– Tromsø er i en økonomisk krise

Tromsø kommune presenterte en oversikt over økonomien etter årets første seks måneder. Og resultatet er alt annet en positivt.

Steinveg

Administrasjonssjef i Tromsø kommune, Britt Elin Steinveg, hadde ikke gledelige nyheter å komme med da hun presenterte økonomirapporten for Tromsø kommune.

Foto: Eskil Mehren / NRK

– Vi er i en økonomisk krise, sier administrasjonssjef i Tromsø kommune, Britt Elin Steinveg.

De styrer mot et merforbruk på 103 millioner kroner, noe som vil gi et underskudd på over 60 millioner kroner i 2016, dersom de ikke tar nødvendige grep.

Det kom frem da administrasjonssjef Britt Elin Steinveg presenterte kommunens økonomi under en pressekonferanse tirsdag formiddag.

De to sektorene som sto for det største merforbruket er helse og omsorgstjenesten (drøye 99 millioner), og skole og utdanning (cirka 9,3 millioner kroner).

– Vi er nødt til å ta ned aktivitetsnivået vårt. Ser vi for eksempel på helse og omsorgssektoren så skyldes 58 millioner av merforbruket for høy aktivitet, sier Steinveg.

I tillegg til merforbruket har kommunen kommet ikke en forventet inntektsøkning som er like høy som i fjor. I tillegg har de ikke nok ressurser på bok til å dekke inn merforbruket.

– Vi er nødt til å tenke både kort- og langsiktige løsninger her, sier Steinveg.

Kommunen kommer med flere tiltak de håper kan bedre situasjonen:

  • Aktivitetsnivået må ned, slik at de kan ha en økonomisk bærekraftig aktivitet. Dette må gjøres over flere år.
  • Innkjøpsstopp innen helse og omsorg, og skole og utdanning.
  • Alle nyansettelser innen helse og omsorg, og skole og utdanning skal godkjennes av avdelingsdirektør.
  • Kommunen krever ukentlige rapporter om sykefravær, overtidsarbeid og vikarbruk fra helse og omsorgssektoren.
  • Kurs og reisevirksomhet blir minimalisert.

– Målet vårt er at innbyggerne våre skal ha gode tjenester med høy kvalitet. For å gi dem det, og samtidig drifte fornuftig må vi ta i bruk andre metoder, for eksempel ny teknologi. Det er lett å peke på at helse og omsorg har det største merforbruket, men dette er ikke et ansvar som ligger aleine hos dem, sier Steinveg.

Rundt 80 prosent av utgiftene i kommune går til lønn av de ansatte:

– Vi kan ikke love at vi skal unngå oppsigelser. Når vi skal gå gjennom hva vi bruker penger på kan det hende vi finner oppgaver vi ikke trenger, sier Steinveg.