– Kystkulturen i Finnmark mer truet enn den samiske kulturen

Mens stadig mer frossenfisk blir sendt til utlandet – sliter landanleggene langs kysten av Finnmark. Det får leder av Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, til å reagere.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker og leder i Norges kystfiskarlags Arne Pedersen (innfelt)

ROPER UT: Leder av Norges Kystfiskerlag, Arne Pedersen (innfelt), mener at situasjonen i Nord-Norge er alvorlig, og vil overbevise fiskeriminister Elisabeth Aspaker om å ta grep.

Foto: Montasje / Scanpix/NRK

Når fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) skal åpne en fiskerikonferanse i Alta i dag er det mange som mener at hun må få høre nøyaktig hvor tøff situasjonen har blitt i Finnmark.

– Kystkulturen i Finnmark er utryddingstruet, sier leder av Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen.

– Det er nesten så jeg er fristet til å si at kystkulturen i Finnmark er mer truet enn den samiske kulturen noensinne har vært, og da er det svært alvorlig, sier Pedersen.

Kystfiskarlaglederen frykter at det snart er for få fiskere igjen i fylket, til å bringe på land den fisken man trenger for å ha en produksjon i Finnmark.

– Det er enorme verdier knyttet til fisken. Til syvende og sist handler det om fordeling av disse verdiene, disse godene. Man må jo forankre fangstrettighetene til det folket som faktisk bor og lever i Finnmark, og slik er det ikke i dag, når store deler av fisken fryses ned og sendes til utlandet, sier Pedersen.

– Anstøt mot befolkningen

Roger Hansen

Tidligere ordfører i Gamvik kommune Roger Hansen mener kystkommunene bør kreve nye rettigheter og konsesjoner.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Han får støtte av tidligere ordfører i Gamvik kommune Roger Hansen.

– Jeg råder alle fra ytterste venstre til ytterste høyre, til dem som er glad i Nord-Norge og vil at vi skal overleve om å overbevise fiskeriministeren om at vi ikke kan holde på slik. Det er det største anstøtet mot befolkningen.

– Fiskerinæringen sliter med lav lønnsomhet og sterk og global konkurranse. Den sirkelen må vi ut av, sa fiskeriministeren i august.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) varslet mindre politisk styring med fiskerinæringen.

De omfattende politiske reguleringene av fiskerinæringen fikk i to delrapporter som ble lagt fram fiskerimessen i Trondheim tidligere i år, mye av skylden for den hardt pressede situasjonen i fiskerinæringen.

Les også: Regjeringen vil hjelpe sjømatnæringa

Les også: Har fisket for to milliarder i løpet av årets første måneder

Les også: Fiskeriministeren varsler mindre politisk styring

– Vi må gjøre som bøndene

Geir Knutsen

VIL ENDRE: – Det må bli slutt på at enorme mengder helfrossen fisk blir sendt ut av landet for videreføring når vi trenger råstoff her hjemme, sier ordfører i Båtsfjord Geir Knutsen.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Ifølge de to rapportene fra Universitetet i Tromsø og Nofima, samt Sintef, har politikerne bidratt til å begrense norsk fiskerinærings konkurransekraft.

Hansen var sentral da det Røkke-eide selskapet Aker Seafoods for fullt gikk inn i fiskeindustrien i Finnmark i 2005. Nå er han lei av at store trålere stikker av med mye av råvarene.

– Vi skal ha en politikk som gjør at vi som alltid har bodd ved kysten har rett til den fisken, og må ikke godta at trålerne reiser av gårde. Da får vi gjøre som bøndene, få tak i en ljå og gå til angrep. Dette går ikke lenger, nå er det gått for langt, fortsetter Hansen.

Vil bli fremste sjømatnasjon

Båtsfjord er en av kommunene i Finnmark med fiskeforedlinganlegg på land. Mange kystkommuner i fylket er bygd opp rundt fiskeri. Men ordfører Geir Knutsen (Ap) mener at rammebetingelsene må endres for å ta opp konkurransen med frossenfiskimperiet til trålerne:

– Det må bli slutt på at enorme mengder helfrossen fisk blir sendt ut av landet for videreføring når vi trenger råstoff her hjemme.

– Jeg mener vi må omstille oss i kommunene, slik at ikke bare fersk fisk, men også frossen råvare, må videreforedles her i Finnmark, og ikke sendes til utlandet. Vi kan heller sende ferdig foredlet kvalitetsfisk til Kina, og andre land som mottar frossenfisk. Her må det gjøres noen grep, og da håper jeg fiskeriministeren har noen løsninger å komme med, sier Knutsen.

Fiskeriministeren skal være i Alta i dag og i morgen. I invitasjonen til konferansen står det at regjeringen har en plan om at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon, og det spås enorm vekst- og utvikling i sjømatsektoren.

Videre heter det i invitasjonen at det er varslet at det vil fremmes en melding til Stortinget med forslag til aktuelle lovendringer høsten 2015.

Finnmark fylkeskommune og Vest-Finnmark regionsråd har invitert næringsaktører, politikere, fagfolk og øvrige utviklingsaktører til konferansen.