Hopp til innhold

– Fiskeriministeren bløffer om tall

Fiskekjøpernes Forening hevder fiskeriminister Per Sandberg feilinformerer. Foreningen mener fiskeriministerens politikk vil føre til mindre fisk overført fra trålere til kystflåten enn det han har hevdet på folkemøter.

Steinar Eliassen, aksjonær og styreleder, Lofitorsk og Storfjord Torsk

KRITISK: Styreleder Steinar Eliassen i Fiskekjøpernes Forening mener fiskeriminister Per Sandberg har en omtrentlig omgang med fakta.

Foto: Vibeke Paulsen Ceron / NRK

Sandberg har sagt at han vil ta 20 prosent av trålerkvotene og gi til kystflåten. Styreleder i Fiskekjøpernes Forening, Steinar Eliassen, mener det riktige tallet er åtte prosent.

– Hans omgang med fakta er mildt sagt svært lemfeldig. Denne såkalte pliktige trålerflåten den har en kvote på over 100 000 tonn av forskjellige fiskeslag. 8 500 tonn som skal gis tilbake til kystflåten utgjør da åtte prosent ganske nøyaktig.

Eliassen mener fiskeriministeren gjør flere faktafeil.

– 8 500 tonn av 100 000 tonn er åtte prosent. Men Sandberg han stikker mesteparten av de 100 000 tonnene unna. Så får han da regnestykket åtte prosent til å bli 20 prosent, sier Steinar Eliassen.

Fiskekjøpernes Forening er en bransjeorganisasjon for små og mellomstore fiskeribedrifter.

Torbjørn Trondsen og Per Sandberg

Fiskeriminister Per Sandberg sier nå at 20 prosent overføring til kystflåten handler kun om trålere med aktivitetsplikt.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Feil å ta med all torsk

Fiskeriminister Per Sandberg svarer slik på kritikken:

– Aktivitetsplikten omhandler kun et selskap, Havfisk ASA. Selskapet har i år torskekvoter tilsvarende 43 000 tonn. 8 500 er 20 prosent avkorting av dette. Da handler det kun om aktivitetsplikten. Mens det vi hører om her er trålere med forskjellige plikter. Dette omhandler kun aktivitetsplikten til ett selskap.

– Hva er det Steinar Eliassen ikke har forstått?

– Skulle jo tro Steinar hadde forstått det. Men det er klart at om han snakker om all torsken som ligger under ulike plikter, tilbudsplikt, leveringsplikt og aktivitetsplikt, så blir tallet hans riktig, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Fiskeriminister Per Sandbergs forslag om å fjerne pliktsystemet skal behandles av Stortinget 8. juni. Der tyder alt på at han går på et nederlag.