Tråler tatt for tyvfiske

Bragt inn av Kystvakta utenfor Longyearbyen på Svalbard, og kan nå vente seg bøter.

Tatt for tyvfiske

TYVFISKE: Her er den færøyske tråleren (i gul farge) i havn i Longyearbyen etter å ha blitt bragt inn for tyvfiske.

Foto: Eiliv Leren / BOREALIS DESIGNSTUDIO

En færøysk reketråler ble av Kystvakta mandag oppbrakt til havn i Longyearbyen.

– Årsaken er mistanke om at tråleren har fisket innenfor de stengte områdene i territorialfarvannet rundt Svalbard, sier Jonny Høgset, vaktsjef ved Kystavakta.

Fartøyet ble kontrollert i Isfjorden ved Longyearbyen. Tråleren er mistenkt for å ha fisket fangsten sin i uke 41, for to uker siden, på Hinlopenstredet.

Kan bli bøtelagt

Saken er nå overlevert sysselmannen på Svalbard:

– Vi er nå inne i etterforskningen. Deretter vil saken få en avgjørelse påtalemessig, sier assisterende sysselmann Berit Sagfossen.

– Det vil gjerne bli snakk om bøter, sier hun.

– Har mannskapene innrømmet de faktiske forholdene?

– Det virker sånn på meg. Jeg er i ferd med å sette meg inn i det forskjellige detaljene. Det synes å være slik at de faktiske forholdene er rimelig greit klarlagt, sier Sagfossen.