– Etter Guds ord kan ikke en kvinne være prest

Av 100 prosti i Norge, er Nord-Troms det eneste som aldri har hatt en kvinnelig prest. På fredag kan det endre seg. Men det kan få store konsekvenser.

Nils Einar Samuelsen

IKKE ØNSKELIG: Predikant i den Luthersk Læstadianske menigheten i Nord-Troms, Nils Einar Samuelsen, er tydelig på at en kvinnelig prest i Nordreisa vil ende opp med å tale til nesten tomme kirkebenker.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– For oss er det uaktuelt å benytte oss av gudstjenester med en kvinnelig prest. Vi vil ikke anse det som vår gudstjeneste, sier predikant i den Luthersk Læstadianske menigheten i Nord-Troms, Nils Einar Samuelsen.

– Hvorfor ikke?

– Etter Guds ord kan ikke en kvinne være prest i vår menighet. Vi forholder oss til det vi har lært gjennom generasjoner.

I to år har stillingen som prest i Nordreisa, én av de seks menighetene i Nord-Troms prosti, stått ledig.

Forskjellige prester har vikariert i stillingen, men på fredag kommer avgjørelsen. Da skal Nord-Hålogaland bispedømmeråd bestemme hvem som skal bli tilbudt jobben.

På søkerlista står to menn og én kvinne, Julie Schjøth.

Hun ønsker ikke å kommentere denne saken før det blir kjent hvem som får prestejobben.

For det er nemlig en svært betent sak.

Eneste uten kvinner

Det finnes i dag 100 prosti i Norge. Alle har, eller har hatt, i alle fall én kvinnelig prest. Alle bortsett fra ett prosti, Nord-Troms.

Her står den konservative læstadianske retningen sterkt. Da de skulle ansette ny prest i Skjervøy, var menigheten tydelig: De ønsket ikke en kvinnelig prest.

Nå skal Nordreisa få ny prest. Og Nils Einar Samuelsen tror det vil få store konsekvenser dersom det blir en kvinne.

– Jeg tror mange tradisjonelle kirkegjengere i Nordreisa vil unngå å gå i kirka. Den Læstadianske menigheten er ganske stor i Nordreisa, og vi blir nødt til å finne alternative løsninger for våre gudstjenester, sier han.

Olaf Husdal

TROR FOLK KOMMER: Leder for menighetsrådet i Nordreisa, Olaf Hunsdal, tror ikke alle kirkegjengerne vil boikotte gudstjenestene i Nordreisa, dersom de får en kvinnelig prest. – En kvinnelig prest vil bli tatt godt imot av medlemmene av Den norske kirke, sier han.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Fikk svar for 50 år siden

– Jeg blir lei meg når jeg hører slike ting, sier leder for menighetsrådet i Nordreisa, Olaf Hunsdal.

– Spørsmålet om vi kunne ha kvinnelige prester ble avklart for 50 år siden. Vi burde kunne åpne opp for en kvinnelig prest her i Nordreisa i 2019, sier han videre.

Han vil ikke fortelle hva menighetsrådet skreiv i sin anbefaling til bispedømmerådet når det gjelder hvem som skal få prestestillingen. Men Hunsdal er tydelig på hva han håper på.

– Jeg mener bispedømmerådet må kunne ansette en kvinnelig prest. Ikke bare fordi det er en kvinne, men ut fra et behov om å ha en prest som fungerer i en åpen og inkluderende kirke, sier han.

Sjefredaktør for lokalavisa Framtid i Nord, Kjetil Martesønn Skog, er selv prestesønn, og kjenner konflikten innad i Nord-Troms prosti godt. På lederplass er han tydelig på at det er på tide med en kvinnelig prest i prostiet.

– Vi må følge med i tiden her i Nord-Troms, også i kirken. Jeg tror en kvinnelig prest kan være med å ta kirken i en retning de har godt av, sier Skog.

Kjetil Nilsen Skog

ÅPNER KIRKA: – En kvinnelig prest kan gjøre kirka mye mer åpen enn den har vært. Det er et viktig signal at vi får kvinner i en prestestilling i Nord-Troms, sier sjefredaktør i Framtid i Nord, Kjetil Martesønn Skog.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Men dersom Julie Schjøth får jobben, blir det en krevende øvelse. Blant annet består resten av presteskapet av konservative menn, og den læstadianske menigheten kan også gi henne utfordringer, sier redaktøren videre.

Fungerende prost i Nord-Troms, Einar Tesdal, ønsker ikke å uttale seg i denne saken. Han henviser til biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard. Heller ikke han ønsker å kommentere saken før det er avklart hvem som skal få jobben.

Folk i Nordreisa

Vi har spurt folk på gata i Nordreisa hva de mener om at de kan få en kvinnelig prest for første gang.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK
Hva synes folket på gata om å få en kvinnelig prest i menigheten.