Barnevernet: Samfunnstopp skal ha hatt barnevernsungdom på hotellrommet

Samfunnstoppen fra Troms skal allerede på slutten av 1990-tallet ha invitert en eller flere unge gutter fra en barneverninstitusjon, til sitt hotellrom under et opphold i Alta.

Tidligere Park hotell, Parksenteret

Det var her i dette bygget samfunnstoppen fra Troms skal ha invitert ungdommer fra en barnevernsinstitusjon på slutten av 90-tallet. Den gang var deler av bygget et hotell.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

En mannlig ansatt som nå er død, har tidligere fortalt om det han oppfattet som kritikkverdig kontakt mellom samfunnstoppen og beboere på institusjonen. Flere år senere skal han ha vært opprørt over at ingen så ut til å ta tak i hendelsen.

Nå har Bufetat Nord reagert, og har varslet politiet om saken.

Mannen som nå sitter varetektsfengsla i Tromsø bestrider informasjonen, om at han skal ha hatt barnevernsungdom på hotellrommet under et opphold i Alta.

Ansatt kjenner saken

«På bakgrunn av forespørsel fra NRK Finnmark har vi undersøkt saken om tips rundt en bekymringsmelding som omhandlet kontakt mellom ungdom fra en barnevernsinstitusjon og en profilert samfunnstopp for 7–8 år siden. Vi kan ikke finne noen avviksmeldinger registrert hos oss på dette tidspunktet.

pål christian bergstrøm BUFdir

Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat bekrefter at institusjonen nå har videreformidlet en bekymringsmelding til politiet der en profilert samfunnstopp som skal ha hatt kontakt med ungdom fra en barneverninstitusjon på slutten av 1990-tallet.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

En ansatt ved gjeldende institusjon har imidlertid oppgitt å kjenne til saken, slik den er formidlet til NRK av tipser, men tidfester den til perioden før Bufetat ble etablert. Enheten var da organisert under Finnmark fylkeskommune. Vi har imidlertid videreformidlet våre funn til politiet og ønsker ut fra etterforskningen ikke å uttale oss om innhold i meldingen, eller ytterligere forhold rundt saken. Vi viser til politiet for ytterligere kommentarer i saken.»

Det skriver regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) til NRK Finnmark.

Sentralt verv

Samfunnstoppen fra Troms er i en annen sak siktet for å ha utnyttet sin stilling for å oppnå seksuell omgang. Han ble pågrepet onsdag sist uke. Mannen er siktet for brudd på både den gamle og den nye straffeloven. Det betyr at det er snakk om hendelser både før og etter 1. oktober 2015.

Episoden i Alta skal ha skjedd på slutten av 90-tallet, da vedkommende også hadde et svært sentralt verv. Eksakt hva som skal ha skjedd på hotellrommet, er foreløpig uklart.

Om det ble skrevet noen formell avviksmelding på den påståtte hendelsen, er foreløpig uklart.

Likevel får NRK Finnmark bekreftet fra Bufetat Nord at de kjenner igjen saken i Alta, både når det gjelder samfunnstoppen, den tidligere ansatte som nå er død, og det den avdøde har fortalt.

Advokat Ulf E. Hansen

Ulf E. Hansen, advokaten til den siktede samfunnstoppen, sier at hans klient bestrider informasjonen og ikke kjenner seg igjen i innholdet.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Bufetat Nord har hatt ansvar for barnevernsinstitusjonene siden 2004. Tidligere var det Finnmark fylkeskommune som hadde ansvaret, uten at de der finner noe dokumentasjon på en slik hendelse.

Bestrider påstand

Siktedes forsvarer Ulf E. Hansen er forelagt informasjonen i varselet av NRK og sier siktede bestrider informasjonen. Han kjenner seg ikke igjen i innholdet i varselet.

Underveis i dagens fengslingsmøte i Troms tingrett, fortalte Hansen at det er saken fra Bufetat som gjør at politiet ber om forlenget fengsling av den siktede samfunnstoppen.

– Det nye er at det har kommet en bekymringsmelding fra Bufetat som mener det kan være flere ting i denne saken. Jeg mener dette viser at det er veldig løselige ting. Jeg må også tilføye at hvis Bufetat har sittet med informasjon og ting som de syntes er veldig viktig, og har sittet med dette i mange år, så er det i seg selv oppsiktsvekkende, sier Ulf E. Hansen.

Stasjonssjef ved Troms politidistrikt, Anita Hermansen, skriver i en SMS til NRK Finnmark at de ikke ønsker å kommentere denne saken.

Politiet har i en pressemelding skrevet at de holder pressekonferanse klokken 18.00 torsdag kveld.

Anita Hermansen

Anita Hermansen, stasjonssjef ved Troms politidistrikt, ønsker ikke å kommentere saken.

Foto: Dan Henrik Klausen