Hopp til innhold

Aslaug (16) kan kjøre snøskuter helt lovlig i vernet natur

De fleste norske kommuner verner nesten ikke sjø og land. I «vernekommunen» Nordreisa tror naturforvalteren at et unikt fritak ble viktig for å få til mer vern.

Aslaug Marie Henriksen

Aslaug Marie Henriksen er 16 år gammel, men med sin oppvekst midt i naturen i Nordreisa er hun allerede en erfaren friluftsentusiast, snøskuterkjører og skiløper.

Foto: Ingrid Wester Amundsen / NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

NRK har samlet inn tall fra hele landets kommuner, og konklusjonen er at to av tre kommuner verner ingenting, eller under 10 prosent av sitt totale areal.

Nordreisa vern

16 år gamle Aslaug Marie Henriksen gjør seg klar til å dra på skutertur, like utenfor dørstokken.

Nordreisa vern

Huset hennes i Sappen i Nordreisa i Troms er omringet av vernet natur på alle kanter.

Nordreisa vern

Hun er glad for at hun med loven i hånd kan kjøre både skuter og gå på ski i vernet natur.

Nordreisa vern

Omgivelsene hun står i utgjør en liten andel av norsk totalareal.

Nemlig den naturen som vernes.

Hvordan har Aslaug sin hjemkommune, Nordreisa, lyktes med å verne nesten 30 prosent av sitt areal?

Norge skal bidra til minst 30 prosent globalt vern

Like før jul i fjor, i Montreal i Canada, skrev klima- og miljøminister Espen Barth Eide under en historisk naturvernavtale på vegne av nasjonen Norge.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide jubler etter at det har blitt enighet om en naturavtale.

Klima- og miljøminister Espen Barth-Eide jubler etter at det har blitt enighet om en internasjonal naturavtale i desember 2022 i Montréal, Canada.

Foto: EIVIND MOLDE / NRK

Norge ønsker sammen med 192 andre land å verne minst 30 prosent av det samlede hav- og landarealet innen 2030.

NRK har innhentet det totale arealet til samtlige kommuner i landet - altså har vi inkludert kommunenes areal for land, sjø, øyer, is og bre. Dette har vi så målt opp mot kommunenes vernede områder.

Bare syv år før Montreal-målet er tallenes tale klar: Norske kommuner verner gjennomsnittlig kun 11 prosent av sitt totalareal.

Mange verner ingenting.

Sjekk status for din kommune her:

Naturvern i norske kommuner

Andel vernet natur av norske kommuners totale areal

Tabell en av en
KommuneArbeidsledighet i prosent
Åfjord02,03 %
Ål8,45 %
Ålesund1,65 %
Alstahaug0,08 %
Alta4,88 %
Kilde: Kartverket

Nordreisa er altså en av kommunene som går mot strømmen.

Lokal forvaltning er nøkkelen

– Hadde ikke forvaltningen vært villig til å inngå kompromisser for bruk av naturen, hadde neppe Nordreisa lyktes med så mye vern av naturen.

Det tror Odd Rudberg, som er daglig leder på Halti nasjonalparksenter i Nordreisa.

I den vernede naturen i Nordreisa har nemlig brukerne av naturen, særlig skuter- og elvebåtkjørere, fått et sjeldent fritak for forbudet mot motorisert ferdsel i naturen.

Én skuterløype går gjennom det verna området, men er strengt regulert - det er blant annet ikke tillatt å raste eller kjøre mer enn 15 meter unna den oppmerkede skuterløypa.

Utover elvebåtferdselen på deler av Reisaelva er øvrig motorisert transport forbudt i likhet med andre nasjonalparker.

Grunnen til at man fikk dette gjennom var at transport og fisking med elvebåter og skuter ble ansett som en unik tradisjonsbærer i området og viktig for botrivsel og næringsliv i kommunen.

Nordreisa vern

Odd Rudberg forklarer at folket i Nordreisa gikk fra å være sterkt imot vern, til å hegne om den vernede naturen 36 år seinere.

Foto: Ingrid Wester Amundsen / NRK

Han forklarer hvordan bygda klarte å snu fra sterk motstand og underskriftskampanjer mot nasjonalparken – til at de fleste innbyggerne nå lever godt med vernet.

Året 1986 ble historisk for kommunen i Nord-Troms.

Sissel Rønbeck oppretter Reisa nasjonalpark

Daværende miljøvernminister Sissel Rønbeck (Ap) åpner Reisa nasjonalpark i 1986.

Foto: Halti nasjonalparksenter

Da ble Norges 13. nasjonalpark opprettet. Siden den gang har det kommet ytterligere 27 parker i landet.

