Hopp til innhold

Amerikanske bombefly skal muligens operere fra Norge

Professor mener Norges sjanser for å bli en slagmark for USA og Russland øker jo mere amerikanerne benytter seg av norsk jord.

B-1 bombefly fly over Sverige

Det amerikanske bombeflyet B-1B Lancer skal kanskje utplasseres på Ørland i februar.

Foto: Emerson Nuñez / 100TH AIR REFUELING WING

Ifølge det nederlandske luftfartsmagasinet Scramble skal fire amerikanske bombefly av typen B-1B Lancers utplasseres på Ørland i februar.

Hvorfor de kanskje kommer, er foreløpig unntatt offentligheten.

Professor ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, mener uansett dette følger et mønster han har sett de siste årene.

– Norge og USA er inne i en ny, kald krig med Russland. Man ønsker først og fremst å avskrekke og åpner i mindre grad opp for beroligende tiltak, sier han.

Heier legger til at Norge spiller en viktig del i USAs fremskutte forsvar i nordområdene fordi det ligger nærme den trusselen USA frykter mest i en krisesituasjon: de russiske atomstyrkene.

– Norge trekkes aktivt inn i stormaktsrivaliseringen mellom Russland og USA. Det øker sannsynligheten for at Norge blir en slagmark for USA og Russland hvis det skulle bli en konflikt eller en krise som spinner ut av kontroll. Norges interesse ligger i å balansere mellom USA i vest og Russland i øst, sier han.

Heier, Tormod Oblt

Professor Tormod Heier mener Norge har havnet i klem mellom Russland og USA.

Foto: Forsvaret

Ble tidligere brukt til atomvåpen

Førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Ole Jørgen Maaø, forteller at B-1B Lancers tidligere var kapable til å bære og levere atomvåpen.

Nå er de bærere av langtrekkende kryssmissil.

– Det skyldes blant annet nedrustningsavtalen, hvor USA fikk begrensninger på antall strategiske bombefly som kunne levere atomvåpen, sier han.

Maaø sier at lignende amerikansk besøk på norsk jord har skjedd tidligere, men at det er en stund siden sist.

– B-47 Stratojet var her på 1950-tallet. I ettertid har det blitt kjent at amerikanske nukleære flystyrker hadde baserettigheter i Norge på samme tid, sier han.

I tillegg nevner han F-111 Deltas omstridte besøk på 1980-tallet, ettersom flyet var en sentral del av Nato og USAs atomvåpenstrategi.

Siden den gang, tror ikke Maaø det har vært en lignende flytype på besøk i Norge.

– Jeg har vært i Forsvaret siden slutten av 1980-tallet, og kan ikke huske noen øvelser eller samtrening der slike fly har vært på bakken i Norge, sier han.

Hverken bekrefter eller avkrefter utplasseringen

Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, Stine Barclay Gaasland, ville ikke si noe om B-1B Lancers skal utplasseres på Ørland eller ikke.

– Operative deployeringer, styrkedisposisjoner og aktiviteter frem i tid kommenteres ikke, heller ikke andre nasjoners planer, sier hun.

I en e-post til NRK, svarer US Air Force at de ikke vil bekrefte eller diskutere detaljer om fremtidig drift for å bevare operasjonell sikkerhet.

– Amerikanske strategiske kommandoenheter driver regelmessig opplæring med og til støtte for Geographic Combatant Commands. USSTRATCOM Bomber Task Force-oppdrag hjelper til med å opprettholde global stabilitet og sikkerhet, samtidig som enheter blir kjent med operasjoner i forskjellige regioner, skriver de.

Tre nye F-35 levert på Ørland

Luftforsvarets F-35 skal i en skarp situasjon beskytte B-1B Lancers mot fiendtlige angrep.

Foto: Forsvaret

Fasthet og forutsigbarhet

Forsvarspolitisk talsmann for Høyre, Hårek Elvenes, sier at det ikke ville være noe nytt at amerikanske fly midlertidig benytter norske flyplasser.

– Samarbeid med vår viktigste allierte er både naturlig og nødvendig for å ha god oversikt og kontroll i nordområdene, sier han.

Elvenes er heller ikke bekymret for Russlands reaksjon.

– Fasthet og forutsigbarhet har vært en rettesnor norsk sikkerhetspolitikk i nordområdene i mange tiår, sier han.

Hårek Elvenes

Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsmann for Høyre, mener det er essensielt at Norge samarbeider godt med USA.

Foto: Trond Vestre / NRK

Har flydd over norsk jord før

I januar i fjor tok amerikanske militærfly i bruk landingsstripen på Jan Mayen.

Det gjorde de for å vurdere landingsforholdene og sikkerheten på øyen for å legge til rette for at US Air Force skal kunne lande og ta av.

I sommer var to B-1B Lancers på tokt over Sverige, noe som aldri hadde skjedd før.

Da fløy bombeflyene i formasjon med svenske jagerfly, før de dro over grensen til Norge der norske jagerfly tok over eskorteringen.

B-1 bombefly over Trøndelag

Her flyr B-1B Lancers over Trøndelag i fjor sommer etter å ha flydd over Sverige for første gang.

Foto: Forsvaret

– Bidrar ikke til stabiliteten

Den russiske ambassaden sier de vil følge situasjonen og gjennomføre tiltak for å forsvare sikkerheten av landet sitt og regionen.

– Aktiviseringen av utenlandsk militær tilstedeværelse i Norge og i nord inkludert sending av strategiske bombefly B-1B Lancers bidrar ikke generelt sett til stabiliteten.