Vil skolere snøskuterkjørere for å forhindre skredulykker

UiT ønsker å komme i kontakt med snøskuterkjørere for å lære dem og være varsomme i fjellet.

Snøskuterspor ved Kjølen på Kvaløya

Snøskuterspor rett under fjellet Kjølen på Kvaløya. I dette området er det ikke tillatt å kjøre med snøskuter.

Foto: JORUNN SOFIE MØRKVED / PRIVAT

Kompetansesenter for snøskred ved UiT Norges arktiske universitet ønsker mer kunnskap om hvordan skredulykker med snøskuter kan forebygges. Derfor ber de nå skuterfolk ta kontakt. Det sier prosjektmedarbeider Bjørn Michaelsen til NRK.

– Vi ønsker å forske på snøskuterfolk som en utsatt gruppe. Hva kjennetegner skuterfolk i hele landet, og hvordan kan vi unngå samme utvikling som i Canada der det i år har eksplodert i antall skuter-relaterte dødsulykker i fjellene.

Skredekspert Bjørn Michaelsen

Bjørn Michaelsen jobber ved UiT Norges arktiske universitet.

Foto: Kai Erik Bull

I år har det i Norge ikke vært noen slike dødsulykker, men Michaelsen tror det er store mørketall i forhold til hendelser som det ikke sies fra om.

– Vi vet at det svært mange skredepisoder som aldri rapporteres, der flaksen var avgjørende. Snøskuterførere har større utfordringer enn noen annen brukergruppe i skredterreng. Vi ønsker på sikt å gi skredkurs og bevisstgjøringskurs for skuterbruk, for å forebygge ulykker, sier Michaelsen.

Oppgitt over kjøring i terreng

Ekteparet Harald Bohne og Jorunn Sofie Mørkved på Kvaløya utenfor Tromsø er aktive turfolk. De har i årevis gått på ski i alle kriker og kroker i Troms fylke, og er glad for at UiT skal lære snøskuterkjørere om skredfare i fjellsidene.

Harald Bohne og Jorunn Mørkved

Ekteparet Harald Bohne og Jorunn Sofie Mørkved er ofte på tur.

Foto: PRIVAT FOTO

Ekteparet er likevel bekymret for den økte ulovlige motoriserte ferdselen de opplever i terrenget. I begynnelsen av april tok de flere foto av snøskuterspor på Kvaløya, et populært utfartssted for store og små. Disse motivene har de tatt mange av i årenes løp.

– Vi er ikke overrasket, men oppgitt over stadig mer ulovlig snøskuterkjøring, sier Harald Bohne til NRK.

Nye skuterløyper

Nå får mange kommuner bestemme selv om de vil opprette snøskuterløyper, samt at skuterne stadig blir bedre og kjappere. Dette bekymrer Bjørn Michaelsen.

– Det nye tilfanget av løyper som blir åpne for alle gjør oss bekymret. Her vil det komme folk som ikke kjenner skredfarene i områdene. Hvis de ikke har verktøy og nøkkel til å forstå skredterreng så kan det bli en stor andel episoder. Kjøreferdighetene er gode, men skredkunnskapene er ofte mangelfulle.

Snøskuterspor på Kjølen

Snøskuterspor på Kvaløya overskygger skisporene.

Foto: HARALD BOHNE / PRIVAT

Hva vet dere om hvor flinke snøskuterkjørerne er, bruker de for eksempel sider som varsom.no for å orientere seg før de kjører i farlig terreng?

Det er ulik praksis innen skutermiljøet på hvordan man ser på og bruker skredvarslene. Det er blitt en oppvåkning i miljøet, og særlig i Alta der jeg holder til. Flere snøskuterkjørere her har gått på skredkurs og også kjøpt seg skredvarslere, sier Michaelsen.

Nå håper skredeksperten at kompetanse om snøskred og skuterkjøring vil bre om seg i hele landet, blant annet gjennom UiTs forskning på området.