Hopp til innhold

– En fremmed form for fiske

– Fang og slipp-metoden er etisk problematisk.

Laksefiske

LEK MED NATUREN?: Mange syns fang og slipp-fiske er etisk problematisk.

Foto: Stian Arnesen / NRK

Det mener daglig leder Sigvald Persen på Sjøsamisk kompetansesenter i Indre Billefjord.

For ham og mange av dem som høster av naturen for å skaffe seg mat, er fang og slipp-metoden fullstendig fremmed. Persen forteller at det er unaturlig for lokalbefolkningen å fiske og jakte av andre grunner enn å skaffe seg mat.

– Fremmed

Torsk som blir sluppet ut

UT I DET FRI IGJEN: Mange turister driver med fang og slipp-fiske, der fisken blir hektet av kroken og kan svømme videre etter først å ha blitt fisket.

Foto: Keno Ferter

– Det er jo veldig fremmed for oss å skulle slippe ut en fisk vi har fisket. Tradisjonelt har vi jo fisket for å bruke fisken til mat eller inntekt, og det er jo også et spørsmål om å ta liv. Her leker man litt med det livet som er i naturen, og det føles vel for mange som litt etisk vanskelig, sier han.

Selv om Persen medgir at det også lokalt blir sett på som attraktivt å få et stort bytte, er det for ham fremmed å jakte eller fiske bare for å vise frem et slikt bytte.

– Det er veldig stas å få en stor fisk eller en stor elg, men å ene og alene ha det som grunn for å starte en helt ny måte å jakte og fiske på, det syns jeg vel er å ta det litt langt, sier han.

– Lite diskusjon om fang og slipp

Sigvald Persen

KRITISK: – Det er veldig fremmed for oss å skulle slippe ut en fisk vi har fisket, sier daglig leder Sigvald Persen på Sjøsamisk kompetansesenter.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Persen savner den lokale og erfaringsbaserte kunnskapen i forvaltningen av jakt- og fiskerettigheter i Finnmark. Samtidig ser han hvordan fang og slipp-fisket brer om seg.

– Det skjer jo mye i laksefisket i elvene, ved at man har begynt å slippe ut fisken. Jeg kan ikke se at det har vært diskutert i forvaltningssammenheng hvorvidt man skal ha noe av det, det er bare en interesse som har kommet inn og føyd seg inn i måter å gjøre ting på, sier Persen.

Konflikt mellom hobbyister og «ekte» jegere

En studie i regi av Norsk institutt for naturforskning NINA viser at jakt og fiske som rekreasjon er i konflikt med lokale verdier.

– Det har vel først og fremst sammenheng med at høstestradisjonen fortsatt står veldig sterkt i Norge, ikke minst på bygdene. Mange er veldig opptatt av å holde dette med høsting i hevd, sier forsker ved Norsk Institutt for naturforskning Hogne Øian.

– Ute etter opplevelsen

Han ser at turistene er minst like mye på jakt etter opplevelser som mat.

– Det er på en måte opplevelsen de kjøper, og ikke høstingsproduktet, sier Øian.

Den landsomfattende rapporten handler om potensialet for interessekonflikter når jakt- og sportsfisket øker og blir kommersialisert.

Når tidligere brukere stenges ute fra elver og jaktmarker, oppstår det ikke bare en næringskonflikt, men også en konflikt som handler om kultur og identitet, forteller forskeren.

Ser mulig behov for nye regler

– Man kan tenke seg at fritidsfisket kan bli mer populært, og at det legger et større press på ressursene som gjør at man må lage nye regler for adgangen til å høste, sier Øian.

Selv om turistene legger og igjen penger hos overnattingssteder, båtutleiere og grunneiere, er det uenihet om hvor mange som får del i dette lokalt, sier han.

– Erfaringene er vel ofte litt delte der, at det i noen tilfeller kanskje er aktører som kanskje ikke har tilknytning til lokalsamfunnet som sitter igjen med overskuddet, sier forskeren.