Hopp til innhold

Konflikten i villmarka: Friluftsentusiaster splittet om hva som er friluftsliv

Motorisert ferdsel er per definisjon ikke friluftsliv i Norge. Snøskuterkjørere føler seg ekskludert og misforstått: – Vi nyter friluftslivet like mye som en som går på ski!

Snøskuter og friluftsliv

Barn, voksne, bål, telt. Og snøskuter. Det er friluftsliv for mange i Nord-Norge. Norske myndigheter er ikke enige.

Foto: Thomas Mølmann

Tenk deg til følgende scenario: Du kjører med snøskuteren ut til et islagt fiskevann. Rundt deg er det endeløse hvite vidder. I sekken har du med deg maggot og pilk. Er dette friluftsliv?

– Nei, ifølge Stortingets friluftslivsmelding.

Der heter det at «friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft for å få miljøforandring og naturopplevelse».

– Det er bred enighet i Stortinget om denne definisjonen. Det betyr at motorferdsel ikke defineres som friluftsliv i den offentlige friluftslivspolitikken, sier statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet.

Det får sinnene i kok hos folk i Nord-Norge. Her er det nettopp snøskuter som brukes som hovedfritidssyssel på vinter- og vårhalvåret.

– Må endre definisjonen

Førsteamanuensis Grete Mehus ved UiT Norges arktiske universitet har skrevet en doktorgradsavhandling om forholdet mellom ungdom, risiko og snøskuterkjøring. Hun mener det er en kjensgjerning at folk i Nord-Norge bruker snøskuteren i kombinasjon med friluftsliv.

– Myndighetenes definisjon av friluftsliv er ikke den samme som befolkningen i nord har.

Hun mener derfor definisjonen på hva som er friluftsliv bør endres og gis et innhold som tilpasses friluftslivet nordpå.

– Snøskuterførerne kjenner at de ikke blir tatt på alvor, de blir ikke forstått i dagens friluftslivskontekst, fordi noen har definert det som at det kun er den kroppslige bevegelsen av å gå på ski eller føtter ute i fjellet som kommer inn under definisjonen av friluftsliv, sier Mehus.

– Vi bruker snøskuteren til transport inn og ut av fjellet. Og da kjenner man jo på de samme gledene som de som går på ski. Man får den samme roen.

Grete Mehus

Forsker Grethe Mehus mener det å benytte seg av motoriserte kjøretøy i forbindelse med friluftsliv kan føre til økt livsglede.

Foto: Høgskolen i Finnmark

– Kan like gjerne kjøre kabriolet

Definisjonen av hva som er friluftsliv legger blant annet føringer for hvilke tiltak som kan få støtte gjennom ulike tilskuddsordninger.

Fagsjef og samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland, er helt tydelig på at motorisert ferdsel ikke defineres som friluftsliv i Norge. I motsetning til innbyggerne i nord, mener Meland man ikke får de store naturopplevelsene av å sitte på snøskutersetet.

– Selve transportetappen på snøskuter er ikke friluftsliv. Da kunne du like gjerne satt deg i en kabriolet og kjørt over Hardangervidda. Men når du kommer frem kan du drive friluftsliv, sier Meland.

Hun er enig i at begrepet friluftsliv er noe som bør utvides med jevne mellomrom, fordi man får flere aktiviteter og mer mangfold i friluftslivet.

– Det skal være plass til mange i naturen, men jeg syntes ikke motorisert ferdsel skal kalles friluftsliv, der tenker jeg ikke at vi er.

Siri Meland

Fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland, tror årsaken til at alle vil innunder friluftslivsbetegnelsen er at friluftsliv er en viktig kulturtradisjon i Norge. – Det er et viktig begrep, og en sentral verdi som alle i Norge har et forhold til og gjerne vil definere seg innunder.

Foto: Norsk Friluftsliv

– Snøskuteren en naturlig del av friluftslivet

I Finnmark finnes det en snøskuter per fjerde innbygger, og tallet er økende.

Thomas Mølmann fra Hammerfest er en av dem som benytter snøskuteren når han bedriver friluftsliv. Han tar med seg familien, barna, venner og kjente til fjellvann langt inne på vidda for å fiske.

– Altså, for meg så er dette friluftsliv. Det er en naturlig del av livet vårt her i Finnmark. Når vi drar på hytta i helga, og skal ut, så er det med bruk av snøskuter. Alle de gode opplevelsene vi har på fjellet er med snøskuter. Ikke fordi snøskuterkjøringa i seg selv er en opplevelse, men det å være på fjellet, møte andre folk, fiske og kose seg, det er det som er friluftsliv i mitt hode.

At snøskuterkjøring i utmarka ikke defineres som friluftsliv, beror på manglende forståelse for hva folk i nord faktisk bruker snøskuteren til, mener Mølmann.

– For oss som er fra Finnmark er det å være på fjellet med snøskuter like naturlig som at du skal ha skiene med deg når du skal på hytta sørpå.

Thomas Mølmann

Thomas Mølmann fra Hammerfest tror det er uvitenhet om nordnorsk kultur som ligger til grunn for at snøskuterkjøring per definisjon ikke er friluftsliv i Norge.

Foto: Thomas Mølmann

Kulturkrasj i utmarka

Siri Meland i Norsk Friluftsliv forteller at det er en asymmetrisk konflikt mellom de som driver med motorisert ferdsel og de som bruker egen kropp som motor.

– De som kjører snøskuter opplever ikke at de har en konflikt, mens de som bruker egen energi, på ski eller på beina, opplever at de får sin friluftsopplevelse ødelagt på grunn av lukt, støy og fart som følger med snøskutere på fjellet.

– Har du kjempet deg opp på et fjell, på ski eller truger, og så er det noen som sitter på toppen med en snøskuter, så føler du kanskje at det blir en krasj i kultur, sier Meland.

Grete Mehus er ikke enig, og viser til at det i Nord-Norge er plass til begge grupper; både de som ferdes ved hjelp av egen maskin, og de som bruker kjøretøy:

– Mange som driver med jakt, fangst og fiske nordpå bruker kjøretøy for å komme seg ut i terrenget og for å bringe leirutstyr til campen, men vi har og mange som går på ski eller fotturer og trekker alt utstyr selv. Det må være plass til begge brukergruppene og enn må ta hensyn til hverandre og naturen.

Siste fra Troms og Finnmark