NRK Meny
Normal

Frifunnet for ulovlig andejakt

Indre Finnmark tingrett frifinner Kautokeino-mannen som var tiltalt for ulovlig andejakt. Flertallet mener at det kan være tvil om skyldspørsmålet og at denne tvilen må komme tiltalte til gode.

Ender

Politiet ransaket mannens hus i 2014 og viser her fram noe av beslaget.

Foto: Politiet

I 2014 ble en Kautokeino-mann tatt av politiet, mistenkt for ulovlig andejakt . Han ble tiltalt for å ha skutt minst tre sædgås, som er fredet og står på norsk rødliste som sårbar, seks sjøorre som er fredet og står på norsk rødliste som nær truet, og en havelle uten å ha tillatelse til det.

Hovedforhandling ble holdt den 1. og 2. mars 2016.

Uenighet blant dommerne

Dommen er avsagt under dissens, som betyr at det var uenighet.

Flertallet ved meddommerne kom fram til at tiltalte må frifinnes både for skyldspørsmålet, rettighetstap og inndragning av våpen. Når det gjelder inndragning av ikke jaktbare arter, er retten enstemmig kommet til at disse skal inndras.

Mindretallet ved fagdommeren kom til et annet resultat. Mindretallet kan heller ikke med sikkerhet utelukke at det er andre enn tiltalte som har skutt flere av fuglene som utgjør beslaget, men er likevel sikker på at tiltalte minst har skutt syv fugler, utover lovlig kvote av jaktbare arter.

Tvil om skyldspørsmålet

Etter flertallets syn har ikke påtalemyndigheten bevist utover en hver rimelig og fornuftig tvil at det er tiltalte som har skutt de i tiltalen omhandlede fugler.

Ingen av fuglene er DNA analysert med tanke på å knytte tiltaltes DNA til innpakking eller emballasje. Det er heller ingen vitner som kan knytte tiltalte til selve skytingen. Fuglene er oppbevart hjemme hos tiltaltes foreldre, hvor i alle fall tiltaltes far også har søkt om kvote på vårjakten i 2014.

Øvrig bevisførsel har konsentrert seg om tiltaltes jaktinteresse, og danner ikke et grunnlag som gjør at meddommerne med sikkerhet kan fastslå at det er tiltalte som har skutt de i tiltalen omhandlede fugler. Således kan det ikke utelukkes at det er andre enn tiltalte selv som har skutt fuglene.

Samlet sett sitter flertallet igjen med et inntrykk om at det kan være tvil om skyldspørsmålet. Denne tvilen må komme tiltalte til gode, og at han derved frifinnes.

Saksomkostninger ble ikke idømt, da han ble frifunnet.

Advokat Hjallis Bakke

Advokat Hjallis Bakke

Foto: Sara Beate Eira / NRK

Fornøyd

Mannens forsvarer Hjallis Bakke sier de er fornøyd med dommen

– Han er selvfølgelig veldig fornøyd med at han ble frifunnet. Saken har tatt veldig lang tid og det har vært en påkjenning å ha den saken hengende over seg, så han er glad over at saken er avsluttet med en frifinnelse.

Bakke sier det ikke er så uvanlig at dommene ikke er enstemmige, så han synes ikke det har noen betydning.

– Han er frifunnet og det er det som er viktig.

Aktor Thomas Eliassen Dahl har ikke vært tilgjengelig for en kommentar.