Stenger tunnelen frem til våren

Det ene løpet i Tromsøysundtunnelen stenger torsdag, og åpner ikke før til våren.

Tromsøysundtunnelen

Det ene løpet i Tromsøysundtunnelen blir stengt.

Foto: Arne Schei / NRK

– Klokken 06.00 torsdag morgen stenger vi løpet som går fra Tromsøya over til fastlandet, forteller Eirin Blix i Statens vegvesen.

Hun er prosjektleder for arbeidet med å gjøre Tromsøysundtunnelen sikrere, ut fra nye sikkerhetsforskrifter. Arbeidet skal vare helt til våren 2016.

Tunnelen har allerede vært stengt om natten i en lengre periode.

– Nå skal vi begynne å grave opp veien, og da kan vi ikke ha trafikk gjennom tunnelen i det hele tatt, forteller Blix.

Vegvesenet har likevel en alternativ løsning for å unngå store trafikale utfordringer.

– Vi skal benyttet det andre løpet til trafikk begge veier ved å snu trafikken to ganger i døgnet, forteller hun.

Slik vil trafikkflyten bli:

  • Fra 22–12 er tunnelen åpen for trafikk fra Tomasjord (fastlandet) til Breivika (Tromsøya).
  • Fra 12–22 er tunnelen åpen for trafikk den andre veien.

– Vi håper trafikken skal flyte fint, selv om vi bare har tunneltrafikk i en retning. Kanskje kan dette føre til at flere velger å kjøre kollektivt eller bruke sykkel, sier Eirin Blix.