt

Mens fagfolk advarer om omsorgssvikt, er det bråstopp i arbeidet med å skaffe nye fosterhjem.

Stengd skule skole stengt

FULL STANS: Det er behov for 150 fosterhjem i år bare i Nord-Norge, men de siste ukene har arbeidet med å rekruttere fosterforeldre stoppet fullstendig opp. Bufetat i nord sier de ikke har fått en eneste henvendelse den siste uken.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bufetat mottar vanligvis mellom åtte og ti henvendelser hver uke fra folk som kan tenke seg å bli fosterhjem.

De siste ukene har det stoppet helt opp.

Regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm.

Regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm.

Foto: Ørjan Hansen/NRK

– Vi fikk ingen henvendelser om å bli fosterhjem sist uke. Det kan jeg ikke huske har skjedd før.

Det sier en svært bekymret regiondirektør i Bufetat region nord, Pål Christian Bergstrøm.

Han kaller det en helt spesiell situasjon. Over hele landet merker Bufetat samme tendens.

Bufetat region nord rekrutterer fosterhjem som formidles til kommuner i Nord-Norge. Men selv om pandemien er i en tidlig fase, ser Bergstrøm allerede en ubehagelig utvikling når de forsøker å skaffe nye hjem til barn og unge som trenger det.

Samtidig er det flere barn og unge som sliter.

Flere ringer alarmtelefonen

Barneombud Inga Bejer Engh har tidligere sagt at hun er bekymret for en økning i ulike former for omsorgssvikt, som vold og overgrep, og særlig når både skoler og barnehager er stengt.

Barneombudet har derfor utvida åpningstiden til kontakttelefonen sin og har informasjon på nettsida si om hvordan barn kan ta kontakt.

Alarmtelefonen for barn og unge opplever at langt flere tar kontakt nå, sammenliknet med før koronautbruddet.

Organisasjonen Redd Barna frykter at voksne ikke skal oppdage at barn blir utsatt for omsorgssvikt når de ikke går på skolen og i barnehagen.

Dersom de opplever omsorgssvikt kan det i ytterste konsekvens bety at barnet flyttes til et fosterhjem.

– Vi er i en tidlig fase av pandemien, men likevel ser vi en svært nedslående utvikling i arbeidet med å rekruttere mange nok, sier Bergstrøm.

Barnerom - fosterhjem

Over en million barn må holde seg hjemme i disse dager på grunn av koronaviruset. Men ikke alle har det like godt. Statistikk viser at et av fem barn opplever vold i hjemmet.

Illustrasjon: Cecilie Berntsen Jåsund/NRK

Trenger 1000 fosterhjem

Når folk melder fra om at de kan tenke seg å bli fosterhjem, tar det vanligvis om lag et halvt år før de er klar til å motta et fosterbarn.

I dag er det cirka 11.000 barn i fosterhjem i Norge. 1200 av dem er i Nord-Norge.

Her er det behov for 150 nye hjem i året nå, opplyser Bufetat. I hele landet er det årlig et behov for 1000 nye fosterhjem.

Bergstrøm mener det er graden av usikkerhet i egen hverdag som gjør at folk nå vegrer seg.

– Tanken på påta seg ansvar for et fosterbarn oppleves kanskje særlig krevende nå. Men behovet for fosterhjem forsvinner ikke selv om samfunnet er i en unntakstilstand. Tvert imot, det er sjanse for at behovet øker.

Bufetat region øst sier tendensen ikke er like voldsom som i nord, men at det har vært en jevn nedgang i 2019. Region vest og sør har ikke merket tilsvarende nedgang som i nord, men sier at man også her er bekymret for at rekrutteringen nå vil stoppe opp. Det samme gjelder for Bufetat region midt-Norge.

Bufetat oppfordrer derfor alle som tidligere har vært et avlastningshjem, beredskapshjem eller fosterhjem om å ta kontakt. Han ber også eksisterende fosterhjem om å vurdere å gi trygghet til en til.

Alle som har lurt på om dette er noe for dem, oppfordres sterkt til å ta kontakt med Bufetat.