Hopp til innhold

Morten frykter å bli skviset ut av kongekrabbefisket – allerede før han har begynt

Kongekrabbene fyller garnet til Morten og ødelegger for annet fiske. Men myndighetene vil nekte ham å fiske den lukrative krabben – hvis han ikke har fisket nettopp sei, torsk og kveite.

Morten Blien, fisker og politiker i Tana.

Morten Blien har nylig startet opp som fisker i Torhop i Tana kommune.

Foto: Kristin Humstad / NRK

Fiskeregler er kronglete.

Fiskerne vil helst fange krabbe i Øst-Finnmark, der bestanden er størst. Men for å få kvote der må de fiske en viss mengde andre fiskearter først.

Den nyetablerte fiskeren Morten Blien må dermed bruke svært mye tid på å fiske de andre fiskeartene han må levere.

– Jeg har prøvd å fiske litt sei, men det ble mest bare krabbe. Så vi har tatt en avgjørelse om at garnene går i sekken igjen.

Krabbene han får i garnet er småkrabber det ikke går an å verken selge eller spise.

– Og de sitter så godt fast at det er helt utrolig.

Dermed må han ofte stå i åtte til ti timer for å tømme garn fulle av slike små kongekrabber.

Han synes det er et paradoks at det er så vanskelig å få lov til å fiske en uønsket art som kongekrabben uten å bruke ekstremt med tid og krefter på å fiske sei, torsk og kveite.

Fisker Morten Blien står på

Morten Blien har prøvd å fiske etter sei, men det ble mest krabbe. Derfor pakker han nå sammen garnene.

Strengere krav

Nå har Fiskeridirektoratet foreslått å gi enda strengere krav til fiskere som ønsker å delta i kongekrabbefisket, enn de kravene som gjelder i dag.

Kravet kan bli at fiskerne må ta opp enda mer av andre arter før man får slippe til med krabbeteiner.

Dette rammer særlig de mindre båtene og «småfiskere» som Blien.

For å kunne tjene på krabben, må fiskerne først selge andre arter for 200.000 kroner året i forveien. Dette kravet er nå foreslått økt til 300.000 kroner.

– Det problematiske er at ingen år er like. Sånn som i år har det vært et dårlig år. Det har vært dårlige priser og folk sliter med å fiske og selge for 200.000 kroner, sier Morten Blien.

Han frykter at fiskerne med de minste båtene presses ut om det såkalte aktivitetskravet, eller omsetningskravet, økes.

– Om kravet økes til 300.000, så presses den mindre flåten ut i større hav og da kan man bli usikker på hvor forsvarlig det egentlig er.

Skaper usikkerhet

Det forventes at Nærings- og fiskeridepartementet, NFD fastsetter kvote for 2022 i løpet av november.

– I ytterste konsekvens så må fiskerne flytte. For er de mye plaget med kongekrabbe i sitt vanlige fiske og ikke får lov å fiske den biten som gjør det lønnsomt, så stopper det av seg selv.

Det sier daglig leder i den sjøsamiske fiskeforeningen Bivdu, Inge Arne Eriksen.

Inge Arne Eriksen, fisker og leder i den sjøsamiske fiskeforeningen Bivdu. Står ved kaia, med en båt i bakgrunnen.

Inge Arne Eriksen, daglig leder i Bivdu, frykter økt aktivitetskrav vil true små fiskersamfunn.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Aktivitetskravet skal også sørge for at retten til å fiske kongekrabbe tilkommer aktive fiskere.

Fiskere som kom inn i det lukrative fisket og kun drev med fangst av kongekrabbe, skapte nemlig misnøye.

I 2021 har over 750 fartøy hatt lov til å fiske etter krabbe i Øst-Finnmark.

Årlige høringer

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Vidar Ulriksen, skriver i en e-post til NRK at de ikke kan ta stilling til saken før høringsinnspillene vurderes.

Kvoteregulert fiske etter kongekrabbe har blitt debattert helt siden det ble innført i 2016. Stortinget har gitt sine føringer og dette har vært tema i årlige høringer.

– Fiskeridirektoratet har på bakgrunn av gjennomføringen av fisket i 2021 og innspillene i det åpne høringsmøtet om kongekrabbe-reguleringen for 2022 utarbeidet et høringsnotat om regulering av fangst av kongekrabbe i og utenfor kvoteregulert område i 2022, sier statssekretær Vidar Ulriksen (Ap).

Statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet Vidar Ulriksen (Ap)

Statssekretær Vidar Ulriksen (Ap) ønsker ikke å ta stilling til saken før høringsinnspillene vurderes.

Foto: Yngve Angvik / Nærings- og fiskeridepartementet

Den nyetablerte fiskeren Morten Blien kan begynne med kongekrabbefiske til neste år dersom han fisker hvitfisk for 200.000 kroner i år. Han syns at ordningen bør bestå som den er. At ikke kravet bør økes til 300.000.

– Kravet vi har nå er kanskje litt høyt for noen og litt lavt for andre, men det er jo fin plassering slik det er nå, sier Morten Blien i Torhop, Tana kommune.