Trevirke sendes hundrevis av mil – kunne ha varmet opp byen

Statkrafts fjernvarmeanlegg har ikke lov å brenne treavfall, til tross for at det teknisk er mulig . I Troms sendes gammelt trevirke hundrevis av mil, for å forbrennes i andre land i Europa.

1000 tonn treavfall

1000 tonn med treavfall som skal flises opp, og sendes til forbrenning i andre land i Europa.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Statkrafts nye fjernvarmeanlegg i Harstad, som hadde en prislapp på 200 millioner kroner, har nemlig bare lov til å brenne såkalt jomfruelig skogsvirke.

Dermed må treverk som kastes som søppel, sendes til forbrenning i andre land i Europa.

– Vi har etterspørsel på treavfall fra blant annet Nederland, sier avdelingsleder Terje Ørnsrud i Hålogaland ressursselskap, som håndterer avfallet i Sør-Troms.

Kiruna i Sverige er også en av mottakerne. Her brennes det på fjernvarmeanlegget som varmer opp den svenske byen.

Kan ikke brenne søppel

Driftssjef i Statkraft Leif-Bernt Pedersen forstår de som rister på hodet av dette. Men selskapet har ikke lov til å brenne tresøppel.

Statkraft fjernvarme Harstad

Driftssjef Leif-Bernt Pedersen ved forbrenningsovnen som holder 1000 grader.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Det er på grunn av forurensninga. Trevirke som kastes som søppel inneholder mye rart. Det er alt fra malte fjøler til trykkimpregnering. Dette gir en del farlige avgasser, og må forbrennes på et anlegg som er godkjent for det.

Men i prinsippet kunne man ha brent trevirke som kastes som søppel.

– Skal vi gjøre det, må konsesjonsbestemmelsene endres og leverandørene må gi en garanti om at trevirket er helt rent, sier han.

Og det er det å få sortert tresøppelet som er den store utfordringen.

– De fleste leverandører vil ikke kunne garantere hundre prosent sikkert, at det ikke finnes en malingsflekk på en bordbit eller noe slags trykk på trevirket de leverer. Dermed blir det definert som søppel fra myndighetenes side, og er ikke godkjent for dette anlegget, sier driftssjefen.

Må være jomfruelig

Inne i forbrenningsovnen som forsyner Harstad med varme er det tusen grader, forteller han.

– Akkurat nå er det gran som er energikilden, men vi brenner all slags treflis fra nærområdet. Alt av skogsflis kan vi brenne, men det må være jomfruelig skogsvirke, den kan ikke ha vært innom noen slags produksjon, forteller Pedersen.

Statkraft har åtte fjernvarmeanlegg som er godkjent for forbrenning av skogsvirke, men ikke treavfall. Disse ligger i Harstad, Moss, Namsos, Nannestad, Sandefjord, Stjørdal, Gardermoen, og Ås.

Forstår ikke logikken

– Det kunne like gjerne varma opp denne byen. Det hadde gjort godt, det og, sier Roar Eilertsen som står på en av miljøstasjonene i byen.

– Det er jo bare å bruke det vi har i nærområdet.

Lasse Høe i Miljøpartiet de grønne

Kommunestyrerepresentant i Harstad, Lasse Høe (MDG).

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Heller ikke lokalpolitiker Lasse Høe i Miljøpartiet De Grønne forstår logikken i å sende trevirke milevis av gårde.

– Det er en ganske dårlig ide. Alt vi kan utnytte av lokale resurser, bør vi klare å utnytte i mye større grad enn i dag. Her har vi et lokalt selskap som har en teoretisk mulighet til å gjøre noe med det avfallet. Lokalt trevirke går det an å sortere mye bedre enn i dag.

Sendes til Europa

Terje Ørnsrud i Hålogaland ressursselskap (HRS), sier de for mange år siden forsøkte å sortere trevirket bedre.

– Vi prøvde å ha ubehandla treverk på ei side og behandla på ei anna side. Men det ble blanda og det ble for mye arbeid, rett og slett.

Dette svaret godtar ikke Høe.

– Vi må følge opp dette og se til at HRS klarer å utnytte avfallet på en mye bedre måte enn i dag.

Statkrafts fjernvarmeanlegg i Harstad

Statkrafts fjernvarmeanlegg i Harstad brenner treflis, og gir vannbåren varme til byen. Anlegget kostet 200 millioner kroner og sto ferdig i 2014.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK