Hopp til innhold

«Lisa» (24) ble utsatt for overgrep i Forsvaret: – Skjønner at folk ikke vil anmelde

Hun sluttet i Forsvaret etter å ha blitt utsatt for overgrep og diskriminerende «humor». – Det skjer så ofte og gjelder så mange at det blir normalt, sier «Lisa».

"Lisa"

«Lisas» (24) drøm om en militær karriere endte etter året i førstegangstjeneste. I dag sier hun at bare tanken på å være kvinne i Forsvaret gir henne avsmak.

Foto: Privat

– Jeg var jo «heldig» fordi han hadde filmet. Jeg hadde et sterkt bevis. At det anbefales å anmelde er en ting, men å ha bevis som fører til dom er det få som har.

Det sier «Lisa», som ble utsatt for et seksuelt overgrep under sin førstegangstjeneste på en militærleir i Nord-Norge.

Hun ønsker ikke å utsette seg for en belastning gjennom å stå frem med navn og bilde.

"Lisa" (21)

«Lisa» var en av få som slapp gjennom nåløyet, men opplevde å aldri bli akseptert som soldat.

Foto: Privat

Lisa beskriver et kjønnsdiskriminerende miljø og et overgrep som ga henne en avsmak på den karrieren hun hadde sett for seg i Forsvaret.

I en stor undersøkelse har forsvarspersonell svart på spørsmål om mobbing og seksuell trakassering siste 12 måneder. 160 sier de har blitt voldtatt eller forsøkt voldtatt det siste året.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier at han er overrasket over omfanget.

Det er ikke Lisa.

Fikk avsmak på hele miljøet

– Det er mange andre mindre hendelser som kunne vært nevnt uten at det blir gjort. Jeg skjønner at folk ikke orker å starte en prosess av det. Så skjer det så mange slike «småting» at det blir normalt, sier Lisa.

Mannen som i 2014 utsatte henne for et overgrep var en kamerat i leiren. Han ble tiltalt for seksuell handling uten samtykke. Han innrømmet at han hadde filmet henne. Han hadde befølt henne, blant annet i underlivet, men retten fant kun bevis til å dømme han for seksuelt krenkende adferd uten samtykke.

– Det tok sinnssykt med tid, ressurser og energi. Det å vente så lenge på å bli hørt er tungt. Jeg opplevde at mange tvilte før de fikk det banket i bordet gjennom dommen, sier Lisa.

Hun var en av få kvinner som kom gjennom nåløyet og inn i Forsvaret det året. Siden er vernepliktstjenesten også utvidet til å omfatte alle kvinner.

Når hun i dag ser tilbake på sitt år i Forsvaret er det likevel miljøet og den diskrimineringen hun opplevde som satte et endelig punktum for karrieren hun hadde sett for seg.

– Jeg fikk avsmak på hele miljøet og det å være kvinne i Forsvaret. Å stadig bli undervurdert var ikke noe jeg ønsket å bygge karrieren min på. Uansett hvor mye jeg ønsket å være en soldat var jeg fremdeles likevel først en kvinne, sier Lisa.

Militær, Rena, førstegangstjeneste

8805 vernepliktige og ansatte i Forsvaret har svart på en spørreundersøkelse utarbeidet av Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarsdepartementet. Undersøkelsen ble utført i oktober og november 2018.

Foto: Henrik Røyne / Forsvaret

Var ikke forberedt på «humoren»

Lisa beskriver et miljø med en stadig «humor» på hennes vegne som kvinne. Daglige «Pass deg, hun har mensen». Gjentatte kommentarer fra medsoldater om at hun hadde fordeler, og hvordan hun best burde bruke dem. Kommentarene var seksuelt ladet, som når hun drakk vann fra flasken på ryggen under øvelse.

– Når jeg drakk av røret fra camelbacken kom det stadig kommentarer fra guttene. «Se på det, nå gjør hun det hun kan best».

«Lisa»

Hun fikk informasjon om toalettrutiner i felt, om å sove i telt med mannlige kolleger, om å skifte sammen med dem. Men «humoren» hun kom til å møte ble det sagt lite om.

– Hva kunne Forsvaret gjort annerledes?

– Lederne bør fra første dag i førstegangstjenesten introdusere at dette skjer, legge press på at det er uakseptabelt og introdusere soldatene for konsekvensene, sier Lisa.

Hun understreker at da hun først sa fra, da medsoldaten ble tiltalt, lyttet lederne. De stolte på henne, og det ble innkalt til et stormøte. Det ble informert om hva som hadde skjedd og at slik atferd er uakseptabel.

– Men det kom på banen først i etterkant av hendelsen. De burde komme på banen før det skjer og informere om at dette ikke er greit på en slik måte at soldater har mer lyst til å stå imot enn å være en del av det, sier Lisa.

– Vil du anbefale andre å anmelde?

– Jeg kan ikke anbefale noen å anmelde et overgrep uten å vite hvilke bevis de har i en sånn sak. I mitt tilfelle anmeldte politiet på vegne av meg. Fordi det ble filmet gikk det greit, sier hun.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen intervjuet av reporter Louise Thommessen på sitt kontor i Oslo.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier at han er overrasket over omfanget av voldtektssaker i Forsvaret.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Tror det er store mørketall

I rapporten som ble gjort kjent i dag sier nesten 30 prosent av kvinnene som har svart at de i løpet av de siste 12 måneder har opplevd å bli fortalt støtende vitser og historier fra kollegaene sine i Forsvaret.

Roald Linaker

Ombudsmann for Forsvaret Roald Linaker.

Foto: Bernt Snorre Johansen

Roald Linaker er Ombudsmann for Forsvaret, Stortingets kontrollorgan med Forsvaret, og mener rapporten beskriver en ukultur. Han mener det over tid har foregått en underrapportering av seksuelt krenkende hendelser eller adferd i Forsvaret.

– Den underrapporteringen jeg tror har eksistert over tid må forsvinne. Vi må få dette opp i dagslyset for da sprekker trollet, sier Linaker.

Han tror underrapportering kan ha en sammenheng med det hierarkiske systemet i Forsvaret, og forventer nå at både den politiske og faglige ledelsen i Forsvaret tar undersøkelsen på største alvor.

«Ida», «Nora», «Vilde» og «Stina»

Gro Anita Furrevik, mangeårig journalist i Forsvarets forum, har snakket med mange kvinner i Forsvaret som har vært utsatt for lignende hendelser som «Lisa».

– Da metoo-kampanjen gikk verden rundt var det helt tyst fra Forsvaret. Jeg visste at det fantes historier, men de færreste ville fortelle. Det tenker jeg er et symptom i seg selv, sier Furrevik.

Gjennom en reportasjeserie har hun siden løftet frem historiene til «Ida», «Nora», «Vilde» og «Stina». Alle beskriver seksuell trakassering og motarbeidelse i Forsvaret.

– Jeg tror mange kvinner er i en skvis mellom lojaliteten til Forsvaret og det å si fra. Mange, og på ulike nivå i Forsvaret, har vært handlingslammet når det gjelder å si ifra. Mange blir utsatt for ting som ikke er like grovt som en voldtekt, men over tid og i sum kan de være svært ødeleggende for en person, sier Furrevik.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark