Hopp til innhold

Har fisket for to milliarder i løpet av årets første måneder

Til nå i år har norske fiskere dratt inn fisk til 400 millioner kroner mer, sammenlignet med samme periode i fjor. – Toppen er ennå ikke nådd, sier Fiskarlaget.

Torsk for torsk med Kyrre Brun

– Havet koker. Jeg har aldri opplevd noe liknende, sa sjarkfisker Kyrre Brun under «Skreifiske – torsk for torsk» som ble sendt på NRK2 søndag.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I går dro fisker Kyrre Brun 2,5 tonn skrei på bare tre og en halv time i beste sendetid på NRK2.

Norske fiskere dro inn fisk til omlag 400 millioner kroner mer i løpet av årets første måneder, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det er kolossalt med fisk i havet, sa han.

Tallene fra Norges Råfisklag viser at det stemmer godt. Norske fiskere leverte for om lag to milliarder kroner i løpet av januar og februar, noe som overgår fjorårets resultat med om lag 400 millioner kroner.

Kjell Ingebrigtsen

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

– Det har vært et godt fiske langs hele kysten og samtlige fartøygrupper har deltatt. I tillegg så har vi vært velsignet med godt vær, sånn at flåten har vært i arbeid hele tiden, sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen til NRK.no.

– Hva skyldes det gode fisket?

– Det er et resultat av fornuftige reguleringer i årene før som har gjort at torskebestanden har vokst. Vi har en bestand nå som er uvanlig sterk og bidrar til at vi har stor tilgang på fisk fra hele kysten, fra Røst og hele veien nordover. Dette bidrar til sysselsetting både i flåte og industri, sier Ingebrigtsen.

Toppen er ikke nådd

Lederen i Norges Fiskarlag er fornøyd med resultatene for de to første månedene. Han røper samtidig at toppen i årets fiske ikke er nådd.

– Vi er i en bedre situasjon enn det vi har vært før. I et normalt fiskeår er faktisk kvantumsmåneden mars, hvor vi har en topp i torskefisket. Vi forventer at tilgangen på torsk blir enda bedre i måneden som kommer, sier Ingebrigtsen.

– Dette er begynnelsen på et godt fiskeår. Det at vi får mer spredning i markedene er positivt og at etterspørselen etter fersk torsk er økende er helt klart bra, sier lederen av Fiskarlaget.

Inntektene som kan gjøre 2014 til et rekordår inntektsmessig for fiskerne kommer til tross for at fiskeprisene har stått nærmest uendret i lang tid.

(artikkelen fortsetter under)

NRK følger sjarkfisker Kyrre Brun fra han legger fra kai på Stø, til han leverer fisk på bruket i havna 3,5 timer senere.

Se hele programmet der NRK følger sjarkfisker Kyrre Brun fra han legger fra kai på Stø, til han leverer fisk på bruket i havna 3,5 timer senere. FOTO: Håkon Jacobsen / NRK

Prisen står stille

– Prisene burde vært høyere. Det er mye jobb for et stort kvantum som skal i land, vi håper vi får mulighet til en bedre inntjening, sier Ingebrigtsen, som utdyper:

– Kostnadene knyttet til å drive med, og være, i fiske er stadig økende, mens råstoffprisen per kilo ikke følger etter. Det er dyrt å drive næring i Norge i dag.

– Men inntektstallene viser jo en klar trend, kan dette være begynnelsen på et rekordår?

– Det kan det jo bety, og det håper vi på. Men det handler litt om priser og utviklingen videre. Det er enda store deler igjen av året. Men vi har bestanden med oss, og det skulle gi muligheter for fiskeåret 2014, sier Kjell Ingebrigtsen.

(artikkelen fortsetter under)

Tørrfiskprodusenten Stocco AS henger fisk av god kvalitet på hjellene i Fjærvollklubben, Bø i Vester

Tørrfiskprodusenten Stocco AS henger fisk av god kvalitet på hjellene i Fjærvollklubben, Bø i Vesterålen.

Foto: Bjørnar Hansen

Vil nå nye generasjoner

Tilbakemeldingene på norsk fisk fra internasjonale markeder er svært gode, ifølge kommunikasjonssjef i Norges Sjømatråd, Geir Bakkevold.

– Spania er det landet de spiser mest fersk fisk, og vi får tilbakemeldinger på at kundene og butikkene er veldig fornøyde med kvaliteten. I Spania er skreien enda større enn den var i fjor. Volumet i januar var på 660 tonn mer enn i fjor, sier Bakkevold.

Og nå vil Sjømatrådet nå ut til flere generasjoner, og har allerede hatt lanseringer i eksisterende og nye markeder med stor suksess. Skreien er lansert i Polen, og fortsetter å utvikle seg i USA.

– I tillegg til de tradisjonelle markedene så jobber vi for å etablere den ferske torsken i nye markeder, både nye land og nye grupper i de landene vi allerede er til stede i, sier Bakkevold til NRK.no.

– Stjerna på torskemarkedet

Det er ifølge Sjømatrådet skreien som går best for tiden. Den har blant annet vært råvare i kokkekonkurranser i Sverige, og gjør det også stort i Portugal og Tyskland.

– Skreien kaster glans også over andre torskeprodukter og ikke minst Norge som leverandør av fersk sjømat, og produkter som klippfisk og tørrfisk, avslutter han.

Svenskene har oppdaget skreien

Svenskene har også oppdaget skreien.

Foto: Norges Sjømatråd