Vil ikke ha kvinnelige prester i Nord-Troms

– Menighetens holdninger må respekteres, sier leder for menighetsrådet.

Skjervøy kirke

En kvinnelig prest ble rådet til å trekke søknaden sin som prest i Skjervøy kirke.

Foto: Hansen, Helge / SCANPIX

– Da vi søkte etter ny prest ønsket vi å unnlate å skrive at vi oppfordret kvinner til å søke på stillingen i annonsen. Dette fordi 80–90 prosent av menigheten vår består av læstadianere, og flertallet av dem ønsker ikke en kvinnelig prest, sier leder for menighetsrådet i Skjervøy menighet, Øyvind Isaksen til NRK.

– De frykter at en kvinnelig prest kan virke inn på kirkelivet i menigheten, og det må vi bare respektere, sier Isaksen.

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Per Oskar Kjølaas, og prost i Nord-Troms prosti, Hans Erik Schjøth, oppfordrer nå bispedømmerådet til å diskutere holdningene til kvinnelige prester.

– Den læstadianske menigheten står sterkt med sine røtter i hele Nord-Troms. Dette har preget kirkelivet veldig sterkt, sier Schjøth til avisen Framtid i Nord.

Ledige prestejobber

– Det er vanskelig å si noe om hvorfor det er sånn. I menighetsrådene ønsker man selvfølgelig fred innad, så dersom det er noen som ikke vil ha kvinnelige prester tror jeg andre bare tar hensyn til dette uten større diskusjoner, det løser jo problemet, sier Hans Erik Schjøth.

Per Oskar Kjølaas

Biskop Per Oskar Kjølaas tror på en holdningsendring mot kvinnelige prester i Nord-Troms.

Foto: Kenneth Hætta / Den norske kirke

På grunn av denne holdningen risikerer prostiet at fem av åtte prestestillinger blir stående ledige.

– Vi har et par prester som snart går av med pensjon. Samtidig vet vi at det finnes flere og flere kvinnelige prester i et allerede magert søkermarked, sier biskop Kjølaas til NRK.

Ingen føringer

Biskopen vil likevel ikke legge føringer for hvordan bispedømmerådet og menighetene skal håndtere utfordringen.

– Det er bispedømmerådet som behandler dette. Temaet er ingen profilsak, men et av flere gjennomgående tema som blir drøftet, sier Kjølaas som for tiden er på visitas i Lyngen.

– Jeg har likevel et inntrykk av at vi vil få en holdningsendring når det gjelder kvinnelige prester, sier han, noe leder for menighetsrådet i Skjervøy menighet ikke er helt enig i.

– Hva tiden vil føre til er vanskelig å si. Slik situasjonen er i vår menighet i dag vil det ikke bli aktuelt med en kvinnelig prest med det første, sier Øyvind Isaksen.