Hopp til innhold

USA og Tyrkia nektes å bruke satellittstasjon på Svalbard

Norge nekter å la en amerikansk og tyrkisk satellitt bruke satellittstasjonene på Svalbard. Årsaken er at norske myndigheter mener dataene satellittene samler inn, hovedsakelig skal brukes militært.

General Atomic og Orion Space skal samarbeidw om en ny satellitt som selskapene ville skulle kommunisere med Svalsat på Svalbard.

VILLE BRUKE SVALBARD: De amerikanske selskapene General Atomic og Orion Space samarbeider om en ny satellitt som selskapene ville skulle kommunisere med Svalsat på Svalbard.

Foto: Orion Space

Det er første gang på over 10 år at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har sagt nei til en søknad om bruk av satellittstasjonen på Svalbard. Det amerikanske selskapet har også fått nei til å bruke en norsk stasjon i Antarktis.

Regelverket skal hindre at øygruppen brukes i krigsøyemed, som Svalbardtraktaten forbyr i artikkel 9.

Den ene satellitten, den amerikanske satellitten EWS Rapid Revisit Optical Cloud Imager, RROCI, er finansiert av US Air Force, ifølge Nkom.

Selskapet som eier satellitten, har opplyst på sine hjemmesider at formålet er teknologiutvikling med militære formål, noe Nkom har lagt avgjørende vekt på i sin behandling av søknaden.

Svalsat

Svalsat ved Longyearbyen på Svalbard kommuniserer med over 100 satellitter.

Foto: KSAT

Seksjonssjef Bent André Støyva i Nkom sier saken er spesiell.

En kan ikke bruke en jordstasjon til å sende data til eller lese data ned fra en satellitt som ivaretar en funksjon spesielt for militære formål. Og det er ikke tillat å lese data til eller lese data ned fra en satellitt der data kun gjøres tilgjengelig for militære formål. Det er det som er bakgrunnen for at denne satellitten har fått avslag, sier Støyva.

Saken har vært behandlet i to omganger. Begge gangene ble søknaden avslått. Vedtaket fra juli er nå endelig.

Den amerikanske satellitten har også fått avslag om å få bruke den norske satellittstasjonen Trollsat i Antarktis med samme begrunnelse. I Antarktistraktaten heter det at Antarktis kun kan brukes til fredelige formål.

Det er første gang at Nkom gir en satellitteier et avslag på å bruke Trollsat, ifølge dem selv.

Les også Ber Norge stramme inn kontrollen med satellittstasjonene på Svalbard

Tilsyn ved SvalSat, og viser Nkom som dokumenterer jordstasjonen i forbindelse med tilsynet. Foto: Sysselmesteren på Svalbard

Tyrkisk jordobservasjonssatellitt

Den andre satellitten som nå har fått avslag på å bruke Svalbard, er den tyrkiske jordobservasjonssatellitten IMECE. IMECE er en jordobservasjonssatellitt med en bildeoppløsning under en meter.

Nkom mener IMECE er en direkte videreføring av et annet tyrkisk satellittprosjekt, GOKTURK, som har et uttalt militært formål.

IMECE

Den tyrkiske satellitten IMECE vil bli Tyrkias første høyoppløselige jordobservasjonssatellitt.

Grafikk: Offisielle tyrkiske myndigheter

Nkom har blant annet reagert på at dataene ikke skal kunne omsettes fritt.

– Det er et krav i vårt regelverk at de dataene som lastes ned på Svalsat gjøres kommersiell tilgjengelig. Her legger operatør og eier opp til at dataene kun skal brukes i Tyrkia og ikke skal gjøres tilgjengelig for andre. I tillegg ligger det noe info på nett som tilsier at den etter hvert skal gå over til mer militær bruk og at den ikke skal bruke jordstasjoner utenfor Tyrkia til å ta ned data, sier Støyva.

–Ingen ytterligere kommentarer

Kongsberg Satellite Service (KSAT) som har fremmet søknadene for de to satellittene, vil ikke la seg intervjue på vegne av satellittselskapene om disse sakene.

Fungerende pressekontakt Mali A. Arnstad skriver i en kommentar at det er Nkom som vurderer selskapets søknader og at KSAT ikke har ytterligere kommentarer.

Det heter videre fra KSAT at operasjoner på Svalbard er i tråd med alle retningslinjer og pålegg gitt fra norske myndigheter.