Hopp til innhold

– Urovekkende at norske satellitter skal kunne brukes i en atomkrig

Stortinget har godkjent et satellittprosjekt som åpner for at amerikanske atomubåter kan bruke norske satellitter under en atomkrig. – Uklokt, mener Bjørnar Moxnes (R).

Norske satellitter for å gi bredbånd nord for Polarsirkelen.

Norske sivile satellitter med amerikansk militært utstyr gjør at USA sprer risiko og dermed blir mindre sårbar for angrep, går det fram av en ny rapport til den amerikanske kongressen.

Foto: Space Norway

– Dette betyr at Norge er alene i verden om å påta seg risikoen ved å koble USAs atomvåpensystem til våre satellitter, sier stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes.

Han er svært kritisk til at det amerikanske forsvarsdepartementet har plukket ut to satellitter fra selskapet Space Norway – som eies av den norske stat – til å bli de første kommersielle satellittene som skal brukes av det amerikanske forsvaret.

Teknologien skal blant annet brukes av ubåter med atomvåpen.

Bjørnar Moxnes

– Dette øker spenningen i Nordområdene, sier stortingsrepresentant og leder av partiet Rødt, Bjørnar Moxnes.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Ifølge en offisiell kilde skal Pentagon plassere eget militært utstyr på de sivile satellittene, og bruke disse til å sende og motta tekstmeldinger i områdene nord for Polarsirkelen.

Systemet skal være robust nok til å fungere under en eventuell atomkrig.

Dette mener Moxnes er urovekkende.

– Dette er et eksperiment som kaster vrak på Norges kloke atomvåpenpolitikk fra 1957, og som drar landet vårt dypere inn i USAs stadig farligere stormaktsrivalisering med Russland, sier han.

Amerikanske atom-ubåter kan være på tokt over et halvt år.

Det er til enhver tid minst en amerikansk ubåt i våre nærområder.

Foto: Petty Officer 1st Class Benjamin Lewis / U.S. Navy

Øker spenning

Trusselen om rakett- og laserangrep (hvor laserstråler sendes opp fra bakken for å ødelegge), samt jamming mot USAs militære satellitter har økt de siste årene. Dette gjelder spesielt fra Russland og Kina. Begge land har gjentatte ganger vist at de har raketter for å skyte ned satellitter.

Samarbeidet med Norge skal gjøre USA mindre sårbar mot angrep, kommer det fram i en ny rapport til den amerikanske kongressen.

Moxnes mener dette samarbeidet synliggjør et alvorlig perspektiv – nemlig faren for atomkrig.

– Vi må gjøre alt vi kan for at det ikke skal skje. Vi mener det er uklokt av regjeringen å la det amerikanske atomvåpenprogrammet få tilgang til norske satellitter. Dette øker spenningen i nordområdene, sier han.

Omtalt i amerikanske budsjetter

Det var den 4. juni Stortinget sa ja til de planlagte norske satellittene, og stilte en garanti på en milliard kroner til prosjektet – men da uten kjennskap til samarbeidet med det amerikanske forsvarsdepartementet.

To dager etter avslørte NRK at Kongressen i USA i grove trekk var orientert, noe som førte til at blant annet Senterpartiet reagerte. De mente at regjeringen ved Forsvarsdepartementet ikke hadde lagt tilstrekkelig informasjon på bordet.

Saken kom derfor opp til ny plenumsbehandling, men et forslag om å stoppe prosjektet ble likevel nedstemt. Forslaget fikk støtte bare fra Miljøpartiet De Grønne, Rødt og SV.

Også USA har bevist de kan skyte ned satellitter med raketter

Også USA har de siste årene gjennomført vellykkede tester av å skyte ned satellitter med raketter.

Foto: US Navy

Forsvarsdepartementet har hevdet at satellittsamarbeid med USA bare har vært løse planer. 6. juni skrev spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet i en e-post til NRK at «vi er i innledende runder for å snakke om et mulig samarbeid om bredbånd i Arktis».

Likevel viser det seg nå at samarbeidet allerede i vinter ble omtalt i amerikanske budsjetter.

Der går det fram at det er avsatt 383 millioner dollar til det polare kommunikasjonsprosjektet for 2019, 446 millioner dollar året etter og 294 millioner dollar i 2021.

I et budsjettdokument heter det at prosjektet har til hensikt å bruke norske satellitter fra Space Norway med oppskyting i 2022.

– Brudd på norsk atompolitikk?

Spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet skriver nå i en e-post at «vi har startet forhandlinger og forventer å være ferdig i løpet av første halvdel av 2019».

Det har vært norsk offisiell politikk i en rekke tiår å ikke være en del av amerikansk atomstrategi, blant annet ved ikke å tillate ubåter med atomvåpen i norske havner.

– Er det i tråd med norsk etablert politikk å bidra til bedre kommunikasjon for amerikanske ubåter med atomvåpen i våre områder?

– [Jeg] aksepterer ikke den snevre settingen for spørsmålet. Derfor refererer jeg til statsråden som i Stortinget stadfestet at dette samarbeidet er i tråd med og en videreføring av eksisterende forsvarspolitikk, skriver Frisch.

Birgitte Frisch

Spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet Birgitte Frisch forventer nå at forhandlingene om en avtale med det amerikanske forsvarsdepartementet vil være avsluttet første halvår neste år.

Foto: Mats Grimsæth

Fordi det amerikanske luftforsvaret slipper å sende opp egne satellitter, er samarbeidet med Norge ventet å gi en besparelse for amerikanske skattebetalere på 900 millioner dollar – om lag 7,7 milliarder kroner.

Budsjettdokumentene viser at kostnadene for det avanserte SMS-systemet er på over ti milliarder kroner.

Spesialrådgiver Birgitte Frisch opplyser at departementet ikke vet om de store kostnadene er knyttet til at kommunikasjonssystemet skal fungere i en atomkrig.

Militære mål

I likhet med Moxnes, misliker også stortingsrepresentant for Troms, Torgeir Knag Fylkesnes (SV), sterkt at de nye sivile satellittene skal kunne utnyttes av det amerikanske forsvaret.

– Det er veldig problematisk at vi utstyrer sivile satellitter med militært utstyr. Vi vil ikke være forbundet til bruk av atomvåpen på norsk territorium – det er veldig problematisk, sier han.

– Dette gjør plutselig satellittene våre til helt andre typer mål enn det som opprinnelig var tenkt. Disse satellittene skulle jo primært brukes for å styrke sikkerhet og beredskap på den sivile delen av Nordområdene, ikke gjøre seg selv til mål fra militære fra andre land.

Torgeir Knag Fylkesnes i vrimlehallen på Stortinget

Stortingsrepresentant for Troms, Torgeir Knag Fylkesnes (SV) sier Stortinget vedtok satellittene for å styrke sivil sikkerhet og beredskap i Nordområdene, ikke opprette nye militære mål.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Selv om saken allerede er behandlet to ganger i Stortinget, mener Moxnes at den må opp igjen.

– Her kommer det stadig fram ny informasjon som vi ikke har fått fra regjeringen, så det er klart at saken vil nok fort kunne få etterspill og få nye runder, sier han.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark