– Spørsmålet er ikke OM, men hvordan vi får reservasjonsrett

– Reservasjonsmuligheten var ikke en av våre hovedsaker i valgkampen, fastslår helseminister Bent Høie på besøk under Troms Høyres årsmøte.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie sier han ikke har snudd i saken om reservasjonsmulighet for leger mot å henvise til abort.

Helseminister Bent Høie (H) sier at det nå ikke er et spørsmål om reservasjonsretten skal innføres, men hvordan det skal gjøres.

I Dagbladet lørdag har Høie tatt til ordet for at kommunene likevel ikke skal få avgjøre om fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.

Lørdag var han tilstede på fylkesårsmøte i Troms Høyre, der han fra sin innledning til møte ikke nevnte saka med et ord.

– I dag snakket jeg om det som var Høyre sine hovedsaker i valgkampen, og som vi nå er i ferd med å gjennomføre. Reservasjonsmuligheten var ikke en av våre hovedsaker i valgkampen, fastslår helseminister Bent Høie.

At reservasjonsforslaget skaper debatt ser helseministeren.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie sittende i salen under fylkesårsmøte i Troms Høyre denne helga. Da han var på talerstolen der nevnte han ikke saka om reservasjonsretten.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

På spørsmål om han faktisk har snudd i saken om å la kommunene bestemme reservasjonsretten selv, og heller gå for en nasjonal ordning, sier Høie dette til NRK:

– Det er ikke et spørsmål om det skal innføres, men på hvilken måte. At det da er ulike syn på reservasjonsmuligheten er noe av grunnen til at det har blitt sendt på høring. Så får vi se på de ulike vurderingene, og på hvilken måte dette skal gjennomføres på når høringen er over.

Avviser retrett

Dette kan tolkes som en form for retrett, noe Høie likevel avviser at det er. Han understreker at de har lagt inn et forslag som kan gjennomføres på ulike måter.

– Derfor har vi sendt lovforslaget ut på høring. Jeg har sett at mange kommuner mener de har behov for tydeligere retningslinjer for når de skal innføre dette i sin kommune. De innspillene må vi se på når høringen er over, sier Høie.

Han mener det er viktig å kunne lytte i denne typen saker, men understreker samtidig at det er et klart flertall på Stortinget som ønsker å innføre en reservasjonsmulighet.

Viktigst å sikre pasientene

– Det viktigste for meg er å sikre at pasientens rettigheter blir bedre ivaretatt enn det som har vært gjort i dagens system, sier helseministeren.

– Kommunene sier jo nei. Er det ikke da viktig å avlyse dette forslaget?

– Nå har ikke jeg mottatt noen høringsinnspill fra kommunene ennå. Men jeg har sett at mange ordførere ønsker sterkere retningslinjer fra staten på dette området. Det regner jeg med kommer til uttrykk under høringen. Så får jeg ta stilling til det når høringsfristen er over 30. april, fastslår Høie.

Inngrep ved medisinsk klinikk

Det er fortsatt omstrid om leger skal kunne reservere seg mot å henvise til abort. Helseministeren sier likevel at det nå er snakk om når det skal gjennomføres, ikke lenger OM det skal bli slik.

Foto: colourbox.com

God dialog med Krf

Han sier at det er hans jobb å følge opp stortingsflertallets ønske i denne saken.

Helseministeren tvinger ikke noe gjennom, men innrømmer at det er viktig med en god dialog med Krf her. Partiet har gitt et klart uttrykk for at de ønsker en nasjonal ordning, ikke en ordning der kommunene selv skal avgjøre saken.

– Hensikten med høringen er jo nettopp å lytte til kommunenorge. Så konkluderer vi på detaljene og så er det Stortinget som bestemmer til slutt, sier helseminister Bent Høie.