Trekker seg fra toppjobb på grunn av tillitsmangel

Øystein Nermo trekker seg fra direktørstilling på grunn av manglende tillit fra politisk ledelse i Tromsø kommune.

Øystein Nermo

Øystein Nermo har vært direktør for byutvikling i Tromsø kommune siden 2012. Nå trekker han seg fra stillingen.

Øystein Nermo har vært ansatt som direktør i avdeling for bymiljø siden 2012. Tirsdag orienterte han kommunen om at han fratrer han stillingen.

Manglende tillit

– Jeg opplever manglende tillit fra politisk ledelse i kommunen, men erkjenner samtidig at det er en del saker som ikke er blitt håndtert godt nok fra min side. For å skape ro i kommunen og den avdelingen jeg har ledet, har jeg funnet det riktig å tre til side. Avdeling for byutvikling står foran betydelige utfordringer, full tillit fra politisk ledelse er avgjørende for å lykkes med dette viktige arbeidet, sier Øystein Nermo i en pressemelding.

Nermo ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Fortsetter i kommunen

Byutviklingssjef i Tromsø kommune, Mette Mohåg trer midlertidig inn i stillingen fra 1. august. Nermo skal fortsette i en annen stilling i Tromsø kommune, men det er ennå ikke kjent hvilken stilling dette blir.

Administrasjonssjef i kommunen, Britt Elin Steinveg sier at hun har respekt for Nermos avgjørelse og at hun er glad for at han vil fortsette i kommunen.

– Det er oppgaver nok å ta løs på, og jeg ønsker at han skal ha en sentral posisjon i vårt utviklingsarbeid. Han har god faglig kunnskap og kapasitet, sier hun.

Steinveg forteller til NRK at hun ble orientert om avgjørelsen tirsdag.

– Det kom litt overraskende på, men jeg har stor respekt for hans avgjørelse.

Hun forteller videre at de vil lyse ut stillingen på ordinært vis etter sommerferien.