Hopp til innhold

– Kapasiteten på analyser av koronatester er snart sprengt

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge har det vært en voldsom økning i koronaprøver som skal analyseres. Smitteøkningen setter personale og utstyr på prøve.

Stine-Lise Hetland ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern ved UNN

Stine-Lise Hetland er en av dem som analyserer koronatester ved avdeling for mikrobiologi og smittevern på UNN.

Foto: Aslaug Aarsæther / NRK

Økt koronasmitte gjør at Universitetssykehuset Nord-Norge jobber på spreng med å analysere koronaprøver. Helseforetaket i Tromsø analyserer store deler av koronatestene som tas i Finnmark, Troms og nordre Nordland.

Helseforetaket har analysert 75 000 tester etter smitten brøt ut.

– Siste døgn fikk vi inn rundt 2000 tester, og det er klart vi blir utfordret på kapasitet når det skjer mye på mange steder samtidig, sier Gunnar Skov Simonsen, leder ved avdeling for mikrobiologi og smittevern på UNN.

Tirsdag måtte ansatte sendes hjem for å sørge for at de fikk nok søvn før prøvene rant inn.

– Folk er slitne, men samtidig har folk en enorm ansvarsfølelse og dugnadsånd. Så folk står på det de klarer, men vi kan ikke holde på slik over lang tid.

Økende smittetrend flere steder

Onsdag ble det kjent at smittesituasjonen i Tromsø hadde utviklet seg dramatisk, spesielt blant elever ved videregående skoler. Kommunen hasteinnkalte til pressekonferanse etter at svar på massetesting av elever.

I tillegg har smittesituasjonen på sykehuset i Hammerfest samt smitteutbruddet ved flere militærleirer satt sitt preg.

Smittetrenden er også økende flere andre steder i landet. Onsdag er totalt 70 med covid-19 innlagt på norske sykehus. Både Bergen og Oslo har aldri før hatt så høye tall på ett døgn.

– Når det kommer store bølger på mange steder samtidig må vi jobbe det vi kan, og det går jo både på personell, utstyr og materiell. Vi har en ambisjon fortsatt om at vi skal klare å svare ut alle prøver samme dag, eller neste dag etter vi har mottatt prøvene, sier Simonsen.

Kongsbakken videregående skole.

Kongsbakken er en av de videregående skolene i Tromsø hvor det gjennomføres massetesting. Så langt har 20 elever ved skolen fått påvist covid-19.

Foto: Petter Strøm / NRK

Involvert i smittesporing

– Vår rolle er å følge opp med analysekapasitet, og få svarene ut. Men det er klart vi blir jo fort involvert i diskusjoner om hvordan man skal gjøre smittesporing, og strategien rundt det sammen med Folkehelseinstituttet og andre aktører.

UNN jobber ut fra den bestillingen om at de skal være i stand til å teste inntil 5 prosent av befolkningen per uke. Det tilsvarer analyse av 17–1800 prøver per dag i snitt.

– Det klarer vi i en kortere periode, men vi må da ha mer utstyr, og må nok også ha nye laboratoriearealer og ytterligere bemanning for å klare det over tid.

Simonsen har forventninger til at regjeringen kommer med nye og flere tiltak for å få ned spredningen av covid-19.

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Gunnar Skov Simonsen

Gunnar Skov Simonsen, leder ved avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN.

Foto: Aslaug Aarsæther / NRK

– Man kan ikke bare fortsette med dagens smittespredning og teste og smittespore på individuell basis. Det vil ikke være gjennomførbart over tid.

Dere bruker store deler av bemanningen til å analysere koronatester. Hva betyr det for testing av andre sykdommer?

– Vi driver jo med testing av alt som handler om infeksjoner. Det er klart at de som har en blodforgiftning eller de som har en meningitt (hjernehinnebetennelse) eller en blodgiver som klareres for å ikke ha smittefarlig blod, de må også testes. Så vi er litt i en spagat fordi vi må prøve å opprettholde de vanlige funksjonene i tillegg til det voldsomme rushet på koronavirus.

Simonsen viser til at det er en stor innsats som gjøres fra alle de som jobber i laboratoriene, både her og andre steder i landet for å klare å sjonglere mellom den vanlige helsetjenesten og koronaen.