Men opprettelsen av Reisa nasjonalpark skjedde ikke uten protester. For motstanden var betydelig: over 1200 underskrifter ble samlet inn.

Avisutklipp Nordlys 1985

Mange i Nordreisa var sterkt imot vernet av naturen i Reisadalen. Motstanderne samlet inn over 1200 underskrifter, noe som utgjorde om lag 25 prosent av det daværende innbyggertallet. Avisutklippet er fra avisa Nordlys i 1985.

Foto: Halti nasjonalparksenter

37 år senere er situasjonen snudd på hodet. Nå omfavner mange i bygda og regionen de vernede områdene, og kaller det en viktig merkevare.

Ikke nok med det – mange ønsker å verne enda mer. Kommunen har vernet nesten 26 prosent av sitt areal i flere ulike vernesoner.

Rudberg tror den lange vernetradisjonen har etablert en større bevissthet om naturvernets verdi.

Kommunestyret her vedtok eksempelvis i 2014 å verne Reisafjorden for oppdrett – helt frivillig.

Er det slik at vern avler vern?

– Det tror jeg blir å trekke det for langt. Men jeg tror vern åpner perspektiver, ikke minst nå når vi har et reelt naturtap, mener Rudberg.

Nordreisa.

Skisporet går innover Reisa nasjonalpark. Her kan man boltre seg i over 800 kvadratkilometer uberørt natur.

Foto: Ingrid Wester Amundsen / NRK

Rune Benonisen er nasjonalparkforvalter her.

Han peker på lokalsamfunnets myndighet til å lokalt forvalte naturområdene som suksessfaktor.

Nasjonalparkstyret består av representanter fra Sametinget, kommunepolitikere og fylkeskommunen.

På den måten blir naturvernet i stor grad håndtert lokalt, i stedet for statlig. Det tror han er positivt for den lokale oppslutningen.

Også han tror mange som ikke verner, frykter at vern er ensbetydende med å stenge naturen for bruk:

Rune Benonisen og Odd Rudberg

Rune Benonisen er nasjonalparkforvalter i Reisa nasjonalpark. Kollega Odd Rudberg, leder av Halti Nasjonalparksenter, sees i bakgrunnen.

Foto: Ingrid Wester Amundsen

– Men de fleste nasjonalparkforvaltere i landet vil nok skrive under på at det var ikke så ille som man hadde tenkt, sier han.

Benonisen minner om at dette arbeidet handler om å se de virkelig lange linjene.

– Det er på en måte et evighetsperspektiv. Vi verner ikke for friluftslivet eller mot noe, vi verner jo for naturen, sier han.

Reisadalen

Reisadalens natur har nasjonal verdi, og en nasjonalpark ble derfor opprettet her i 1986.

Foto: Ingrid Wester Amundsen

For mye står på spill. Verdens ville dyrebestander har sunket i akselererende tempo siden 1900-tallet, og flere forskere beskriver situasjonen som den «den sjette masseutryddelsen». Flere av bestandsfallene og artsutryddelsene skyldes mindre areal til ville dyr og planter. Nesten samtlige av landene i verden er enig om å forsøke å få pila til å snu.

Men da må plassen menneskene tar vike for natur litt oftere. For det er som regel motsatt.

Regjeringen: – Kommuner er nøkkelen for å lykkes

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Ragnhild Sjoner Syrstad, sier seg enig i at det er en lang vei å gå før man har nådd målet fra Montreal.

– Norske kommuner og lokalpolitikere er selve nøkkelen, fordi lokalpolitikerne sitter med hånda på rattet når det gjelder arealpolitikken, sier Syrstad.

Ragnhild Sjoner Syrstad

Ragnhild Sjoner Syrstad er statssekretær i Klima- og miljødepartementet og mener kommunene sitter på nøkkelen for å få til mer vern av naturen.

Foto: Jon Berg

Nå oppfordrer hun lokalpolitikerne i et kommunevalgår å se over planverket på nytt med «naturbrillene på» for å granske hvordan hver enkelt kommune kan bidra til at Norge oppfyller naturavtalen.

Statssekretæren sier de ønsker bred politisk aksept for mer vern, og at de derfor skal ta saken til Stortinget.

– Det er en kjensgjerning at vi har litt å gå på i Norge når det gjelder naturvern av representative naturtyper, sier Syrstad.

Dag O. Hessen: – Naturvern ender opp som salderingspost

Og der får hun støtte av den profilerte biologen, professoren og forfatteren Dag O. Hessen.

Han mener det er i ferd med å bli en myte at man har mye uberørt natur i Norge – tvert imot peker han på at den forsvinner, bit for bit.

