Hopp til innhold

Kritisk til amerikanske militærfly på Jan Mayen: – Her trekkes Norge inn i stormaktsrivalisering

Flere eksperter frykter sterke russiske reaksjoner på at amerikanske militærfly skal bruke landingsstripa på Jan Mayen. Øya ligger midt i utseilingsområdet for russiske atomubåter.

Det amerikanske militærflyet S-130-Foto: US Air Force

Det amerikanske militærflyet C-130 skal begynne å trafikkere til og fra Jan Mayen.

Foto: Staff Sgt. Alonzo Chapman / Staff Sgt. Alonzo Chapman

Det amerikanske luftforsvaret har vært på Jan Mayen for å vurdere landingsforholdene og sikkerheten på landingstripa på den lille norske øya som ligger mellom Norge og Grønland.

Hensikten er å legge til rette for at fly fra US Air Force skal kunne lande og ta av på Jan Mayen.

Dette vil gi større muligheter for trening med allierte, heter det i en pressemelding fra US Air Force. De mener bruken av flystripa vil gjøre det mulig med bedre samordning og samarbeid.

Amerikanske spesialister har vært på Jan Mayen for å legge til rette for amerikanske militærfly.

Amerikanske spesialister har vært på Jan Mayen for å tilrettelegge for amerikanske militærfly. En gruppe fra «435th Contigency Response Squadron» har undersøkt landingsforholdene og en gruppe fra «435th Security Forces Squadron» har sett på sikkerheten.

Foto: U.S. Air Force

Professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole er på sin side svært kritisk til amerikanske militærfly på Jan Mayen.

Årsaken er at de russiske atomubåtene på Kolahalvøya må passere den norske øya før de kommer ut i det åpne Atlanterhavet.

– Her trekkes Norge inn i en stormaktsrivalisering fordi vi selv ikke klarer å holde orden i eget bo med egne styrker, sier Heier.

Årsaken norske myndigheter gir for å tillate bruk av amerikanske militærfly på øya, er at Forsvarets transportfly ikke klarer å betjene Jan Mayen med forsyninger. Dette skjer blant annet på grunn av Forsvarets oppdrag i Mali.

Heier, Tormod Oblt

Professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole mener det hadde vært bedre med svenske eller danske fly enn amerikanske militærfly på Jan Mayen for ikke å provosere Russland.

Foto: Forsvaret

For alliert trening i Nordområdene

Seniorforsker Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens Institutt mener amerikansk militær bruk av Jan Mayen er uttrykk for økt amerikansk interesse i Arktis.

– Det må sees i sammenheng med USAs økte interesse og engasjement for Nordområdene og Arktis under Trump-administrasjonen, der dette passer fint inn en rekke i symbol og reelle politiske handlinger man tar.

Også Østhagen mener amerikansk militært nærvær på Jan Mayen vil virke provoserende på Russland.

– Hvis man ønsker å unngå provosere Russland, så er dette kanskje ikke det smarteste man gjør, sier Østhagen.

Jan Mayen er en norsk øy mellom Norge og Grønland.

Styrker beredskapen

Pressevakt Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet sier det er positivt med alliert hjelp med forsyninger til Jan Mayen.

Departementet mener dette også gjør det mulig at for det amerikanske luftforsvaret å bruke Jan Mayen i en såkalt «beredskapssituasjon».

Professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole er sikker på alvorlige russiske reaksjoner:

– Når norske myndigheter velger USA, må de også være forberedt på at dette blir tolket med russiske øyne som en nesten provokativ handling, sier Heier.

– Det vil jo stimulere til mer russisk øvingsaktivitet lenger vest og nærmere den norske territorialgrensen ute i Norskehavet.

Etterlyser behandling i Stortinget

Heier mener fly fra Sverige eller Danmark burde ha vært en langt bedre løsning. Han mener beslutningen også er uttrykk for store svakheter i det norske Forsvaret.

– Dette viser at Norge er så svakt rent militært at vi ikke lenger har kapasitet selv til å etterforsyne våre egne mannskaper, enten de er sivilt ansatte eller militære, sier han.

– Derfor må vi sette ut helt grunnleggende støtteoppgaver fra Luftforsvaret til allierte samarbeidspartnere.

Leder av Rødt, Bjørnar Moxnes, mener amerikanske fly på Jan Mayen øker faren for at Norge rammes av en stormaktskonflikt.

Moxnes mener det burde vært en selvfølge at Stortinget i sin helhet hadde blitt orientert – hans inntrykk er at det ikke har skjedd.

– Det er uforsvarlig å la en uforutsigbar stormakt som USA ta over militære oppgaver i Norge som det norske Forsvaret fint kan gjøre selv. Dette gjelder særlig i Nordområdene der dette er dømt til å øke spenningsnivået med Russland, sier Moxnes.

Bjørnar Moxnes, leder Rødt

Leder av Rødt, stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, sier det ser ut som Stortinget er holdt utenfor, noe han finner alvorlig.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Den russiske ambassaden i Norge ønsker ikke å kommentere saken.