206 millioner dyrere enn planlagt for byggeprosjekter i Tromsø

Da Tromsø kommune gikk gjennom investeringsprosjektene sine avdekket de store avvik. Fem store utbyggingsprosjekter blir 206 millioner kroner dyrere enn planlagt.

Administrasjonssjef i Tromsø, Britt Elin Steinveg på pressemøte

Administrasjonssjef i Tromsø, Britt Elin Steinveg viste fram overskridelser for byggeprosjekter i kommunen.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Det er såpass store avvik at de må opp til politisk behandling, og såpass stor at vi ønsker å kommunisere dem ut til innbyggerne i Tromsø, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.

Administrasjonen i Tromsø kommune har identifisert fem kommunale utbyggingsprosjekter med behov for økte rammer. Disse skal behandles i kommunestyret 23. november.

Slik vil administrasjonssjefen øke bevilgningene:

Tromsøbadet

109 millioner

Helsehuset

38,5 millioner

Idrettshall Storelva

35,3 millioner

Tromsdalen skole

9 millioner

Selnes og Ersfjordbotn skoler

14,2 millioner

Sum

206 millioner

Kommunen planlegger å dekke inn de økte kostnadene gjennom låneopptak og momsrefusjon.

Dette kommer kort tid etter at kommunen presenterte at de er i økonomisk krise. Tromsø kommune styrer mot et merforbruk på 103 millioner kroner, noe som vil gi et underskudd på over 60 millioner kroner i 2016.

– Svært beklagelig

69 millioner av 109 millioner på Tromsøbadet knytter seg til prisstigning og byggelånsrenter, som ikke var en del av budsjettet da kommunestyret vedtok saken i mars, ifølge kommunen.

– Overskridelsene er svært beklagelige, og gjør en allerede alvorlig økonomisk situasjon i Tromsø kommune enda mer alvorlig, sier Steinveg.

Overskridelser på 206 millioner for byggeprosjekter i Tromsø

Stort oppmøte på møtet der det ble presentert at det blir 206 millioner kroner dyrere for fem byggeprosjekter i Tromsø.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Hun forteller at administrasjonen nå går gjennom pågående og planlagte prosjekter for å kvalitetssikre disse.

– I tillegg ønsker vi bedre forutsigbarhet for investeringer i fremtiden. Derfor utvikler vi en helt ny investeringsmodell, som vil gi bedre forutsigbarhet, planlegging og kvalitetssikring i utbyggingsprosjekter.

Ikke aktuelt å utsette Tromsøbadet

Ordfører i Tromsø, Kristin Røymo, forteller at dette helt klart er en alvorlig situasjon for kommunen.

– 206 millioner kroner er mye penger. Spørsmålet vi politikere må stille oss nå er; hvilke konsekvenser får disse overskridelsene for andre investeringsprosjekter?

Røymo sier at det ikke er aktuelt å utsette Tromsøbadet.

– Vi har en buffer på vel 60 millioner som vi vil undersøke om det er mulig å ta i bruk til i hvert fall noen av disse ekstrakostnadene.

Lover å ikke øke eiendomsskatten

Ordføreren sier at det heller ikke er aktuelt å øke eiendomsskatten ytterligere.

– Det er et løfte for hele perioden. Men vi kommer til å gå inn i disse sakene med største alvor. Vi kan ikke bygge mer enn vi kan svare for i neste omgang. Det kan få konsekvenser i form av at prosjekter utsettes.

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg vil ikke si at det er dårlig kvalitetssikring som er årsaken til overskridelsene.

– Det er vanskelig å budsjettere i en tidlig fase av et prosjekt, men kvaliteten varierer for mye i dag. Vi ønsker å gjøre noe med det, dette får vi til.