Dag Olav Hessen

Dag O. Hessen er professor i biologi og forfatter og sier det er langt mindre uberørt natur enn vi innbiller oss i Norge.

Foto: Tri N. Dinh / Egmont Publishing

– Norge bør ikke slippe unna ambisjonen om vern gjennom å henvise til at man er fornøyd med å verne store deler av Svalbard. De andre naturtypene på fastlandet trekker som regel det korte strået når samfunnet melder seg på med sine behov, sier Hessen.

Han tror naturvern ofte ender opp som en slags salderingspost i lokal forvaltning.

Også på fylkesnivå viser tallene at Hessen har et poeng, for ingen av landets fylker har nådd målet om 30 prosent vern. Zoom inn for status på ditt fylke her:

Hessen tror hensyn til arbeidsplasser, utbyggere eller infrastruktur gjerne trumfer arealvernet. Han tror det er vanskeligere å stå imot et slikt press på lokalt nivå.

– Rene tilfeldigheter og lokalt engasjement styrer gjerne vernet av natur. Alle er for natur, likevel er ofte kommunene så pressa av næringsinteresser at det gjør det vanskelig å motsette seg utbygger som kan friste med arbeidsplasser, mener Hessen.

Han peker på at kommunene har stor makt til å påvirke hvor mye vern man skal ha, med flere tilgjengelige lover.

Åpnet for motorisert ferdsel i vernet natur

En av suksessfaktorene i Nordreisa er fritaket for forbud mot motorisert ferdsel.

Det tror naturforvalteren i kommunen, Bård Bendik Grøtta Fanghol.

Nordreisa
Foto: Ingrid Wester Amundsen / NRK

Han utgjør selv en positiv trend for den lille distriktskommunen i Nord-Troms: nemlig unge, høyere utdannede mennesker som etablerer seg og sin familie i bygda.

Han tror vern av natur får gode ringvirkninger også med tanke på sysselsetting, botrivsel og tilgang på arbeidsplasser.

Fanghol tror nasjonalparken har vært med på å bygge kommunens identitet.

– Takket være nasjonalparken har det blitt et stort og attraktivt fagmiljø rundt forvaltningen av naturen, som er større enn innbyggertallet skulle tilsi, sier Fanghol.

Bård Bendik Grøtta Fanghol

Bård Bendik Grøtta Fanghol er naturforvalter i Nordreisa kommune.

Foto: Ingrid Wester Amundsen

Han har også en teori om hvorfor så få andre norske kommuner verner.

– Man har nok en til dels ubegrunnet redsel for vern, fordi folk tror at det betyr at naturen lukkes og stenges. Kanskje har andre kommuner en berøringsangst for vern. Men slik behøver det ikke å være, mener han.

Nordreisa

Det er lagt til rette for å gå på ski- og vandreruter gjennom Reisa nasjonalpark.

Foto: Ingrid Wester Amundsen / NRK

At det finnes flere ulike verneformer, hvor man kan gjøre lokale tilpasninger, tror naturforvalteren kan være nøkkelen til at flere norske kommuner tør å åpne døra på gløtt for mer vern.

NRK forklarer

Disse fem naturverntypene finnes i Norge

Reisa nasjonalpark er særlig kjent for sine mange fossefall og den spektakulære Reisaelva som renner gjennom dalen.

Nasjonalparker

Nasjonalparkene er en middels eller lite streng verneform. Her skal, i utgangspunktet, alle verneverdige kulturminner tas vare på.

Nasjonalparkene er som regel store. De kan omfatte større fjellområder, øyer og daler med mer. Ifølge norsk lov skal en nasjonalpark også hovedsakelig bestå av statsgrunn.

Naturreservatene er den strengeste formen for områdevern. I Nordreisa er det seks slike områder.

Naturreservat

I naturreservatene finner du særlig truet, sårbar eller sjelden natur.

Naturen her utgjør en særlig verdi for naturvitenskapen eller det biologiske mangfoldet.

Landskapsvernområdene har stor økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi. Nordreisa har ett slikt område.

Landskapsvernområder

Verneformen bruker ofte til å verne natur eller kulturlandskap som er i aktiv bruk.

Her skal særlig landskapsopplevelsen, eller bestemte deler av plante- og dyrelivet vernes.

Det finnes ingen marine verneområder i Nordreisa.

Marine verneområder

Det er ikke Nordreisa alene om. 

Marine verneområder er det færrest av av alle naturverntypene i Norge.

Kriteriene for å verne marine områder er felles som de til naturreservater.

Vernet kan gjelde både sjøbunnen, vannsøylen eller overflaten - eller en kombinasjon av disse.

