NRK Meny
Normal

Troms versting i ulovlig sjøfiske - 18.000 meter med ulovlige garn funnet

Statens naturoppsyn anser omfanget som alvorlig miljøkriminalitet, og Miljødirektoratet kan komme til å innføre strengere reguleringer i lovlig laksefiske.

Leverer ulovlig laksegarn i Tromsø

Statens naturoppsyn tar mange ulovlige garn i Troms.

Foto: Privat

Hele Nord-Norge skiller seg ut. Av 360 inndragninger har 115 skjedd i Troms, og på de neste plassene kommer Nordland med 67 inndragninger og Finnmark med 47.

Det gjør at Troms fortsatt er en versting når det gjelder ulovlig sjøfiske etter laks, sjøørret og sjørøye.

– Ulovlig laksefiske i dette omfanget er alvorlig miljøkriminalitet og Statens naturoppsyn vil følge utviklingen tett også neste år, sier direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn (SNO).

Pål Prestrud, direktør Statens naturoppsyn

Direktør i Statens naturoppsyn (SNO), Pål Prestrud.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Økende problem

Ulovlig sjøfiske etter laks, sjøørret og sjørøye er fortsatt et økende problem. I tillegg til de 18 kilometer med garn som Miljødirektoratets feltapparat, Statens naturoppsyn, har tatt, kommer garn inndratt av Politiet og Kystvakten. I fjor ble det inndratt 12 kilometer med garn, skriver Miljødirektoratet på sine nettsider.

– I Troms har det imidlertid ikke være en økning fra i fjor, sier Jon Ove Skeie i Statens naturoppsyn Troms.

Miljødirektoratet mener inndragningene viser at fisket er rettet mot å fange laks. Årsaken til det er at det fiskes med større maskevidde og det er flere garn i lenke enn i fjor.

Det er også negativt er det også at to store drivgarnslenker ble inndratt, den største på hele 366 meter, skriver Miljødirektoratet.

SNO kontrollerer hvert år om bestemmelsene i lov om laks- og innlandsfisk blir etterlevd av fiskerne. Oppsynsaktiviteten følger lakseinnsiget, fra ytre kyststrøk og de nasjonale laksefjordene innover fjordene, mot fredningssonene i munningsområdene i laksevassdragene.

Fisker på sårbare bestander

– Mye av fisket skjer på sårbare bestander. Mer ulovlig fiske i sjøen kan blant annet føre til at vi blir nødt til å innføre strengere reguleringer i det lovlige sjølaksefisket, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Økningen i antall anmeldelser skyldes blant anna mer målrettet oppsyn, flere tips fra publikum og god samhandling med Politiet, Kystvakten og Fiskeridirektoratet. Etatene har gjennomført flere fellesaksjoner i sommer, og dette har gitt resultater.

– Vi vil fortsette samarbeidet, og utvikle det videre, sier Prestrud.

Han oppfordrer også publikum til å tipse om ulovlige garn på nettsiden www.ulovligegarn.no, til Politiet eller SNO.