Lav tillit til politiet i Finnmark – skylder på innbyggernes holdninger

Tilliten til politiet har gått opp i resten av landet, men i Finnmark er det kun sju av ti som er fornøyd med jobben politiet gjør.

Politimester Ellen Katrine Hætta

Politimester i Finnmark Ellen Katrine Hætta mener at folk i Finnmark tradisjonelt sett er skeptiske til politiet.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Det overrasker oss egentlig ikke, sier politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta om resultat i politiets innbyggerundersøkelse for 2019.

Her svarer 79 prosent at de har tillit til politiet i landet. Dette er en fremgang på to prosentpoeng fra 2018.

Men Finnmark er ikke som resten av landet. I dette politidistriktet er tilliten lavest, for her opplyser 30 prosent av de spurte i undersøkelsen at de ikke har tillit til politiet.

Så det er dermed store geografiske forskjeller på hvor i landet folk har mest tillit til politiet. Andelen er høyest i Oslo, i hovedstaden har 85 prosent tillit til lovens lange arm, mens i Finnmark svarer 70 prosent at de har tillit til politiet.

Slik har det vært i mange år.

– Finnmarkinger er generelt skeptisk til myndighetene og øvrigheten. Det tror jeg kommer av kulturelle årsaker. Så mye av det de svarer har nok bakgrunn i dette, sier politimesteren i Finnmark.

De siste årene har tilliten til politiet ligget på et stabilt høyt nivå, selv om det gikk tilbake nasjonalt i fjor.

Ros-Mari Sukuvara i Mehamn.

Drosjeeier Ros-Mari Sukuvara i Mehamn i Gamvik er en av dem som har kritisert politiet i den siste tiden.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Mener det er en for lett unnskyldning

Gamvik kommune mistet i utgangspunktet det lokale politiet da den nye politireformen trådde i kraft. Mange av kommunens innbyggere har også mistet tilliten til politiet etter en rekke episoder de siste årene.

Blant annet tok det lang tid før politiet ankom åstedet da Gísli Thor Thorarinsson ble drept i Mehamn i fjor.

Nå er det politifolk som er bosatt i kommunen, men tilliten til politiet er dårlig.

Taxisjåfør i Mehamn, Ros-Mari Forsberg Sukuvara, valgte i en periode i år å ikke kjøre drosje i helgene.

Sukuvara mener at det ikke bare er kulturen i Finnmark som er årsaken til den lave tilliten til lovens lange arm.

– Det er en for lett unnskyldning, sier hun og legger til at det sliter på tilliten når politiet ikke kommer når de ringer etter dem.

– Så er det viktig at politiet viser seg oftere.

Ellen Katrine Hætta

Det er ikke bare i gatene at politiet må vise seg i tiden framover. De må også være tilgjengelig på nett. Befolkningen er samlet sett mest bekymret for svindel eller bedrageri på nett.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

– Ikke bare usunt

Finnmark er et stort politidistrikt og det er ikke politi til stede i alle kommunene og bygdene.

Tidligere har blant annet Politiets Fellesforbund i Finnmark uttalt at responstiden er en av årsakene til at tilliten er lav.

I tillegg har den nye politireformen blitt tatt dårlig imot i flere kommuner i Finnmark.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier til NTB at hun ikke ønsker å spekulere i hvorfor tilliten varierer såpass fra nord til sør.

Politimesteren i Finnmark mener at det kan være positivt at innbyggerne er skeptiske til det myndighetene foretar seg.

– Det er kanskje ikke bare usunt, sier Ellen Katrine Hætta.

Politiet i Vest-Finnmark politidistrikt på øvelse

Selv om tilliten til politiet er lavere i Finnmark enn resten av landet, så føler folk i Finnmark seg tryggere enn i andre deler av landet.

Foto: Vest-Finnmark politidistrikt

Føler seg trygge

Selv om tilliten til politiet er lavere i Finnmark enn i resten av landet, så føler folk seg uansett trygge lengst nord i landet.

Politiets innbyggerundersøkelse viser at flest føler seg trygge i Agder, Møre og Romsdal, Finnmark og Vest politidistrikt.

Det mener politimesteren i Finnmark kanskje er det viktigste å ta med seg fra innbyggerundersøkelsen.

– Det viktigste for oss er at folk føler seg trygge i Finnmark, sier Ellen Katrine Hætta.