Nordreisa har ikke noen biotopverneområder, som også omtales som "annet vern".

Biotopvernområder

Annet vern, eller biotopvernområder, er den siste formen for naturvern i Norge.

Dette kan blant annet være beskyttede gyteområder, oppvekstområder, vandrings- eller trekkruter, beiteområder, hiområder, paringsområder eller yngleområder.

Skuterfolket støtter naturvernet

– Jeg tror ikke det er mange i miljøet som er imot vernet, selv om det selvsagt er delte meninger.

Nordreisa vern

Thomas Nyskog Berg er engasjert skuter- og elvebåtkjører og tror andre kommuner som ikke verner ikke trenger å frykte å innføre vern.

Foto: Ingrid Wester Amundsen / NRK

Det sier Thomas Nyskog Berg, som leder av Nordreisa skuter- og elvebåtforening.

Han står midt i den lovlige skuterløypa i den vernede naturen i Reisadalen.

Han er skuterentusiast og tilbakelegger utallige mil i løypa hver vinter. I likhet med de om lag 300 medlemmene av foreningen, og mange andre innbyggere her.

Thomas Nyskog Berg

Thomas Nyskog Berg bruker mange dugnadstimer årlig på å kviste opp løypa for brukere av skutersporet som går helt til Kautokeino.

Foto: Ingrid Wester Amundsen

Også han løfter frem betydningen av at folk fikk fortsette å kjøre skuter og elvebåt når naturvernet kom, og tror ikke andre kommuner har noe å frykte.

– Man kan bruke naturen og samtidig verne den på en god måte, mener Berg.

Nordreisa vern

Skuteren til Thomas Nyskog Berg tar seg lett gjennom det tidvis bratte terrenget over tregrensa.

Foto: Ingrid Wester Amundsen / NRK

Mener også urbane eller landbrukskommuner kan få til vern

Dag O. Hessen tror også urbane kommuner eller de med mye landbruksareal kan få til verdifullt vern med små grep.

Han peker på at vern av myrområder, små kantarealer eller bekkeløp kan endre de lokale økosystemtjenestene, det lokale naturmangfoldet eller øke trivselen til lokalbefolkningen.

Ein stor åker med matkorn, kveite, står fullmoden i solnedgang. I bakgrunnen, i horisonten, går ein person.

Også kommuner med mye areal satt av til jordbruk kan få til viktig naturvern, tror Dag O. Hessen. Her fra en kornåker på Jæren. Det er fire kommuner på Jæren. Hå, Time, Klepp og Gjesdal verner henholdsvis 7,91 %, 4,04 %, 19,81 % og 25,28 %.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Hessen påpeker også at urørt natur kan generere store summer og arbeidsplasser lokalt:

– Urørt natur er jo trekkplaster for turister. Dette er en viktig inntektskilde for mange kommuner, og bør derfor være med i regnestykket, tror han.

Hessen mener konsekvensene av lite vern lokalt kan føre til mer ekstremvær og tap av for eksempel rent vann, karbonlagring og buffersoner for erosjon og flom.

I tillegg tror han uberørt natur er svært viktig i et folkehelseperspektiv.

– Alle er glade i natur i Norge, og det blir en fattigere hverdag uten. Jeg tror vi er helt i starten av å forstå hvor mye det betyr for helsa vår å ha tilgang på nærnatur som rekreasjon.

Reisadalen

Den uberørte naturen er en viktig inntektskilde for norske kommuner, tror Dag O. Hessen. Her fra Reisadalen i Nordreisa.

Foto: Ingrid Wester Amundsen

Hessen peker på at når naturen forsvinner bit for bit, merkes det bare når prosessen har gått for langt:

– For at et fly skal være funksjonelt, kan det fremdeles fly dersom du tar bort noen nagler, men plukker du bort ganske mange, når du et kritisk punkt hvor det ikke lengre kan fly, sammenligner han.

Summen av alle disse små naturinngrepene, gjør jo at vi taper veldig mye natur, og mye av dette er faktisk irreversibelt også, sier Hessen.

Tiden vil vise om norske kommuner klarer å verne mer.

Reisadalen

Noen av fjellene i Reisadalen kan sees fra stuevinduet til Aslaug Marie Henriksen.

Foto: Ingrid Wester Amundsen

I mellomtiden fortsetter Aslaug Marie Henriksen å bruke naturen – til fots, på ski eller på skuter, og tror folk i hjembygda vil fortsette å hegne om balansen mellom bruk og vern av naturen, også i fremtiden.

Aslaug-Nordreisa
Foto: Ingrid Wester Amundsen / NRK

Bør Norge verne mer natur?