Ny abortlov rammer kvinner i distriktene hardest

Forslaget om at leger skal ha reservasjonsrett i abortsaker vil særlig ramme kvinner i distriktene. Kommunestyret i Harstad er svært kritisk til nytt lovverk.

Marianne Bremnes

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes

Foto: Per-Einar Grønmo

I går ble det vedtatt at det må være Stortingets oppgave å avgjøre om leger skal ha reservasjonsrett i abortsaker og ikke den enkelte kommune. Ordfører Marianne Bremnes fra Arbeiderpartiet, advarer mot en ny abortlov.

– Leger som har utdannet seg til å hjelpe andre mennesker, forplikter seg til å hjelpe andre mennesker. Det skal ikke være muligheter å reservere seg mot å hjelpe, sa Bremnes.

– Dobbel blottleggelse

I forslaget fra regjeringa heter det blant annet at fastleger som reserverer seg må sørge for at pasienter som vurderer eller ønsker henvisning til abort, får tilbud om konsultasjon hos annen fastlege i nærheten senest innen neste virkedag. Dette rammer særlig kvinner i distriktene, der forholdene er gjennomsiktlige

– Hva gjør man i små kommuner der det kun finnes en lege, og denne legen reserveres seg? Hvis man da møter en lege som overhodet ikke har forståelsen for

Hanne Iversen

Hanne C. S Iversen

Foto: Arild Moe / NRK

hennes situasjon, og hun er nødt til å lete etter andre leger som kan hjelpe henne. Da er blottleggelsen doblet, sa Bremnes.

Viktigere enn lojaliteten til regjeringssamarbeidet

Fellesutspillet fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, ble vedtatt mot Krf og Venstres to stemmer. De er også kritiske til at det blir opp til den enkelte kommune å vurder de juridiske sidene i slike saker og ikke Stortinget. Gruppeleder i Frp, Hanne C. S Iversen sier kommunestyrevedtaket er viktigere enn lojaliteten til regjeringssamarbeidet.

– Jeg personlig er motstander av en slik reservasjonsrett. I hvert fall slik saken er blitt fremlagt nå, hvor man ikke skal likebehandle mennesker i det ganske land, men forskjellsbehandle ut ifra bosted, sier Iversen.