Hopp til innhold

21-åring dømt til fengsel for ulovlig jakt

En mann fra Kautokeino er dømt til 90 dagers fengsel for ulovlig andejakt.

SNO og Reinpolitibetjent spaner ut over Kautokeinoelva.

Vårjakt på ender er en gammel tradisjon i Kautokeino. Her spaner Statens naturoppsyn og Reinpolitiet ut over Kautokeinoelva og kontrollerer om andejakta går lovlig for seg.

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK

For to år siden beslagla politiet i Finnmark om lag 70 ulovlig skutte andefugler hos en ung mann i Kautokeino. Flere av artene de fant var utrydningstruet, og mannen ble tiltalt for ulovlig andejakt.

Tidligere i år ble han derimot frikjent i tingretten, da flertallet mente det kunne være tvil om skyldspørsmålet og at denne tvilen må komme tiltalte til gode. Men påtalemyndigheten anket dommen til lagmannsretten.

Nå er den unge mannen dømt til 90 dagers fengsel. 60 av disse dagene er betinget med en prøvetid på to år.

I tillegg mister mannen retten til å drive jakt på vilt i to år.

Stort beslag

I 2014 fant politiet 67 fugler som var ribbet og gryteklar i en fryseboks i en utebod; 23 svartender, 21 toppender, åtte haveller, åtte sjøorrer, fire grågjess og tre sædgjess.

– Vi fant et stort antall andefugler og gjess, både nedfrosset og fugler som nettopp har blitt skutt, sa Per Valved i reinpolitiet da ransakelsen nettopp var blitt utført.

Ender

Politibetjentene Kristine Jerijærvi og Daniel Leirbakken viser her fram noe av beslaget.

Foto: Politiet

Funnet ble gjort i en fryseboks i uteboden til tiltaltes foreldre, og ifølge lagretten kan ikke tiltalte med sikkerhet knyttes til alle disse fuglene.

Men mellom april og juni i 2014 skal den dømte ha skutt minst tre sædgås, seks sjøorre og en havelle.

Han er nå dømt for uttak av i alt fjorten individer av de ikke jaktbare fugleartene sjøorre og havelle.

Disse artene var på gjerningstiden kategorisert som truede arter etter henholdsvis norsk og internasjonal rødliste.

Utrydningstruede arter

Med sitt rike fugleliv, er Finnmark et yndet område for fugleinteresserte. Flere av fuglene er svært sjeldne og av utrydningstruede arter.

Sædgås

I Norge finnes det meste av sædgåsbestanden i Finnmark.

Foto: Svein Hjelmeset

Den unge mannen skal ha gitt uttrykk for at han var godt kjent med fugleartene, og visste hvilke arter det var tillatt å jakte på.

Bildebevis viser at mannen skal ha deltatt på en rekke jakturer sammen med andre i Kautokeino. På mange av bildene poserer tiltalte eller andre med døde fugler, både av jaktbare og ikke jaktbare fuglearter.

Lagmannsretten mener derfor at tiltalte forsettlig felte de ikke jaktbare fuglene.

Den unge mannen benekter selv å ha skutt annen fugl enn det han har hatt tillatelse til.