NRK Meny
Normal

– Barnehagelærere uten utdanning er ødeleggende for kvaliteten

Utdanningsforbundet er bekymret og vil fjerne loven som gjør det mulig å jobbe som barnehagelærer uten nødvendig utdanning, en lov mange norske barnehager er avhengige av.

Grete Theodorsen

Grete Theodorsen, leder for Utdanningsforbundet i Tromsø, mener situasjonen i norske barnehager er alvorlig.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Muligheten til å søke om dispensasjoner må stoppes. Det viser seg at det blir en sovepute for kommunene, og år etter år har vi mange dispensasjoner fra kravet til utdanning som stilles i barnehagene, sier leder for Utdanningsforbundet i Tromsø, Grete Theodorsen, til NRK.

Ingen andre yrkesgrupper kan erstatte den faglige tyngden og kunnskapen som en barnehagelærer har

Grete Theodorsen, Utdanningsforbundet

Barnehageloven sier i paragraf 18 førsteledd at alle pedagogiske ledere i barnehagen skal være utdannede førskolelærere. I paragrafens tredje ledd sier loven at kommunene kan gi dispensasjon for utdanningskravet.

– Dette sender ut dobbeltsignaler til kommunene, mener Theodorsen.

Ved utgangen av 2013 jobbet 3.628 barnehagelærere på dispensasjon i norske barnehager. Dette er en nedgang fra 2011, da 4.067 jobbet på dispensasjon. Tallene viser også at 14 av 19 fylker har hatt en nedgang i antall dispensasjoner fra 2011 til og med 2013.

Grete Theodorsen er likevel bekymret.

– Enhver dispensasjon er én for mye. At vi fortsatt har så mange dispensasjoner er uakseptabelt. Barnehagen er grunnmuren i utdanningssystemet. Kvalifiserte pedagoger er grunnlaget for kvalitet. I hvilke utdanningsinstitusjoner ville vi ha godtatt at vi kan unngå krav til utdanning, spør Theodorsen.

Illustrasjonsbilde

Over 3.600 personer jobber på dispensasjon som barnehagelærere i Norge. Utdanningsforbundet skulle ønske tallet var null.

Foto: Petter Strøm

Mulig å gjennomføre?

Utdanningsforbundet tror kommunene vil bli tvunget til å gjøre noe med de mange dispensasjonene, dersom man fjerner muligheten for dispensasjon i loven.

– Men vil det være mulig å drive barnehage i Norge hvis man ikke kan ha barnehagelærere på dispensasjon?

– En slik utvikling kan ikke skje over natten, men kommunene blir tvunget til å få på plass tiltak som sikrer nødvendig kompetanse i barnehagene. Det kan for eksempel være en rekrutteringsplan som gjør at kommunene ikke skal ha barnehagelærere på dispensasjon innen tre år, sier Theodorsen.

Vibeke Gjendemsjø, fagansvarlig for barnehageområdet hos fylkesmannen i Troms, mener mange av barnehagene er avhengige av dispensasjoner for å ha en fungerende drift.

– Vi ønsker, på lik linje som Utdanningsforbundet, at det skal være utdannede barnehagelærere i alle stillinger, men ut fra dagens situasjon og mangel på tilgjengelige barnehagelærere er det nødvendig med en dispensasjonsordning, sier hun, og understreker at det stilles krav for å få godkjent en dispensasjon.

Unge gutar får no tilbod om å jobbe i barnehagar etter skuletid. Målet er å freiste dei til å bli barnehagelærarar.

Vassenden barnehage i Jølster er en av barnehagene som har et eget rekrutteringsprogram rettet mot gutter.

Mange med utdanning

I Tromsø kommune har antallet dispensasjoner holdt seg stabilt de siste årene. Statistikken viser også at over halvparten av dem som jobber på dispensasjon har annen høyere utdanning, mange som lærere og barnevernspedagoger.

– Ingen av disse yrkesgruppene kan erstatte den faglige tyngden og kunnskapen som en barnehagelærer har. At de kan tilføre noe til barnehagen og barna er det helt klart ingen tvil om, og selvfølgelig er det bedre med noe utdanning enn ingen, men de har ikke utdannelse innen småbarnspedagogikk, understreker Grete Theodorsen i Utdanningsforbundet.

Dispensasjoner i barnehagene i Tromsø

År

Dispensasjoner offentlige

Dispensasjoner private

Antall med annen utdanning

2011/12

13

16

15

2012/13

22

17

28

2013/14*

22

13

22

* Tallene for 2013/14 er per 31. mars.

10.000 har valgt andre yrker

Samtidig som behovet for utdannede barnehagelærere er stort, er det ingen markant økning i søkertallene for barnehagelærerutdanningen i Norge. Tall fra Samordna opptak viser at antall søkere har gått ned fra 2008 til 2014.

I tillegg sier tall fra Utdanningsforbundet at 10.000 utdannede barnehagelærere har funnet seg jobb andre steder.

– Utviklingen er bekymringsfull. For å få flere tilbake til yrket, og for å få flere til å velge dette yrket, er et godt fagmiljø viktig. En annen ting er lønn. Den må opp for å gjøre barnehagelæreryrket populært, sier Grete Theodorsen.

Vibeke Gjendemsjø hos fylkesmannen mener noe av løsningen kan ligge i dem som allerede jobber i barnehagene.

– Vi jobber for å legge til rette for at assistener i barnehagene for eksempel kan ta en desentralisert utdanning for å bli barnehagelærere. I Troms prøver vi også å få satt i gang en arbeidsplassbasert utdanning, slik at flere av de stabile og dyktige folkene som allerede jobber i barnehagene kan utdanne seg videre, sier Gjendemsjø.

Søkere til barnehagelærerutdanning

År

Studieplasser

Søkere

2008

2.297

3.759

2009

2.193

3.621

2010

2.436

3.070

2011

2.515

3.050

2012

2.372

3.721

2013

2.553

3.057

2014

2.606

3.220