Finnmark hardt angrepet av altetende lauvmakk

For andre året er det et nytt stort utbrudd av lauvmakk i Øst-Finnmark. Høstmåleren er ikke avhengig av bjørk, den er altetende.

Bjørk snauspist av målerlarver eller «lauvmakk»

Lauvmakk gjør fra tid til annen stor skade på bjørkeskogen. Enkelte angrep er mer omfattende enn andre, som det masseangrepet Finnmark ble utsatt for på midten av 2000-tallet.

Foto: Bård Wormdal / NRK

– Det er områdene nord for Varangerfjorden som er hardest angrepet denne gangen. Men det meldes også om at enkelte steder langs kysten vestover er rammet av lauvmakk, sier fylkesskogmester i Finnmark, Helge Molvig.

Helge Molvig, fylkesskogmester i Finnmark

Fylkesskogmester Helge Molvig mener laumakkangrepet er på sin topp i år eller neste år.

Foto: NRK

Molvig forteller at det hvert tiende år er et stort lauvmakkangrep et eller annet sted i fylket.

– Bestanden bygger seg opp. Den blir mer og mer tallrik til den tilslutt når et toppunkt så ramler bestanden sammen, og de blir borte igjen.

Fylkesskogmesteren mener lauvmakkangrepet er på sitt verste i år eller neste år.

– Det var mye lauvmakk i fjor, og det er litt mer i år. Så forhåpentligvis er det toppår i år, men det kan være at det blir først neste år. Men jeg håper det er i år.

Målerne som angriper bjørketrærne går i Nord-Norge gjerne under fellesnavnet «lauvmakk».

Målerlarve på bjørk

Larve av liten frostmåler (Operophtera brumata), populært kalt lauvmakk. (Opptrer ofte sammen med bjørkemåler.)

Foto: Bård Wormdal / NRK

Angrepet igjen

Dette er andre året på rad at det er registrert et stort utbrudd av lauvmakk i østfylket.

I fjor fryktet fylkesskogmester Helge Molvig at det skulle bli ett nytt utbrudd i år for det ville bli problematisk for skogen.

– De trærne som ble skadd sist er fortsatt preget av det, så hvis det kommer et nytt stort angrep i de samme områdene, vil det være veldig uheldig for bjørkeskogens overlevelse, sa Molvik til NRK.

Løvskogen i Finnmark ble også hardt rammet da lauvmakken forsynte seg av bladene på trærne på midten av 2000-tallet.

Det var det verste lauvmakk-angrepet i Finnmark siden 60-tallet. Troms ble også rammet.

Lauvmakk gjør fra tid til annen stor skade på bjørkeskogen. Enkelte angrep er mer omfattende enn andre, som det masseangrepet Finnmark ble utsatt for.

Lauvmakken er larvene til bjørkemåleren og den lille frostmåleren, de to artene som angriper bjørkeskogen over store deler av Skandinavia.

Lauvmakk

Lauvmakken går løs på undervegetasjonen etter at den har spist opp løvverket. Og etter siste store angrep ble flere tusen kvadratkilometer med skog helt ribbet for grønne blader.

Foto: NRK

Finnmark har fått overvåkningspunkt

Jane Uhd Jepsen på NINA i Tromsø bekrefter at det er mye lauvmakk i Øst-Finnmark. Bjørkemålerprosjektet har vært på befaring i østfylket, men ikke i vestfylket.

Jepsen bekrefter at det er en topp i Finnmark nå. I Tromsø derimot er toppen omtrent over. Hun forteller at det fremdeles i år i Troms er tettheter som er helt på nivå med det de ser i Varanger. Men det er mindre enn i fjor, så det er på tur nedover. Det er en topp hvert tiende år, så det passer bra med siste storangrep i Finnmark.

Jane Jebsen, NINA

– Bjørkemåleprosjektet har satt opp fire punkter i Finnmark, og det er første gang Finnmark får egne overvåkningspunkt, sier Jane Uhd Jepsen på NINA.

Foto: Jane Jebsen

– Bjørkemålerprosjektet har satt opp fire punkter i Finnmark, og det er første gang Finnmark får egne overvåkningspunkt. Det forteller Jane Udh Jepsen på NINA. Hvert punkt har ti målestasjoner, og de er i Bugøyfjord, Austertana, Tana og Vestre- Jakobselv.

På den måten kan prosjektet dokumentere hvilke arter som dominerer.

– Den lauvmakken som det er mest av i nord, er ikke avhengig av bjørk. Høstmåleren spiser både roser, løvtrær og bærbusker. Men de kan også gå på bartrær og lyng, og det går hardt utover blåbæra. Når det ikke er mat nok i kronene, så går de ned på bakken, og spiser. De er nesten altetende, forteller Jepsen.