– Sandberg raner Finnmark

– Arbeiderpartiets Remi Strand mener regjeringa har akseptert et ran av Finnmark når de nå går inn for å avvikle pliktsystemet i fiskerinæringen.

Sjarkfiske ved Ingøy

Leverings- og tilbudsplikt bør erstattes av at en del av trålerkvotene fordeles til kystflåten i Nord-Norge, mener regjeringa.

Foto: Allan Klo

Fredag la fiskeriminister Per Sandberg fram sin Stortingsmelding om pliktsystemet i fiskerinæringen, to måneder etter at han sto på talerstolen under sjømatdagene og erklærte at leveringsplikten skulle bestå.

Men med et pennestrøk vil Sandberg nå avvikle de siste restene av leveringspliktene og samtidig overføre trålerkvoter til kystflåten.

Ikke samfunnsansvarlig

Det blir ikke godt mottatt i Arbeiderpartiet. Gruppeleder for Arbeiderpartiet på fylkestinget, Remi Strand, sier det er fisken som har sikra bosettinga langs Finnmarks-kysten i generasjoner.

Remi Strand

Arbeiderpartiets Remi Strand mener fiskeriminister Per Strand forsøker å dekke til et regelrett ran av Finnmark.

Foto: Kontoret for voldsoffererstatning

– Det fiskeriministeren nå sier, er at vi ikke skal ta samfunnsansvar. Vi skal ikke bruke fisken til å holde bosettinga og industrien i gang i Finnmark lenger. Det gamle ordet om ranet av Finnmark er godt dekkende for det som skjer nå.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp), mener derimot at pliktene ikke har fungert som de skulle.

– De var ment å bidra til stabil råstofftilførsel og bedre lønnsomhet i fiskeindustrien. I stedet har pliktene blitt betydelige samfunnsøkonomiske kostnader. I dag framstår pliktsystemet som et byråkratisk og lite effektivt system som hører fortida til, sier Sandberg.

100 mill. til kystsamfunnene

Når fiskeriministeren nå foreslår å oppheve pliktene i fiskerinæringen, skal det ikke gjøres uten kompensasjon. Tilbudsplikten til fiskerinæringa på land oppheves, ifølge Sandberg, mot et samlet tilbud til næringa på 100 millioner kroner, penger som skal komme berørte kystsamfunn til gode.

Det er ifølge fiskeriministeren bare Norway Seafood og Havfisk ASA som har aktivitetsplikt. Nå vil Per Sandberg ta 20 prosent av fiskekvoten deres og omfordele til den minste kystflåten i de tre nordligste fylkene.

Høyre ikke fornøyd

Finnmark Høyres leder, Jo Inge Hesjevik, er ikke helt fornøyd med forslaget. Han mener likevel at det er et skritt i riktig retning, så lenge den kystnære flåten får en større kvote.

Jo Inge Hesjevik

Leder i Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik, mener fiskeriministerens forslag tross alt er et skritt i riktig retning.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Det er i hvert fall et godt stykke på vegen til en større andel av fiskeressursen til den kystnære flåten. På det punktet skulle jeg ønske vi hadde gått lenger også i denne runden, sier Hjesjevik.

Et fordekt ran

Remi Strand mener fiskeriministeren forsøker å tildekke det han kaller ranet av Finnmark.

– Sandberg får det til å framstå som om han betaler for at han tar ressursene fra oss. Det han i virkeligheten gjør, er å ta ressursene fra oss og så la oss få beholde tjue prosent, sier Aps Remi Strand.