Nettside navngir leger som reserverer seg mot abort

Legelisten.no velger nå å navngi de legene som reserverer seg mot å henvise til abort.

Inngrep ved medisinsk klinikk

Nå kan du finne ut om din fastlege har reservert seg mot å henvise til abort.

Foto: colourbox.com

Nettsiden gir fra før av folk mulighet til å vurdere norske fastleger og tannleger.

Nå tar de tilbudet et steg videre, etter at det mandag ble sendt ut et høringsforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet som innebærer at fastleger i større grad har mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort.

– Vi mener dette er relevant informasjon for pasienter å vite om når de skal velge fastlege, sier daglig leder i Legelisten.no, Lars Haakon Søraas til NRK.

– Vi har tidligere unnlatt å publisere slik informasjon, fordi vi har vært av den oppfatning at å nekte å for eksempel henvise til abort er i strid med det gjeldende lovverket. Debatten rundt dette, og de forskjellige myndighetenes aksept for slik reservasjon, har gjort at vi har vurdert at dette er noe myndighetene tilsynelatende ikke ser på som grove overtramp. Da føler vi det er riktig at også pasientene blir informert om hvilke leger dette dreier seg om, fortsetter han.

Ber om tips

Lars Haakon Søraas, Legelisten.no

Lars Haakon Søraas er en av gründerne bak Legelisten.no som nå har 100 000 besøk i måneden.

Foto: Privat

Søraas forteller at de har fått flere henvendelser fra sine bruker som ønsker informasjon om hvilke leger som ønsker å reservere seg mot å henvise til abort eller assistert befruktning, innsetting av spiral eller å skrive ut resept på p-piller.

Per i dag er har de denne type informasjon på rundt 14 leger i registeret sitt, og nå ber de om tips fra folk.

– Etter vår mening er ikke dette en spesielt kontroversiell sak. Det er legene selv som har valgt å reservere seg, og kommunene de jobber i er klar over dette og har godtatt det, sier Lars Haakon Søraas.

Tar ikke stilling

Lederen for nettsiden understreker at de med disse avsløringene ikke ytrer et synspunkt i debatten om reservasjonsrett.

– Vi ønsker ikke å ta stilling til om leger bør har rett eller mulighet til å reservere seg mot henvisning til abort, skrive resept på p-piller, spiral og så videre. Men vi mener at dersom legene har anledning til det, slik det i en viss grad er i dag, må pasientene ha den infoen, avslutter Søraas.

Leder i Oslo legeforening Svein Aarseth tror nettsiden hvor brukerne kan vurdere fastleger blir for subjektiv.

Leder i Oslo legeforening Svein Aarseth tror nettsiden hvor brukerne kan vurdere fastleger blir for subjektiv.