Hopp til innhold

Koronasmitte i Forsvaret – kan bli permisjonsnekt

Smittesporing pågår i flere militærleirer i Norge. Forsvaret strammer inn på egne aktiviteter, og det kan bli aktuelt å droppe permisjonsreiser.

Setermoen leir

Utbruddet av korona rammer hardt i Setermoen leir og vernepliktige har fått portforbud.

Foto: Malin Straumsnes / NRK

Bardu kommune har søndag fått et nytt smittetilfelle i Setermoen leir. Vedkommende er en amerikansk soldat som mest sannsynlig har fått smitten fra det andre amerikanske tilfellet.

– Personen er knyttet til US Marinen. Soldaten har vært i isolasjon siden det andre tilfellet fikk påvist smitte og skal fortsette å være i isolasjon, sier ordfører i Bardu kommune, Toralf Heimdal til NRK.

Det pågår intens smittesporing ved Skjold leir i Målselv etter smitteutbrudd. 50 personer er i karantene i leiren etter smitte i Setermoen leir i nabokommunen Bardu. Forsvaret har satt flere i karantene enn nødvendig i håp om å stoppe spredningen av covid-19.

Det er om lag 1000 personer som Forsvaret har satt i karantene i Setermoen leir, bekrefter talsmann i Hæren, Eirik Skomedal.

– Vi følger retningslinjene til FHI. Vi har iverksatt strengere tiltak enn retningslinjene derfra, fordi Forsvaret vil være føre var, sier Skomedal.

Begrenser aktiviteter

– Vi følger situasjonen tett, og er bekymret over utviklingen, både i samfunnet og Forsvaret. Det sier Jon Gerhard Reichelt, generalmajor og sjef for Forsvarets sanitet til NRK.

Jon Gerhard Reichelt, generalmajor og sjef for Forsvarets sanitet

Jon Gerhard Reichelt, generalmajor og sjef for Forsvarets sanitet varsler forholdsregler for å unngå ytterligere smitte i militæret.

Foto: FORSVARET

Reichelt sier det blir store begrensninger på Forsvarets aktiviteter framover.

I vår var det ingen trafikk mellom leire, og det blir tilsvarende nå med isolasjon og bare høyst nødvendig trafikk. Det kan også bli svært aktuelt å droppe permisjonsreiser.

Det gjøres lokale vurderinger fordi situasjonen er ulik på forskjellige steder, ifølge Reichelt. Han sier Forsvaret også er opptatt av at man ikke påfører kommunene ytterligere belastninger.

Hvordan jobber dere med å begrense og spore den smitten man kjenner til nå?

– Det jobbes med det fordi at vi er opptatt av å opprettholde stridsevnen, altså evnen til å forsvare landet, og samtidig holde soldatene friske og ikke bidra til smittespredning i samfunnet. Så nå jobber vi intenst med både testing og smittesporing, sier sjef for Forsvarets sanitet, Jon Gerhard Reichelt.

Opptatt av soldatenes helse

Linnea Røbech, hovedtillitsvalgt for soldatene som er inne til førstegangstjeneste i Hæren

Linnea Røbech er hovedtillitsvalgt for de vernepliktige som er inne til 1.-gangs tjeneste i Hæren.

Foto: FORSVARET

Soldatene har stor forståelse for at tiltakene i Forsvaret må være som de er så lenge god informasjonsflyt sikres nedover i linja. Det sier hovedtillitsvalgt for de vernepliktige i 1.-gangstjenesten i Hæren, Linnea Røbech.

Men hun sier også at situasjonen er tyngende for de 1000 soldatene som er i karantene i Setermoen leir.

– Det er vanskelig å være innestengt i en leir, men samtidig ser de jo at situasjonen hjemme er veldig lik. De setter pris på at de får være sosiale i lag med de andre soldatene selv om de kanskje ikke får reise hjem til venner og familie med det første.

De tillitsvalgte jobber nå sammen med velferdsavdelingen for å finne ordninger som ivaretar soldatenes mentale helse og trivsel.

– Den psykiske helsen er spesielt viktig i den perioden vi er i nå, sier Linnea Røbech.