Veier åpnet for trafikk

Flere veier i Troms er nå åpnet for trafikk etter å ha vært stengt. Det gjelder streninga Åslandet mellom Skittenelv og Tønsvika i Tromsø, og Pollfjelltunnelen på strekningen Oteren–Lyngseidet i Lyngen.