Aspaker: Jeg kommer til å søke meg til Vadsø

Påtroppende fylkesmann i Troms, Elisabeth Aspaker, er ikke overrasket over at fylkesmannen for Troms og Finnmark skal sitte i Vadsø.

Elisabeth Aspaker

Påtroppende fylkesmann i Troms, Elisabeth Aspaker, sier hun kommer til å søke på stilling som fylkesmann i den sammenslåtte regionen.

Foto: Andrea Øien Sæverud / NPK

– Jeg var forberedt på at dette kunne bli resultatet. Men jeg begynner i Troms sånn som planen er 30. oktober, og skal være fylkesmann i Troms fram til 1. januar 2019.

Hva gjør du etter det?

– Nei, nå skal den andre stillinga lyses ut. og jeg røper vel ingen stor hemmelighet ved å si at jeg kommer til å være blant søkerne, sier hun.

Hva synes du om regjeringas begrunnelse for å legge fylkesmannsembetet til Vadsø?

– Det som har vært regjeringas begrunnelse er å legge til rette for regional balanse. Så står det også at det blir en delt lokalisering med fylkesmannsansatte i både Troms og Finnmark.

Ryddig prosess

Aspaker forteller at hun ble informert om avgjørelsen før den ble offentlig i dag, men at dette er en beslutning hun som påtroppende fylkesmann i Troms ikke har hatt noen påvirkning på.

Fylkesmann Bård Pedersen

FORTSATT UKLART: Fylkesmann i Troms Bård Pedersen sier at det fortsatt er uklart hva slags funksjoner som blir tillagt Vadsø og Troms.

Foto: Sigrid Agnethe Hansen / NRK

– Men jeg syns det har vært en grei og ryddig prosess for den regionen Troms og Finnmark skal bli, og for de andre regionene som har fått lignende beskjeder i dag.

Men innerst inne: Er du av dem som nå håper at dette skal reverseres med en ny regjering til høsten?

– Nei, jeg håper inderlig at dette vedtaket skal bidra til at man ser at man har et ønske om at det skal bygges en slagkraftig og sterk region, at fordelinga av arbeidsplasser er viktig og at Staten er tydelig på at Vadsø skal ha en sentral rolle i fortsettelsen.

Pedersen: – Fortsatt viktige oppgaver

Fylkesmannen i Troms og Finnmark slås sammen. Det nye hovedsetet blir plassert i Vadsø.

De ansatte ble klokken 11:00 informert om vedtaket, i et allmøte hos fylkesmennene i Tromsø og i Vadsø.

Fylkesmannen i Finnmark har i dag 120 ansatte. Fylkesmannen i Troms har om lag 140.

Det er fortsatt ikke kjent om de ansatte i Tromsø må flytte til Vadsø.

De ansatte hos Fylkesmannen i Troms kan fortsatt vente seg mange og viktige oppgaver i tiden som kommer, sa fylkesmann Bård Pedersen etter at det i dag ble klart at fylkesmannsembetene slås sammen.

Men – det er fortsatt uklart hva slags funksjoner som vil være i Troms og Vadsø:

– Foreløpig vet vi ikke noe om det, for det blir et resultat av den lokal prosessen som vi skal ha, sa han.

Elisabeth Aspaker har tidligere sag fylkesmannsstrukturen trolig er den første saken hun må ta tak i når hun blir fylkesmann i Troms.

I juni 2014 ble Aspaker utnevnt til fylkesmann i Troms, og har vært ventet å tiltre stillingen dette året.