Tror staten vil spleise på bru til Kvaløya

Fylkesrådet ønsker at det skal bli bru mellom Langnes og Selnes på Kvaløya.

Anbefaler ny bru til Kvaløya.

Fylkesrådet støtter Statens vegvesen sin anbefaling om å bygge ny bruforbindelse til Kvaløya. Foto: Illustrasjon, Statens vegvesen

Ivar B. Prestbakmo

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Dette er en fylkesvei og vi er opptatt av å få på plass en miljøavtale som gir rom for inntil 50 prosent statlig finansiering. Denne brua vil ha mulighet for å bli en del av en bymiljøavtale, da vi her legger til rette for byfortetting og kollektivtransport.

Det sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo til NRK. Etter å ha behandlet fire alternativer for nye Kvaløyforbindelse, har fylkesrådet kommet med sin høringsuttalelse.

Det var iTromsø som først skrev om saken.

Av de fire alternativene for Kvaløyforbindelse omhandlet to av dem tunnel til Håkøya fra Holt, eller fra Giæverbukta. De to andre forslagene var bru, enten nord eller sør for Sandnessundbrua. Fylkesrådet går inn for alternativet mellom Langnes og Selnes.

Billigere å bygge bru

Det er mye billigere å bygge bru enn tunnel. De to bruene vil koste 1.100 millioner kroner og 1.400 millioner kroner, mens tunnel koster 2.100 millioner og 2.200 millioner kroner.

Fylkesrådet sier også i sin høringsuttalelse at de går for bru fordi det passer bedre i forhold til en fremtidig vekst i kollektiv, gang og sykkeltrafikk. En bru vil også bygges nærmere de tettest befolkede områdene på Kvaløya.

– Ingenting galt med tunnel

Fylkesrådet går altså ikke inn for forslag om tunnel via Håkøya til Kvaløya.

– Det er ingenting galt med tunnel til Håkøya, men det lar seg ikke innlemme i en bymiljøavtale og vil koste mye mere, sier fylkesråden.

Fylkesrådet sier også i høringsuttalelsen at ønsker man en forbindelse til Håkøya så må det behandles som et regionalt prosjekt i forhold til andre finansieringsmuligheter enn i en bymiljøavtale.

Mener tunnel er best

Tre forslag er også blitt vurdert angående ny Tverrforbindelse på Tromsøya, hvor to har fått støtte fra fylkesrådet. Det ene forslaget er tunnelåpning ved den eksisterende Tverrforbindelsen, mens det andre forslaget er tunnelåpning ved Postterminalen.

– Dette er en riksvei, og ikke fylkesvei. Vi ser likevel at man går for tunnel ved Postterminalen.