Hopp til innhold

– 94-97 prosent overlevelse etter fang og slipp

Gjenutsetting av laks er ikke i strid med dyrevelferdsloven mener forskere.

Laksefiske Repparfjorden

I juli i år innførte Miljødirektoratet ekstraordinære tiltak blant annet i fjordene i Vest Finnmark, da fangsten av laks denne sesongen har vært spesielt lav. Dette bilde er fra REpparfjorden i Vest-Finnmark.

Foto: Allan Klo/NRK

Mindre oppgang av laks og sjøørret gir innkortet fiskesesong, strengere kvoter og fredning av hunnlaks.

Gjenutsetting av fisk er derfor en praksis fiskere og forvaltere må forholde seg til. Det skriver forskere i ny kronikk.

– For pent håndtert laks har vi 94-97 prosent overlevelse etter fang og slipp og frem til gyting, sier forsker ved Norsk institutt for naturforskning, Eva B. Thorstad til NRK.

Ekstraordinære tiltak

laks

Fang og slipp i praksis.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

I juli i år innførte Miljødirektoratet ekstraordinære tiltak blant annet i fjordene i Vest Finnmark, da fangsten av laks denne sesongen har vært spesielt lav.

Dette har flere steder i landet ført til innkortet fiskesesong, strengere kvoter og freding av hunnlaks.

I en kronikk skriver Thorstad sammen med Stein Stensland, forsker ved universitet for miljø og biovitenskap at for å opprettholde fisket i regulerte elver vil fang og slipp være en løsning.

Susanna Lybæk, Dyrevernalliansen

Biolog Susanna Lybæk er vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen.

– Noen fiskere driver jo med frivillig gjenutsetting, ut fra eget ønske men ut ifra forvaltningssammenheng er gjenutsetting av særlig hunnlaks og storlaks pålagt i en del elver og det bidrar jo til å øke mengden rogn som blir gitt i de elvene, og det bidrar til at gytebestandsmålene oppnås i de elvene og at bestandene sikres for fremtiden.

Delte meninger

Likevel er det delte meninger om fang og slipp blant fiskere. Noen mener denne praksisen er i strid med dyrevelferdsloven og kaller det for dyreplageri.

Dyrevernsalliansen gikk i forrige uke ut med kritikk mot VM i fluefiske i Vefsn med bakgrunn i fang og slipp-fiske.

– Dyrevelferdsloven sier at fiske skal utføres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, og at fisken ikke skal påføres unødige påkjenninger og belastninger. Det er klart at fisk kjenner smerte og stress når den blir fanget, og det er uetisk at enkeltfisk skal risikere å bli fanget gjentatte ganger, sa biolog Susanna Lybæk, som er vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen til NRK.

Laksefisker Repparfjorden

I en kronikk skriver Thorstad sammen med Stein Stensland, forsker ved universitet for miljø og biovitenskap at for å opprettholde fisket i regulerte elver vil fang og slipp være en løsning.

Foto: Allan Klo/NRK

Fire prosent blir fanget igjen

Mattilsynet som forvalter dyrevelferdsloven påpeker at så lenge fisket skjer på en forsvarlig måte og at samme fisk ikke blir tatt opp mange ganger er gjenutsettingspraksisen forsvarlig.

– Vi er på et stadie hvor vi undersøker om laksen blir fanget flere ganger i løpet av sesongen. Bare 4 prosent av laksen i Altaelva ble fanget to ganger samme sesong. Mens det i trønderelvene var et høyere tall. Vi prøver å forstå hvorfor dette varierer slik i elvene, sier hun.

De skal nå gå i gang å analysere tallene de har innhentet.

Og Thorstad mener at fang og slipp er forsvarlig med tanke på dyrevelferdsloven.

– Hvis fiskerne behandler fisken pent og gjør de rette vurderingene og ikke setter ut skadet fisk. Men greier man ikke å få ut kroken eller fisken har synlige skader og blør, så bør den nok avlives-for da har den liten sjanse for å overleve, sier hun.