– Det viktigste oljefunnet på 10 år

Statoil har funnet betydelig mengder olje på Skrugard-prospektet i Barentshavet. Kan åpne for en ny oljeprovins, mener selskapet.

Polar Pioneer

Boreriggen Polar Pioneer har gjort det betydelig oljefunnet i Barentshavet.

Statoil mener funnet er et gjennombrudd i dette uutforskede området i Barentshavet og en av de viktigste lete-hendelsene på norsk sokkel de siste ti årene.

– Dersom volumanslagene blir bekreftet, vil dette funnet kunne gi grunnlag for en selvstendig utbygging. Med tanke på at det tar mellom 5 og 10 år fra funn til produksjon, så er det nå vi planlegger for fremtiden. Vi har ambisjoner om å få satt dette i produksjon raskest mulig, sier konserndirektør for leting i Statoil, Tim Dodson i en pressemelding.

Han understreker at det er for tidlig å si noe om det totale potensialet i området, men drister seg likevel til å karakterisere Skrugard-funnet som den viktigste letehendelsen på norsk sokkel de siste ti årene.

Åpner for ny oljeprovins

Funnet er viktig for å opprettholde aktiviteten i teknologi- og kompetansemiljøene i oljeindustrien fremover, mener han.

– Funnet på Skrugard er betydelig og et gjennombrudd for frontier-leting i Barentshavet. Dette åpner en ny oljeprovins som kan gi ytterligere ressurstilvekst, sier Dodson.

Arvid Jensen

Arvid Jensen, styrelder i Petro Arctic kaller funnet for fantastisk.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Styreleder i bransjeorganisasjonen Petro Arctic, Arvid Jensen, mener funnet betyr mye etter flere tilbakeslag i regionen.

Funnet kan bli større

– Umiddelbart vil det føre til ei ny sterk optimisme, for det har har vært knyttet pessimisme og negative prognoser til Barentshavet. Det er det nå definitivt slutt på, sier Jensen.

Jensen tror at dagens funn vil gi store ringvirkninger, og mener at Barentshavet nå kan vokse fram som den nye store oljeprovinsen i Europa.

– Det er stor sannsynlighet for at funnet blir større enn det vi ser i dag, for det er lignende geologi i nærliggende områder. Derfor ser bransjen med stor optimisme på funnet som er gjort og regner med store muligheter for nye funn, fortsetter han.

Olje av fin kvalitet

Statoil er sammen med partnerskapet i ferd med å avslutte boringen på Skrugard-prospektet som ligger ca. 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet.

Tim Dodson, Statoil

Tim Dodson, letedirektør i Statoil.

Foto: Harald Pettersen, Statoil

Totalt er det boret mer enn 80 brønner i Barentshavet Sør og Statoil har vært operatør for mer enn 60 av disse.

Snøhvit, hvor Statoil er operatør, er det eneste feltsenteret som hittil er etablert i Barentshavet, mens Enis Goliat-felt er under utbygging.

– Barentshavet er stort, og vi kan ikke med dette si at vi har knekket koden for hele området, men vi har fått bekreftet at letemodellen vår er riktig. Det er et gjennombrudd og det er et viktig steg for å forstå hvordan geologien, og dermed hydrokarbonsystemene i Barentshavet fungerer, sier Dodson.

500 millioner fat

Brønnen det er gjort funn på i Skrugard, som er boret med riggen Polar Pioneer, har påvist en gasskolonne på 33 meter og en oljekolonne på 90 meter.

– Oljen er av lett og fin produserbar kvalitet, skriver selskapet i en pressemelding.

«Dette gir estimerte volumer på mellom 150 og 250 millioner fat utvinnbare olje-ekvivalenter (o.e.) i funnet, samtidig som Statoil ser muligheter for ytterligere oppside i lisensen på inntil 250 millioner fat, totalt 500 millioner fat o.e.», skriver selskapet videre.

Nye områder åpnes

Skrugard-prospektet var Statoils første prioritet i den 20. konsesjonsrunden på norsk sokkel som ble tildelt i april 2009.

I løpet av våren vil myndighetene tildele leteareal i 21. konsesjonsrunde der areal i nærliggende områder av Skrugard forventes tildelt.

Statoil har i sine planer lagt inn både boring av nytt prospekt i samme lisens neste år, samt en mulig avgrensningsboring på funnet.

Skrugard

Skrugard-brønnen ligger nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet.

Foto: Statoil

Nyheter fra Troms og Finnmark