NRK Meny
Normal

- Fang og slipp er forbudt

Mattilsynet og politiet i Nord-Trøndelag er klare på at det er forbudt å sette ut laks etter at du har fanget den.

Laksefiske
Foto: Stian Arnesen / NRK

- Vi oppfatter fang og slipp som en unødig lidelse for fisken, det rammes av dyrevernloven, sier distriktssjef John Bjarne Falch hos Mattilsynet i Namdalen til NRK.

Uenighet

Både foreningen Norske Lakseelver og Namsenvassdragets grunneierforening hevder i Namdalsavisa i dag at det er lov å sette ut igjen fanget laks når fiskesesongen i Namsen starter 1. juni.

- Det er ingen dyrevernlov eller forskrift som tilsier at fang og slipp er forbudt, de som mener noe annet må dokumentere det, sier Finn Erlend Ødegård, daglig leder i Norske Lakseelver til Namdalsavisa.

Men John Bjarne Falch i Mattilsynet mener altså fang og slipp er i strid med dyrevernloven.

- Hvis fisken overlever og ikke har tatt stor skade risikerer den å bli fanget igjen, dermed må den gjennomgå frykt og lidelse en gang til. I en typisk fang og slipp-elv i USA ble hver laks fanget fire ganger, sier Falch.

Signaler

Mattilsynet viser også til en uttalelse fra Miljøverndepartementet til Direktoratet for naturforvaltning i forbindelse med arbeidet med retningslinjer for regulering av laksefisket. Her heter det:

"Etter drøftinger med Fiskeri og kystdepartementet som ansvarlig myndighet for dyrehelse og dyrevelferd hos fisk er det bestemt at det i 2008 ikke skal åpnes for økt omfang av gjenutsetting i elvefisket etter anadrome laksefisk."

Politiet sier at de forholder seg til føringen fra Mattilsynet når det gjelder fang og slipp.

- Hvis det kommer anmeldelser vil vi følge opp det på vanlig måte, sier Nils Roger Duna, politioverbetjent og miljøkoordinator hos politiet i Nord-Trøndelag.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.