NRK Meny
Normal

Store veikutt i Troms: – Asfaltbudsjettet kan være halvert i 2017

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo la fram en fireårig handlingsplan som kan få store konsekvenser for trafikanter på veiene i Troms.

prestbakmo pressekonferanse
Foto: nrk

– Om ikke rammene bedres, vil asfaltbudsjettet gå fra 105 millioner i fjor til like over 50 millioner i 2017, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo.

Det blir store kutt på veisektoren i Troms de neste åra. Pengebruken på asfalt skal blant annet halveres fram til 2017. Forfallet på veinettet vil fortsette Det er budskapet fra Troms fylkeskommune som nå klokka 10 legger fram planene for fylkesveiene.

Troms har fått redusert overføringene fra staten. I tillegg går fortsatt Troms fylkestrafikk med store underskudd.

– Innbyggerne vil merke dette ved at det blir mer bompenger, samtidig som vi ikke vil få en skikkelig løsning på etterslepet på vedlikehold av fylkesveien, når det kommer til utgliding og asfaltering, sier Prestbakmo.

Se hele pressekonferansen:

Store kutt på veiene

Han sier det må en nordnorsk dugnad til for å styrke vedlikeholdet langs kysten.

Fylkesråden fortalte at fylkeskommunen vil ha et veldig begrenset handlingsrom de neste ti årene.

– Derfor vil vi nå begynne med å gjennomføre igangsatte veiprosjekter og veiprosjekter som har planlagt oppstart. Nye prosjekter ut over det vil starte opp fra 2018, sier Prestbakmo.

Fylkeskommunen vil også se på de eksisterende driftskontraktene, med mål om å effektivisere dem.

Det er et etterslep på vedlikehold på fylkesveinettet i Troms på mellom seks og åtte milliarder. Da kostnadsnøkkelen for fylkene ble endret tidligere i år, ble det presentert at Troms fylke vil tape 107 millioner i året fra 2019.

– Det lønner seg i det nye systemet å ha mange reisende på færrest mulig kilometer veier, sier Prestbakmo.

De ekstra tilskuddene på en milliard over ti år, vil bare dekke en liten del av etterslepet.

Han mener at kystfylkene må gå sammen og få staten til å ta utfordringene på alvor. Han viser til at flere veier som er viktige for næringslivet i Troms ikke kan utbedres etter den gjeldende handlingsplanen.

– Det gjelder blant annet fylkesvei 866 på Skjervøy og fylkesvei 848 på Ibestad.