Hopp til innhold

Mannlig befal tiltalt for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå sex

Etter en sosial samling i leiren, og like før overgangen til en ny stilling, skal lederen i Forsvaret ha misbrukt sin høyere grad i forsøk på å skaffe seg seksuell omgang med en kollega.

Tiltalt for misbruk av stilling

ARKIVFOTO: Et mannlig befal i Forsvaret er tiltalt for å ha utnyttet sin stilling i forsøk på å skaffe seg seksuell omgang med et befal med lavere grad.

Foto: Forsvaret

Saken ble kjent for arbeidsgiveren like etter hendelsen. Forsvaret gikk da til det sivile politiet, som startet etterforskning.

Men mannen som var befal, beholdt sin nye stilling i en annen avdeling av Forsvaret.

Dette har vært en belastning for den fornærmede kvinnen i 20-årene, forteller hennes bistandsadvokat, Ingunn Tøllefsen.

– Fornærmede opplever at hun har fått god oppfølging og støtte under etterforskningen. Men hun reagerer på at han fikk sitt opprykk som om ingenting hadde skjedd.

Og dette er nettopp dette som har skjedd i flere lignende saker i Forsvaret som NRK har undersøkt.

Fagforeningene mener at varsler ikke blir tatt nok på alvor og kalle dette en ukultur. Befal i Forsvaret har vært anklaget for alt fra seksuell trakassering og mobbing, til brudd på sikkerhetsklarering, uten at det skal ha fått konsekvenser.

I dette tilfellet hadde det mannlige befalet en høyere grad enn kvinnen, som var befal i samme avdeling.

Ifølge tiltalen som statsadvokaten har tatt ut, skal de straffbare forholdene har skjedd etter den sosiale samlingen for snart et år siden.

– Avhengig av tillit

Torsdag 2. juni starter rettssaken. For den fornærmede kvinnen i 20-årene har det vært en tung tid.

– Det er små forhold, og hun har truffet på han på tjenestestedet etterpå. Sett herfra er forholdet som er anmeldt så alvorlig at det ville være grunnlag for å suspendere han mens saken ble etterforsket, sier bistandsadvokat Tøllefsen.

Hun begrunner dette med at det er viktig at befolkningen kan ha tillit til Forsvaret.

– Forsvaret og lederne der er avhengig av absolutt tillit. For å opprettholde den tilliten burde han vært ute av jobb mens etterforskninga pågikk.

Men alle kan jo i utgangspunktet anmelde alle. Hvor går grensa for å ta slike grep? Kunne ikke det blitt et dilemma for arbeidsgiveren?

– Jo det er klart at det kunne blitt et dilemma, men her har Forsvaret selv bidratt til å anmelde et meget alvorlig forhold. Så løsningen de har valgt ved å la han fortsette å få sitt opprykk, er preget av en forståelig holdning om at de vil løse et personalproblem. Men sett utenfra burde han vært suspendert, og det ville ha opprettholdt tilliten til Forsvaret.

Så Forsvaret har tatt mer hensyn til mannens karriere og egne personalbehov?

– Det får Forsvaret svare for selv.

Les også: Tillitsvalgt: – Hører om fysiske overgrep soldater ikke orker å varsle om

Landstillitsvalgt Anette Hyldmo for de vernepliktige foran et norsk flagg på Kristiansten festning i Trondheim
Landstillitsvalgt Anette Hyldmo for de vernepliktige foran et norsk flagg på Kristiansten festning i Trondheim

Skal ha sendt tekstmeldinger

Mannen i 40-årene står tiltalt for flere forhold. Det mest alvorlige er at han på festen, som fant sted i messa i den aktuelle leiren, skal ha misbrukt sin stilling i forsøk på å skaffe seg seksuell omgang.

Straffelovens paragraf omfatter også forsøk på å få noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, ved å misbruke sin stilling, et avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

Subsidiært ønsker påtalemyndigheten å tiltale mannen for å ha foretatt seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det.

Han er også tiltalt for å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor noen som ikke hadde samtykket til det.

I tiltalebeslutningen er det eksempler på tekstmeldinger han skal ha sendt til fornærmede etter hendelsen på festen.

Påtalemyndigheten omtaler dem som meldinger med «seksualisert og slibrig innhold».

Mannens forsvarer, Kristina Aastrøm, vil ikke kommentere tiltalen.

Det vil heller ikke politiadvokat Linn Rognli Hansen, som skal føre saken for retten.

Linn Rognli Hansen

Påtalemyndigheten, her representert av politiadvokat Linn Rognli Hansen, mener mannen misbrukte sin stilling i forsøket på å oppnå seksuell omgang med fornærmede.

Foto: Petter Strøm / NRK

Fritatt for arbeidsplikten

Erling Nervik er kommunikasjonssjef i Hæren. Han bekrefter at Forsvaret anmeldte saken på vegne av varsleren da den ble kjent.

– Det var på grunn av alvorlighetsgraden i varselet, sier han.

At befalet som er tiltalt som planlagt gikk over i en ny og høyere stilling, samtidig som han var under etterforskning, forklarer Nervik slik:

– Vedkommende byttet jobb, og ble ikke lenger tilknyttet opprinnelig avdeling. Vedkommende har ikke hatt leder- eller personellansvar siden.

I forbindelse med rettssaken og i påvente av en eventuell domsavsigelse er vedkommende nå blitt fritatt for sin arbeidsplikt, opplyser Nervik.

Erling Nervik

Kommunikasjonssjef i Hæren, Erling Nervik, sier mannen som er tiltalt nå er fritatt for sin arbeidsplikt. Hva som skjer etter en eventuell domfellelse, vil han ikke spekulere i.

Foto: Forsvaret

– I og med at saken ble etterforsket av politiet valgte vi å avvente den videre rettslige prosessen siden vi fortsatt har et arbeidsgiveransvar å ivareta for begge parter.

Nervik sier en gjennomgang vil vise om behandlingen av saken har vært god nok.

Lignende saker i den senere tid har beskrevet en ukultur der befal begår ulovligheter eller setter underordna under press.

– Hvordan er det å få nok en sak å håndtere?

– Vi har nulltoleranse og skulle definitivt vært alle slike saker foruten. Men nå er det ikke slik og da må vi stå i det og gjøre det vi kan for å hindre at slike saker oppstår og håndtere dem på best mulig vis for alle parter.

Les også: Vil gå gjennom alle varslarsaker på nytt

Eirik Kristoffersen
Eirik Kristoffersen