Hopp til innhold

Hovedverneombud i Hæren: – Gammel ukultur i Forsvaret

Hovedverneombudet i Hæren mente Forsvarets håndtering av Kristine Solhaugs varsel var så mangelfull at han så seg nødt til å varsle selv.

Kristine Solhaug i uniform fra Forsvaret (Hæren)

Kristine Solhaug står frem med sin historie for å få endring i Forsvaret. – Så kanskje det kan bli en endring i den ukulturen med at folk gjør ulovlige eller graverende ting og så fortsetter de i jobb som om ingenting har skjedd, sier Solhaug.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Jeg oppfatter at Kristine ikke ble trodd og at saken ikke ble tilstrekkelig undersøkt, sier Thomas Nordman Hansen til NRK.

Han er hovedverneombud i Hæren. Det betyr at han skal forsikre seg om at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.

Thomas Nordman Hansen, hovedverneombud, Hæren

Thomas Nordman Hansen er hovedverneombud i Hæren.

Foto: Håkon Mudenia / NRK

Hvorfor ble hun ikke trodd?

Det blir spekulasjon fra min side, men det kan hende at det har noe med å gjøre at hun varslet på en overordnet. Og slik skal vi ikke ha det for de som varsler, svarer Hansen.

Forsøkte å si ifra tre ganger

I går fortalte NRK om oversersjant i Hæren, Kristine Solhaug. I 2018 inviterte hun venner og kolleger til en fest. Sjefen hennes deltok og drakk alkohol. Majoren forlot festen i bil og kjørte i grøfta.

Bil i grøfta ved snødekt vei sett forfra

I denne bilen fant politiet Forsvarets ID-kort med navnet til en major i Forsvaret. Dagen etter tar politiet blodprøver av mannen. Han blir mistenkt for fyllekjøring.

Foto: Politiet

Politiet åpnet en etterforskning. Da forsøkte sjefen å få Solhaug til å si til politiet at han ikke drakk alkohol på festen. Hun forteller at majoren oppsøkte henne flere ganger, både på jobb og hjemme.

Mens Solhaug ble sykemeldt på grunn av presset i 2019, var majoren fortsatt på jobb.

I 2020 ble majoren dømt for fyllekjøring. Han er også dømt for å ha forsøkt å få Solhaug til å lyve til politiet.

Majoren ønsker ikke å bli intervjuet, men har skrevet i en e-post til NRK at han er uenig i dommen.

– Domsavgjørelsen i saken det refereres til er jeg uenig i, og den er derfor sendt til ny vurdering i gjenopptakelseskommisjonen, står det i e-posten.

Forsvaret har latt mannen jobbe videre som major i en betydningsfull stilling på Bardufoss.

Tre ganger varslet eller forsøkte Solhaug å varsle Forsvaret om saken:

  • I 2019 varslet hun ledelsen for den aktuelle bataljonen.
  • Senere samme år ringte hun Forsvarets internrevisjon. Hun fortalte om sine opplevelser.
  • I 2021 kontaktet hun Forsvarets internrevisjon igjen. Hun rettet et varsel mot toppledelsen i Brigade Nord og den aktuelle bataljonen.
Kristine Solhaug (video)

Hovedverneombud slo alarm

I 2019 ble hovedverneombud Hansen kjent med det første varselet.

Etter en samtale med Kristine Solhaug satt han igjen med et inntrykk om at varslet ikke var ordentlig undersøkt. I november 2019 slo han alarm.

Arbeidsgiver har en plikt til å undersøke varsler. Jeg ser ikke at det er gjort tilstrekkelig i denne saken, sier hovedverneombudet til NRK.

NRK har fått tilgang til en rekke møtereferater som viser hvordan Forsvaret håndterte saken til Kristine Solhaug i tiden etter at hun forsøkte å si fra til bataljonsledelsen.

I møtereferatene kommer det blant annet frem at de ikke så på saken der en av deres ledere hadde forsøkt å presse sine ansatte til å lyve for politiet som en sak for Forsvaret.

Saken omtales som å være av «privatrettslig karakter» og «hvor arbeidsgiver ikke er part i saken, men blir berørt».

– Riktig å vurdere saken på nytt

Daværende personalsjef i Hæren, Terje Hanssen, sier til NRK i dag at saken fikk konsekvenser for majoren.

Oberstløytnant Terje Hanssen

Terje Hanssen var personalsjef i Hæren da Kristine Solhaug varslet for første gang.

Foto: Forsvaret

Det ledet til omplassering, frafall av sikkerhetsklarering og autorisasjon, samt permisjon fra jobben. For meg ble det en klar bekreftelse på at varselet ble tatt på alvor, sier Hanssen.

Hanssen sier at han tok varselet fra hovedverneombudet ytterst på alvor blant annet ved å tilby støtte til de to sjefene som skulle håndtere saken.

Så du er fornøyd med hvordan dere håndterte varselet?

Nei, det kan jeg ikke si når man i ettertid får vite at vedkommende som varslet åpenbart ikke føler seg godt nok ivaretatt. Da kan man som arbeidsgiver definitivt ikke være fornøyd med saken. Derfor mener jeg det er riktig at forsvarssjefen sier man skal se på saken på nytt, svarer Hanssen.

Etter det NRK får opplyst, ble konsekvensene for majoren midlertidige. Etter dommen fikk han tilbake sikkerhetsklareringen sin, og fikk vende tilbake til en betrodd stilling i Forsvaret, der han fortsatt jobber.

NRK har vært i kontakt med daværende brigadesjef Lars Lervik og Pål Svarstad, som var sjef for den aktuelle bataljonen.

De er fremlagt kritikken fra hovedverneombudet. Svarstad har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelse.

Lervik svarer dette per e-post via sin kommunikasjonssjef:

Jeg kan ikke gå videre inn i denne konkrete personellsaken, men den understreker viktigheten av at vi nå gjør en kritisk gjennomgang av rutiner for varsling og håndtering av varslingssaker, skriver hærsjefen i en e-post til NRK.

Tror ukultur kan være årsak

Hovedverneombudet mener saken er et eksempel på en ukultur i Forsvaret.

Jeg tror det handler en del om en ukultur vi har med oss fra gammelt av. Det handler om at folk skal være lydige og ikke si fra. Men jeg tror vi har endret det mye de siste årene, sier Hansen til NRK.

Hei! Har du innspill til oss?

Vet du om andre forhold i Forsvaret NRK burde titte på? Eller vet du mer om denne saken? Ta gjerne kontakt med oss på e-post om du har innspill.

Du kan også sende oss innspill, tips og informasjon kryptert og sikkert via NRKs ekstra sikre varslingsmottak – se hvordan sende inn via NRKs SecureDrop her.

NRKs journalister har tidligere laget flere saker om forhold i Forsvaret – blant annet om varsling, om oversersjanten som ble forsøkt presset til å lyve for politiet og helikopterskvadronsjefen som ble forsøkt presset ut av jobben sin.

Vi er alltid interesserte i ny informasjon som gjør at vi kan sette søkelys på forsvarssektoren. Så bare ta kontakt med oss.