Hopp til innhold

Louise (27) er snart ferdigutdannet lege, men risikerer å stå uten jobb

Det er hard konkurranse om turnusplassene, flere søkere enn det er plasser til og neste år blir det enda flere.

Louise Hetty Einarson og Sigurd (1,5)

Louise Hetty Einarson kan sammen med ektemannen og sønnen Sigurd (1,5) bli tvunget til å flytte fra Tromsø dersom Louise ikke får turnusplass. Det til tross for at regionen har stort behov for flere fastleger.

Foto: INGHILD ERIKSEN/NRK

Louise er snart ferdig utdannet lege i Tromsø, drømmer om å jobbe som fastlege og hun trengs.

Over hele landet er det stor mangel på fastleger: Nesten ingen søker på fastlegestillinger, heller ikke i de store byene. En studie viser at yngre leger slutter.

Men turnusplassen Louise må ha for å fullføre utdanningsløpet, skaffe seg spesialisering og jobbe som fastlege, er det langt fra sikkert at hun får.

– For min familie vil det være både en økonomisk og praktisk utfordring. Alternativet er korte vikariater. Som småbarnsfamilie er det klart at vi gjerne vil bosette oss og være på samme sted over tid, sier Louise.

I verste fall må familien, med sønnen Sigurd (1,5) og Louises ektemann som allerede jobber som fastlege, flytte fra Tromsø.

Slik sett risikerer kommunen å miste potensielt to fastleger, om ikke Louise får et tilbud.

Louise Hetty Einarsen og Sigurd (1,5)

– Jeg gruer meg litt, men har håp om at jeg skal få en turnusplass, sier Louise. Sønnen Sigurd (1,5) har allerede gått noen måneder i barnehage i Tromsø.

Foto: INGHILD ERIKSEN/NRK

– Kan ikke få legejobb uten

En LIS1-stilling er en obligatorisk introduksjonstjeneste før en lege kan starte på spesialisering for eksempel som allmennlege.

Både kommuner og sykehus stiller krav om at man følger et slikt utdanningsløp for at man kan bli fast ansatt.

– De som ikke får tilbud kan knapt jobbe som lege noe sted i Norge, sier Louise.

Våren 2018 ble det utlyst ca. 450 slike stillinger. Til disse var det 1278 søkere.

Fra 1. mars blir køen enda lengre, når nye regler stiller krav til at også de som har studert i utlandet må gjennomføre den samme obligatoriske tjenesten.

Louise risikerer derfor å måtte vente og siden søke på nytt.

2000 leger uten jobb i 2025

Sannsynligheten for at Louise blir ansatt i en slik stilling er 62 %, men det er ifølge tall fra legeforeningen fra 2018.

Louise Hetty Einarsen og Sigurd (1,5)

– Man må ha gjennomført LIS1 for å bli fastlege i mer enn korte vikariater. Vikarjobber er uheldig for vår familie, men også for pasientene, sier Louise.

Foto: INGHILD ERIKSEN/NRK

– Det vil være ganske tøft. Får jeg ikke turnusplass eller et lengre vikariat må jeg i mellomtiden vurdere et annet yrke, sier Louise.

Dersom antallet turnusplasser ikke økes vil nærmere 2000 nyutdannede leger stå utenfor arbeidslivet allerede i 2025, viser tall fra Legeforeningen.

– Det er et stort paradoks. Mange av dem som ikke får en LIS1-stilling ønsker å være nettopp fastleger. Samtidig har jo fastlegekrisen bredt om seg, også til de store byene, sier Louise.

– Må vurdere et annet yrke

Den norske legeforening, som Louise er styremedlem av i Troms, har beregnet at 200 nye plasser vil løse mye av problemet.

– Det vil løse mye av utfordringen med å komme ut i arbeidslivet, og naturlig hjelpe til mot fastlegekrisen, sier Louise.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier Helsedirektoratet er bedt om å gjøre en vurdering av behovet for slike stillinger.

– Denne vil vi motta i løpet av kort tid, og så vurdere behovet for stillinger på nytt, sier Erlandsen.

Om det vil betyr at antallet turnusplasser økes, og det før Louise skal søke i mars, er derfor enda uvisst.

– Vi er villige til å flytte dit jeg får jobb, men å flytte rundt med et lite barn vil jo være veldig upraktisk og ikke helt gjennomførbart, sier Louise.